[LABORAL] Regulació notificacions telemàtiques en el RETA

Us informem que el passat 6 de març va sortir publicada al BOE l’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual queda modificada l’anterior ordre ESS/484/2013, de 26 de març, que regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

El sistema RED és el sistema de remissió electrònica de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social que permet l’intercanvi electrònic de dades i documents, així com la comunicació d’actuacions administratives entre aquest servei i les entitats gestores de la Seguretat Social i els autoritzats.

La nova Llei posa en marxa la segona fase d’obligatorietat de la recepció de les Notificacions Telemàtiques als Treballadors per compte propi o Autònoms (en la primera fase només estaven obligats les societats mercantils i els autònoms amb personal a càrrec).

La posada en marxa d’aquesta Llei implica que hi haurà una sèrie de tràmits que els autònoms ja no podran realitzar-los en format paper i s’hauran de realitzar telemàticament.

El treballador autònom podrà afiliar-se ell mateix com a autoritzat RED, o bé fer-ho a través de la seva gestoria. El treballador autònom que ja disposa d’un assessor autoritzat RED (tot i que fins ara no era obligatori, a excepció d’aquells que tenen personal a càrrec) no haurà de realitzar cap tràmit.

El termini per donar-se d’alta al Sistema RED finalitza el 31 d’agost d’enguany.

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats
Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn