Un 40% dels pacients amb quimioteràpia tenen problemes bucals

  • És convenient una revisió en profunditat abans d’iniciar el tractament i extremar la higiene durant l’administració de la quimioteràpia.
  • La sequedat bucal i la mucositis en són dues de les principals conseqüències, però és possible la prevenció o el control de les molèsties que ocasionen amb alguns consells senzills.
  • El manteniment d’una higiene bucodental adequada adquireix molta més importància durant el tractament amb quimioteràpia.

 

L’augment de la població, l’envelliment, l’exposició a factors de risc com el tabac, l’alcohol o l’obesitat i els programes de detecció precoç són alguns dels factors que han motivat que des de 2015 s’hagin incrementat en un 12% els nous casos de càncer a Espanya, fins a arribar als més de 277.000 de 2019, segons xifres de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM). Gràcies als avenços en els tractaments, un 53% dels pacients sobreviu als cinc anys, també segons la SEOM.

 

Un dels tractaments més habituals en els pacients amb algun tipus de tumor és la quimioteràpia. El seu objectiu és destruir les cèl·lules que componen el tumor per tal d’aconseguir la reducció de la malaltia. Aquests fàrmacs arriben pràcticament a tots els teixits de l’organisme, i aquí és on exerceixen la seva acció, tant sobre les cèl·lules malignes com sobre les sanes. A causa de l’acció dels medicaments sobre aquestes últimes, poden aparèixer una sèrie de símptomes, més o menys intensos i generalment transitoris, anomenats efectes secundaris.

 

Alguns d’aquests efectes secundaris estan relacionats amb la salut bucodental. “Fins a un 40% dels pacients que reben un tractament de quimioteràpia poden acabar tenint algun problema bucal. Els més freqüents són la mucositis, la infecció oral, el dolor o les hemorràgies”, explica el Dr. Ventura Menardia, responsable de la Comissió Social del COEC. Per prevenir l’aparició d’aquests símptomes o atenuar tant com sigui possible les molèsties que puguin ocasionar, és molt important anar al dentista per fer revisions i controlar i millorar la higiene dental.

 

Si tenim en compte aquesta problemàtica, l’any passat el COEC va signar un acord de col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ​​per treballar de forma conjunta els casos de pacients de càncer de cap i coll, que ofereix la possibilitat de rebre tractaments que no es cobreixen a través de la sanitat pública a la Clínica Solidària del COEC. “Es tracta d’un projecte innovador a nivell estatal, i és pioner en el sentit que integra i vincula la figura de l’odontòleg dins d’una unitat de càncer. No es tracta només de tenir en compte la part quirúrgica, sinó, des d’una perspectiva més general, tot el que estigui relacionat amb l’odontologia en aquests tractaments, que és una cosa que actualment no existeix”, explica el Dr. Menardia, que també s’encarrega de la Clínica Solidària.

 

“Des del COEC volem ressaltar la transcendència de vigilar també la salut bucodental. Entenem que davant un diagnòstic de càncer moltes vegades el pacient se centra en aquesta malaltia i s’oblida de la resta de coses que l’envolten. Cada vegada té més importància un enfocament integral del tractament, i els dentistes també n’han de formar part”, ressalta el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

 

Abans de començar la quimioteràpia

 

És aconsellable que abans d’iniciar algun tipus de tractament que inclogui un fàrmac quimioteràpic es faci una exploració oral. Si és possible, convindria que la fes algun dentista que estigués familiaritzat amb els efectes secundaris de la quimioteràpia. “En aquesta visita s’haurà de valorar, en cas que hi hagi algun tipus de pròtesi amovible, si està adequadament adaptada. Si no és així caldria valorar si és possible ajustar-la, i si no, retirar-la. En cas de mantenir-la, també cal reforçar-ne la cura”, afegeix el Dr. Ventura Menardia.

 

En alguns pacients amb metàstasis òssies, un dels fàrmacs que es fan servir són els bifosfonats. En cas que hagin de ser administrats, abans de començar el tractament seria aconsellable que un dentista o un cirurgià maxil·lofacial fes  una exploració exhaustiva tant de la cavitat oral com de l’estat dental.

 

Un altre fàrmac que requereix una precaució especial abans de ser administrat són els citostàtics, ja que és possible que al cap de quatre o set dies de la seva administració apareguin lesions eritematoses (vermelles), símptoma d’una mucositis, que poden evolucionar fins a formar una erosió o ulceració, que duren entre 14 i 21 dies i poden arribar a ser molt doloroses. “En aquests casos és aconsellable que per evitar això s’apliquin 30 minuts de crioteràpia oral amb xips de gel mentre es rep el tractament”, afegeix el Dr. Menardia.

 

També és recomanable acabar qualsevol tipus de tractament dental abans de començar la quimioteràpia. Sobretot, aquells que suposen algun tipus de lesió de la mucosa oral, com poden ser extraccions, col·locacions d’implants dentals o tractaments periodontals.

 

Reforç de la higiene oral

 

Quan el pacient comença el tractament de quimioteràpia és possible que es produeixi algun tipus d’alteració bucal, incloent-hi el canvi del sentit del gust o un increment de la sequedat oral, que ve motivada pels canvis que es produeixen a les glàndules salivals ocasionats pels tractaments de quimioteràpia. “És molt important que durant el tractament es reforci la higiene oral. Així, s’hauria de raspallar la boca entre tres i quatre vegades al dia i fer-ho, a més, amb un raspall de cerres toves per reduir el risc de causar trauma”, comenta el Dr. Ventura Menardia, i afegeix que s’ha d’incloure també la cara dorsal de la llengua.

 

A més de la raspallada, també és aconsellable l’ús de seda o fil dental almenys un cop al dia. “Encara que si el pacient no hi està acostumat val més prescindir del fil dental, perquè un mal ús pot produir lesions gingivals o sagnat”, afegeix el Dr. Menardia, alhora que comenta que l’ús de raspalls interdentals o d’irrigadors bucals poden ser tècniques complementàries, encara que mai han de substituir la raspallada.

 

En aquells casos en què la mucositis estigui instaurada, és possible seguir alguns consells que ajudin a controlar-la. És aconsellable glopejar solució salina, bicarbonat o tots dos cada dues o quatre hores. O bé glopejar o aplicar localment gel de clorhexidrina, que també ajuda a prevenir la sobreinfecció. “Sobretot cal evitar l’ús de productes que continguin alcohol, glicerina o llimona, ni tampoc dentifricis amb acció abrasiva. El consum d’alcohol i tabac també s’hauria de suprimir”, comenta el Dr. Menardia. Altres consells són evitar aliments que puguin ocasionar dolor, com són els àcids, els picants o els menjars calents, i intentar seguir una dieta tova, a banda d’incorporar més líquids freds i nutritius.

 

En pacients en què es produeixi una xerostomia o sensació de boca seca també és important extremar la higiene bucal. A més d’un raspallat amb pasta dental fluorada quatre vegades a el dia, cal glopejar solucions salines o bicarbonat sòdic o una altra solució emol·lient. “Aquests glopejos es faran entre quatre i sis vegades el dia i ajudaran a netejar i lubricar els teixits de la boca, i també a neutralitzar el medi bucal”, comenta el Dr. Ventura Menardia. També és possible l’ús de productes lubricants, sempre que sigui aconsellat pel dentista, i beure freqüentment, tot i que evitant líquids que tinguin un alt contingut en sucre.