[COVID-19] RECOMANACIONS I PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs)

Benvolgudes col·legiades i benvolguts col·legiats,

A propòsit de la declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el COEC vol posar de manifest, i així ho hem traslladat a les autoritats sanitàries,  l’alt risc de contagi del coronavirus al que en aquests moments estem sotmesos els dentistes i  personal auxiliar de les clíniques dentals.

El COEC us recorda, a través de la present comunicació, la necessitat d’extremar el compliment dels protocols clínics i de la normativa sobre prevenció de riscos laborals per evitar el contagi i la propagació del virus, i per a garantir la seguretat i protecció del personal sanitari i dels pacients.

Per tant, caldrà suspendre l’activitat assistencial si no és possible el compliment dels protocols i normativa vigent, i ara especialment en el que fa referència a material de protecció (mascareta FFP2 i protecció ocular-facial).

En el cas de suspensió de l’activitat per aquelles causes, només podrien realitzar-se tractaments d’urgència o inajornables, ponderant prèviament el risc-benefici per a la salut del pacient i la salut del professional.

Ateses les preguntes més freqüents que ens heu formulat, hem redactat una bateria de respostes a aquestes qüestions per facilitar, de manera concisa, les nostres recomanacions:

FAQs sobre la situació del coronavirus i les clíniques dentals