Manual de Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental

Davant la reobertura gradual de les clíniques dentals en l’escenari actual de pandèmia de la COVID-19, el COEC vol facilitar als dentistes informació fiable, contrastada i en base a l’evidència científica existent. Per això us presentem el manual “Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental”, elaborat per l’equip d’Odontologia Preventiva i Comunitària de l’Escola d’Odontologia de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i editat pel COEC.

Aquest manual és un resum de les proves científiques rellevants que s’han anat publicant aquests últims quatre mesos i en ell trobareu els nous protocols que caldrà tenir en compte per a l’atenció a les clíniques dentals i per oferir tota la seguretat als pacients.

Moltes d’aquestes recomanacions sofriran modificacions conforme la investigació vagi avançant a nivell mundial, i a mesura que les autoritats sanitàries publiquin nova reglamentació que pugui afectar el funcionament dels nostres centres dentals.  Els autors del manual (Maria Terrades Oliver, Isabel Martínez Lizán, M. Angeles García Pereiro i Germán Pareja Pané) el sotmetran a revisions regulars per actualitzar-lo quan sigui precís.

 

Índex del manual:

  • Introducció
  • Mecanismes de transmissió del virus SARS-CoV-2
  • Equips de Protecció Individual (EPI) en la prevenció de la transmissió del SARS-CoV-2 en la consulta odontològica
  • Higiene respiratòria, rentat de mans i desinfecció de superfícies i instrumental
  • Prevenció a la consulta dental de la transmissió d’aerosols per via aèria i desinfecció de l’aire
  • Cribatge, triatge i tests diagnòstics
  • Annex: Recomanacions generals per a la reobertura de la clínica dental

 

DESCARREGAR MANUAL “Prevenció de la transmissió de la COVID-19 a la clínica dental”

[actualitzat 06-05-2020]