Noticies
Anar a la pàgina d'Inici

Reial decret 81/2014 – Assistència sanitària transfronterera

assistencia_sanitaria_transfrontereraEn l’últim Consell de Ministres s’aprova el Reial decret 81/2014, pel qual s’estableixen normes per garantir l’assistència sanitària transfronterera i es modifica el Reial decret 1718/2010, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació. Mitjançant aquest reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2011/24/UE, de 9 de març de 2011, relativa a l’aplicació dels drets dels pacients a l’assistència sanitària transfronterera.

Pel que fa als aspectes relatius a la modificació del Reial decret 1718/2010 de recepta mèdica, cal tenir en compte els canvis següents:

(Art. 3 del RD)

Dades del pacient
Des d’ara hi ha de figurar la data completa de naixement del pacient. En el cas dels menors, caldrà consignar el DNI o NIE del pare o la mare, o bé del seu representant legal.

Llegir complert » 

Obligatorietat del rètol de prohibit fumar a les clíniques dentals

retol_prohibit_fumar_cliniques_dentalsRecordem que la legislació vigent estableix que cal posar a l’entrada de la clínica dental, en un lloc visible, un cartell o cartells en les llengües cooficials -o pictograma sense llengua- que anunciïn la prohicició del consum de tabac a totes les zones (espai tancat de la clínica dental i exteriors -si pertanyen a la clínica dental). Un inspector pot sancionar la manca de retolació, per la qual cosa us adjuntem un pictograma que compleix amb aquest requisit (cal imprimir-lo i col·locar-lo en un lloc visible). No fer-ho comporta una infracció lleu amb una sanció prevista d’entre 30 i 600 euros.

Enllaços:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn