Història clínica i consentiment informat

La història clínica és el procés que, generat en l’àmbit de la relació dentista-pacient, té per objecte aportar totes les dades pato-biogràfiques d’importància per al pacient, descobertes i interpretades pel dentista, i que són considerades rellevants per establir un diagnòstic i instaurar una teràpia. 

El consentiment informat és la conformitat lliure, voluntària i conscient d’un pacient, manifestada en ple ús de les seves facultats i després de rebre la informació adequada, perquè tingui lloc una actuació mèdica relativa a la seva salut.

Trobareu informació detallada d’aquests procediments i de com gestionar-los correctament a la vostra clínica dental en aquest enllaç.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn