La justícia paralitza la iniciativa del “dentista municipal” de Barcelona

 • La magistrada estima la petició del COEC i suspèn els acords de l’Ajuntament de Barcelona davant la possible falta de competència

 • El consistori té ara l’opció d’interposar un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió


  El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha adoptat com a mesura cautelar la suspensió de l’acord del Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, ​​del 29 de març de 2019, dirigit al desenvolupament del projecte consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública Barcelona Serveis Municipals SA, tal com havia sol·licitat el COEC, en el que suposa una etapa més del conflicte entre les dues institucions.

  Quan l’Ajuntament de Barcelona va anunciar la seva intenció de crear un servei municipal odontològic, des del COEC es van enfrontar des del principi a aquesta iniciativa. I ho van fer basant-se en la concatenació d’irregularitats que aquest procés acumulava, considerant-ho, a més, com una mesura oportunista i populista que desconeixia del tot la realitat legislativa al nostre país i que suposava una infracció total i absoluta del procediment administratiu.

  “El COEC defensa que l’odontologia ha de tenir un finançament públic millor, però això s’ha de fer a través de les vies adequades que garanteixin una prestació dels serveis adequada. I això és competència de la Generalitat, que és qui ha de posar els mitjans econòmics i humans precisos per ampliar la cartera de serveis odontològics públics”, va assenyalar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

  Entre altres coses, des del COEC es van oposar a aquesta creació del “dentista municipal” perquè l’Ajuntament de Barcelona no té competència per oferir aquest tipus de serveis, i a més, la utilització de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), a través de la qual pretenien exercir aquesta activitat, suposava un frau de llei a causa de la inexistència de la forma jurídica corresponent per prestar els serveis odontològics en règim de lliure competència.

  Així mateix, aquest “dentista municipal” suposava la creació d’una cartera de serveis odontològics que ja estan inclosos al sistema sanitari públic, per la qual cosa es produiria una duplicitat dels serveis prestats. “El projecte que l’Ajuntament de Barcelona planteja té un objectiu teòric de donar servei a la població en risc d’exclusió social. Però amb els preus proposats, tampoc podran accedir als serveis, ja que les tarifes establertes no tenen un caràcter social ni són més econòmiques que les d’altres clíniques existents. No són preus més econòmics, sinó preus de mercat”, va afegir el Dr. Antoni Gómez.

  A més, es vulnerava el caràcter universal de la sanitat i es consolidava una desigualtat entre els diferents municipis de Catalunya respecte als serveis que es presten. La manca de competències municipals en aquest sentit, així com la inexistència d’un informe vinculant necessari de la Generalitat, se sumava a les infraccions comeses en el procediment administratiu.

  Tot això va ser el que va motivar el COEC a presentar tot un seguit d’al·legacions un cop que es va obrir el tràmit d’informació pública. El 29 de març, però, i després de desestimar totes les al·legacions presentades, l’Ajuntament de Barcelona prenia l’acord de crear el “dentista municipal”. Aquesta decisió va ser la que va acabar obligant el COEC a presentar un recurs contenciós administratiu i la sol·licitud de suspendre de manera cautelar l’acord, ja que es considerava el perjudici que causaria a futurs pacients que en sentència es declarés il·legal la creació d’aquest nou servei. Una sol·licitud que ara el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha estimat oportú.

  En tot aquest procés, el COEC ha tingut un suport del 100% per part del Consell General de Dentistes, a través del seu president, el Dr. Óscar Castro, que va considerar que la iniciativa de Barcelona no era autèntica solidaritat, ja que els pacients haurien de pagar pels tractaments, i que ara, després d’aquesta mesura cautelar, es mostra satisfet, igual que el Dr. Antoni Gómez.

  “Estem satisfets que s’hagi tingut en compte aquesta petició. Però encara no ha acabat i ara hem d’esperar la resolució del recurs presentat, que confiem que també ens doni la raó”, va explicar el Dr. Antoni Gómez, que a més va assenyalar com el COEC col·labora amb els sectors més desfavorits de la societat per millorar la seva salut bucodental, quan el sistema públic no els pot donar cobertura. “Només cal recordar la iniciativa i manteniment de la Clínica Odontològica Solidària del COEC, on les persones amb una situació econòmica desafavorida són ateses i tractades per dentistes voluntaris de forma gratuïta. Posar en marxa una clínica municipal gestionada per una empresa aliena al sector odontològic amb el reclam de ser un servei social per als més necessitats és un autèntic despropòsit”, ha conclòs.