[COVID-19] SERVEI TELEMÀTIC SUPORT PSICOLÒGIC PROFESSIONALS SALUT

La Fundació Galatea, de la qual el COEC n’és membre, ha creat dos nous serveis per donar suport assistencial i preventiu als professionals de la salut dels col·legis membres davant aquesta situació de crisi: un servei telemàtic de suport psicològic i una caixa de recursos per a professionals de la salut.

SERVEI TELEMÀTIC DE SUPORT PSICOLÒGIC PER ALS PROFESSIONALS DE LA SALUT

Per tal de donar atenció als professionals de la salut que, a causa de l’actual crisi sanitària, presentin malestar i patiment emocional, s’intensifica el Servei de Suport Emocional als Professionals de la Salut (SEPS) de la Fundació Galatea. El servei s’ofereix via telefònica i/o per videoconferència, amb els professionals del Quadre de Facultatius amb què compta la Fundació Galatea.

La via d’accés continua sent la Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea. Aquesta unitat, rebrà, acollirà i adreçarà al professional en situació de patiment emocional als diferents experts de la Fundació Galatea que, en el termini més breu possible, hi connectaran per telèfon o videoconferència. El nombre d’intervencions serà a criteri del facultatiu.

Accés al servei: Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea.

Telèfon: 93 567 88 56.

 

CAIXA DE RECURSOS PER A PROFESSIONALS DE LA SALUT

Espai en que els professionals puguem compartir recursos que ens ajudin a gestionar millor l’estrès, a disminuir l’angoixa i l’ansietat. En definitiva, estratègies que ens permetin dur a terme la nostra feina de manera més saludable.

Aquest espai que oferim és un recurs de construcció col·lectiva. És per tant incomplet i dinàmic i s’anirà enriquint amb les aportacions dels professionals que col·laboren tant a l’àrea assistencial, com a l’àrea de promoció de la salut i prevenció de la Fundació Galatea.