EL COEC PRESENTA RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA EL SERVEI DE DENTISTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El COEC ha interposat recurs contenciós administratiu contra la creació d’uns serveis odontològics, a través de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA.

Atès que aquest recurs tindrà una durada llarga, també s’ha sol·licitat  la mesura cautelar de la suspensió d’aquest servei, entre altres motius, pels perjudicis que podrien provocar-se en el supòsit que després de la seva creació i inici de l’activitat hagi de tancar-se per decisió judicial.

El recurs està basat en la concatenació d’il·legalitats tals com la falta de competència de l’Ajuntament per a la prestació de serveis d’odontologia; el frau de llei que suposa la utilització de l’empresa BSM; la duplicitat en relació a les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya i una infracció del principi d’igualtat dels ciutadans de Catalunya, entre altres qüestions.

La suma de tots aquests incompliments comporta la infracció total i absoluta del procediment administratiu el que, a criteri del COEC, suposa la seva nul·litat de ple dret dels acords de l’Ajuntament.

Com recordaran, el COEC es va oposar durant el tràmit d’informació pública a la creació d’un servei d’aquest tipus i va presentar al·legacions l’1 de març  contra aquesta iniciativa de l’Ajuntament. Les al·legacions presentades feien referència a:

  • La pretensió de creació d’una cartera completa de serveis odontològics ja inclosos en el sistema sanitari públic, provocant una duplicitat de serveis;
  • La vulneració del caràcter universal dels serveis sanitaris, comportant tracte discriminatori per a una part de la població;
  • La infracció del procediment legal establert per falta d’informe vinculant de la Generalitat de Catalunya;
  • La falta de competència de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici de la iniciativa municipal de prestació de serveis odontològics;
  • La inexistència de la forma jurídica corresponent per a prestar els serveis odontològics en règim de lliure competència de l’empresa municipal Barcelona Serveis Municipals, SA.;
  • L’incompliment dels requisits legals exigibles a l’anàlisi econòmica de l’expedient.

Malgrat el manifestat en la roda de premsa de 14 de març en la qual l’Ajuntament de Barcelona va expressar que havien recollit bona part de les al·legacions presentades i que havien donat resposta a les entitats que n’havien presentat, les al·legacions del COEC han estat desestimades per l’Ajuntament de Barcelona, aprovant definitivament el passat 29 de març l’activitat econòmica municipal de la prestació de serveis odontològics per l’empresa Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

El COEC us mantindrà informats de qualsevol novetat que es produeixi en relació al recurs que hem presentat.

El COEC és un ferm defensor de que l’odontologia tingui un millor finançament públic i també col·labora amb els sectors més desfavorits de la societat per millorar la seva salut bucodental, quan el sistema públic no els pot donar aixopluc. Cal recordar la iniciativa i manteniment de la Clínica Odontològica Solidària del COEC.

Reivindiquem, en fi, que la Generalitat de Catalunya, i no l’Ajuntament -l’Administració competent no és la municipal sinó l’autonòmica- posi més mitjans econòmics i humans per ampliar la cartera de serveis de finançament públic, amb la seguretat de que el COEC defensarà aquest model extensiu en benefici dels pacients i també dels propis professionals.

Barcelona, 25 d’abril de 2019