El COEC llança el segell Web Dental Acreditada

Es busca oferir un distintiu que ajudi a identificar continguts de qualitat a internet sobre temes odontològics

  • Les pàgines web que sol·licitin l’adhesió al WDA seran revisades tècnicament per veure que funcionen adequadament, i també per odontòlegs avaluadors, que comprovaran els continguts que s’ofereixen.

  • El COEC ha habilitat a la seva pàgina web un espai propi en el qual els interessats a adherir-se al programa podran obtenir més informació sobre aquesta iniciativa.

Barcelona, 2 d’octubre de 2019.– Avui dia, internet s’ha convertit en una de les primeres fonts d’informació a la nostra societat. I la salut no n’és una excepció. Fins a un 60% de la població busca continguts sanitaris a internet. No obstant això, la confiança en aquesta informació no és gaire elevada. Conscients d’aquesta problemàtica, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat en marxa el seu programa Web Dental Acreditada (WDA). Dins la pàgina web del Col·legi s’ha habilitat un espai on s’ofereix més informació sobre les característiques d’aquest projecte.

Es tracta de la creació d’un segell de qualitat que permeti acreditar que la informació odontològica i sanitària és fiable i de qualitat. Poden adherir-se al programa tant les webs de les clíniques dentals de Catalunya com de qualsevol altre organisme, empresa o associació que contingui informació odontològica. “La nostra intenció és oferir una eina que ajudi a la millora de la qualitat de la informació dental, cosa que suposarà un benefici tant per als professionals com per als usuaris del sistema de salut”, va explicar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

El creixement de la informació sobre salut que hi ha a la xarxa és exponencial. Des del COEC es considera important oferir serveis que ajudin la ciutadania a poder distingir entre tota aquesta informació aquella que compleix uns criteris de qualitat necessaris, i per això el segell WDA s’emmarca en l’estratègia seguida pel Col·legi per buscar eines que ajudin al control de la publicitat, com ara l’Observatori de la Publicitat. “És evident que el problema de les falses informacions que circulen per internet és cada vegada més gran. Això suposa un risc per a aquelles persones que van a buscar assessorament, i també genera molts dubtes entre la població, que no sap quins continguts són de qualitat. Ara, des de l’àmbit odontològic esperem fer els passos necessaris per implementar aquesta mesura, que considerem tan necessària”, afegeix el Dr. Jordi Pejoan, secretari del COEC.

 

Doble revisió

 Les webs de contingut odontològic que ho desitgin tenen la possibilitat de sol·licitar l’adhesió al programa. Això suposarà el compromís per part seva d’acatar les regles de conducta ètica i deontològica desitjables per a la comunitat mèdica sota el principi del respecte. També serà d’obligat compliment tant el Codi Deontològic del COEC com dels seus estatuts, i caldrà seguir les normes de publicitat que ha elaborat el Col·legi i que estan recollides a l’Observatori de la Publicitat del COEC, així com els principis de bona pràctica que s’han desenvolupat per al programa WDA.

Les pàgines que vulguin ser acreditades hauran de ser de l’àmbit odontològic i amb un col·legiat responsable. Les pàgines web que siguin d’una clínica, haurà d’estar registrada al Departament de Salut. Una vegada que s’hagi tramitat la sol·licitud, i després de pagar les taxes corresponents, que seran bonificades per als col·legiats, s’iniciarà un rigorós procés de revisió de les webs que desitgin obtenir el segell de qualitat. Així, es procedirà primer a una revisió tècnica, en la qual es comprovarà, entre altres qüestions, el funcionament correcte dels enllaços, la presència d’un responsable assistencial, la correcta diferenciació entre publicitat i continguts o el compliment de la LOPD.

Posteriorment, es procedirà a una revisió mèdica dels continguts realitzada per dentistes que faran l’avaluació des del punt de vista mèdic. En cas d’aprovació, l’acreditació de la pàgina seguirà endavant. Durant el procés, les pàgines web podran rebre assessorament per al compliment dels criteris establerts.

El programa WDA no finalitza amb la concessió del segell d’acreditació. Per poder assegurar la fiabilitat del segell es faran comprovacions aleatòries de les webs amb segells vigents per assegurar que continuen complint la normativa WDA. “El nostre objectiu no és altre que constituir una comunitat de webs dentals de confiança, compromeses en el respecte als principis ètics i els coneixements que de manera conjunta aprova la comunitat científica. Una eina, en definitiva, que ajudi els usuaris a discernir i identificar continguts de confiança i de qualitat en un entorn com és internet, on abunden informacions que no sempre són correctes o adequades”, va concloure el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez.