La Justícia estima la petició del COEC i suspèn els acords de l’Ajuntament de Barcelona de creació del “dentista municipal”

Posem en coneixement dels col·legiats, i de la població en general, que en data d’avui el Jutjat Contenciós Administratiu num. 7 de Barcelona ens ha notificat la seva decisió de suspendre de forma cautelar l’acord del l’Ajuntament de Barcelona pres el passat 29 de març de creació de l’anomenat “dentista municipal”, activitat econòmica consistent en la prestació de serveis odontològics mitjançant l’empresa pública municipal BSM, S.A.

El COEC ja havia traslladat a l’Ajuntament, en via administrativa, la seva total oposició a la creació d’un servei d’aquelles característiques, i seguidament va formular la petició de la mesura cautelar en el marc del recurs contenciós administratiu interposat pel COEC contra l’esmentat acord municipal, on es va posar de manifest, entre altres motius, el perjudici que es causaria als futurs pacients en el supòsit que en sentència es declarés il·legal la creació del nou servei, la manca de competència de l’Ajuntament de Barcelona per crear serveis odontològics d’aquesta naturalesa, la duplicitat d’algunes prestacions amb les que ofereix el sistema sanitari públic, o els greus defectes procedimentals de l’expedient.

Cal felicitar-nos per l’acolliment en aquest tràmit dels motius al·legats pel COEC, i esperem que l’Ajuntament de Barcelona aturi qualsevol acció tendent a executar la creació de les clíniques dentals municipals projectades a la ciutat, i que, alhora,  altres Ajuntaments que havien formulat promeses electorals en el mateix sentit que el de Barcelona siguin conseqüents amb la resolució judicial dictada.

Barcelona, 14 de juny de 2019

NOTÍCIES RELACIONADES:

https://www.consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1640-la-justicia-frena-la-iniciativa-del-dentista-municipal-del-ayuntamiento-de-barcelona.html

EL COEC PRESENTA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL SERVEI DE DENTISTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

COMUNICAT DEL COEC SOBRE LA SEVA POSICIÓ DAVANT LA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE CREACIÓ D’UN SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ODONTOLOGIA

http://www.coec.cat/ca/noticies/comunicat-11012019