[LABORAL] RETA: Devolució del 50% de l’excés de cotitzacions del 2017

Us recordem que enguany les devolucions per pluriactivitat, és a dir, les devolucions per excés de cotització d’aquells professionals autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i alhora hagin treballat per compte d’altri, ja no s’hauran de sol·licitar mitjançant instància, com fins ara.

L’excés de quotes ingressades a la Seguretat Social les retornarà l’Administració d’ofici. Recordem que fins ara l’autònom ho havia de sol·licitar abans del 30 d’abril de l’exercici següent.

Aquesta devolució està prevista que es faci abans de l’1 de maig del 2018, sempre i quan no concorrin especialitats o dificultats en la cotització que impedeixin efectuar-les en aquest termini, motiu per qual es realitzarien més tard.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn