COMUNICAT DEL COEC SOBRE LA SEVA POSICIÓ DAVANT LA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE CREACIÓ D’UN SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ODONTOLOGIA

El COEC s’oposa a aquesta iniciativa municipal per motius jurídics que comporten la nul·litat del projecte i així ho ha fet constar a les al·legacions que ha presentat en temps i forma davant de l’Ajuntament de Barcelona.

El COEC considera que procedeix la seva retirada donat que infringeix les normes del dret públic ja que l’Administració municipal no és competent en matèria de Salut Pública per l’exercici de l’odontologia sinó que ho és la Generalitat de Catalunya.  Això provoca:

  • Una duplicitat en relació a les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, que contravé la Constitució i la legislació de règim local.
  • Una infracció del principi d’igualtat entre tots els ciutadans de Catalunya doncs consolidaria una desigualtat entre els diferents municipis de Catalunya respecte als serveis que es presten.

A més, els serveis odontològics que prestarà la clínica municipal suposen una duplicitat respecte de l’oferta pública existent. Bona part dels serveis  d’odontologia que vol prestar l’Ajuntament, s’estan cobrint o finançant per la Generalitat de Catalunya, qui és competent en la matèria.

No té sentit que a la clínica dental municipal s’ofereixi, a preus de mercat, la cartera de serveis d’odontologia públics i gratuïts que ja s’estan donant.

Tampoc s’entén que es presti tractaments d’implantologia i ortodòncia si l’Ajuntament vol oferir la cartera de serveis dentals públics i gratuïts.

El COEC ha manifestat la seva preocupació sobre la carència de serveis odontològics per a part de la població, que no pot assumir la despesa d’un tractament de salut bucodental, doncs no està inclòs dins del paquet d’oferta pública de serveis de salut.

En aquest sentit el COEC ha palesat la necessitat d’ampliar la cobertura dels serveis odontològics del sistema públic de salut, donant cobertura en especial als sectors poblacionals en risc d’exclusió social.

En aquesta línia, el COEC ha exposat que l’ Ajuntament de Barcelona, hauria d’apostar per l’ampliació de les prestacions públiques en salut bucodental i per dur a terme polítiques de prevenció i educació sanitària de la població que redundaran en una millora de la salut pública al mateix temps que en un estalvi econòmic dels recursos públics i no per models d’explotació econòmica presumptament socials que en la realitat no ho són.

 

El COEC sempre recolzarà l’ampliació del finançament dels serveis odontològics com ha fet fins ara. Però el model de finançament per l’accés als serveis odontològics plantejats no són els adequats. Estem a favor de potenciar i explorar altres alternatives econòmiques.

L’Ajuntament podria portar a terme un “Programa social d’atenció dental” realitzat pels propis dentistes de la ciutat que lliurement es subscriguin a aquesta bossa de professionals i a uns preus realment “socials” i molt més econòmics pagats pel propi Ajuntament, seguint el model del PADI que existeix a altres Comunitats Autònomes.

A més, el COEC sustenta la Clínica Solidària del COEC, per donar atenció a persones desfavorides, quan els serveis socials determinen la conveniència de l’ajut. A ella els dentistes treballen desinteressadament i els serveis es presten amb gratuïtat o, en el seu cas, amb un preu simbòlic per als pacients. El COEC ha optat per aquest model únicament basat en la solidaritat i sota criteris d’equitat.

El projecte que l’Ajuntament de Barcelona planteja té un teòric objectiu de donar servei a la població en risc d’exclusió social. Però amb els preus proposats, tampoc podran accedir als serveis doncs les tarifes establertes no tenen un caràcter social ni són més econòmiques que les d’altres clíniques existents. No son preus més econòmics sinó preus de mercat.

Aquest projecte no aporta cap benefici global per a la població de la ciutat de Barcelona i és per això que el COEC el rebutja i ha presentat les seves al·legacions en contra de la seva tramitació.

Barcelona, 5 de març de 2019