Exitosa arrencada del seminari de Promoció de la Salut a la Feina organitzat pel COEC

El passat 19 d’octubre es va celebrar la primera edició del seminari de Promoció de la Salut a la Feina: La cura de la salut del professional – Burnout organitzat pel COEC amb l’objectiu d’ajudar a una vivència més satisfactòria a la feina i prevenir l’estrès laboral i el desgast professional. Hi van prendre part 15 col·legiats que en van fer una valoració molt positiva.

El seminari incorpora recursos metodològics dissenyats específicament per als dentistes per tal que els professionals puguin transferir els aprenentatges a l’exercici i la vivència professional i, per tant, millorar la seva capacitat adaptativa i la seva qualitat en l’atenció als pacients.

L’equip docent està compost per la Dra. Cristina Abadia Castelló (metgessa del Treball i formadora de gestió emocional en l’àmbit sanitari), la Dra. Maria Pau González Gómez de Olmedo (doctora en Psicologia i coordinadora de formació de la Fundació Galatea) i la Dra. Montserrat Plana Fernàndez (psicoterapeuta i consultora en lideratge, grups i organitzacions).

Es tracta d’un curs de 4h de durada, gratuït i adreçat a tots els col·legiats. Els professionals que estiguin interessats a participar-hi ho podran fer en una de les 3 pròximes edicions, previstes en les següents dates: divendres 19-01-2018, de 10 h a 14h; divendres 13-04-2018, de 16h a 20h i dissabte 07-07-2018, de 10h a 14h. Donat que les places són limitades a 20 per sessió, es necessari inscriure-s’hi, prèviament, a través del següent enllaç.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn