[COMUNICAT] Pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil: el COEC informa que no té cap vinculació amb una empresa que, suposadament en nom del COEC, està contactant amb clíniques dentals per oferir una nova pòlissa de Responsabilitat Civil

El Col·legi ha tingut coneixement, a través de diversos col·legiats, que una empresa està contactant amb clíniques dentals arreu de Catalunya, identificant-se com a suposada col·laboradora del COEC, tot concertant visites per informar sobre la millora de les condicions de la pòlissa de responsabilitat civil del Col·legi.

Des del COEC volem alertar-los que no hi ha instrucció ni autorització amb cap  empresa en aquesta matèria i que en cap cas el COEC ha facilitat dades de cap col·legiat amb finalitats comercials per a tercers.

Quan el COEC estableix qualsevol col·laboració amb una empresa externa per tal d’oferir serveis als col·legiats (en el cas de la gestió de la pòlissa d’Assegurança de Responsabilitat Civil Professional, Medicorasse), es fa l’anunci en aquesta mateixa web i s’informa de les condicions acordades, i és el col·legiat qui ha de contactar amb l’empresa en cas d’estar interessat en rebre més informació o contractar els seus serveis. En compliment de la llei vigent, el COEC mai fa cessió de dades personals dels seus col·legiats.

En cas de que hagin rebut algun tipus de comunicació similar i vulguin posar-ho en coneixement del Col·legi, agrairem ens contactin a assessoriajuridica@coec.cat on faran el seguiment de la informació.

Gràcies per la vostra atenció

COEC