[COMUNICAT]

Davant la Nota de Premsa difosa per l’Ajuntament de Barcelona d’impulsar “el primer dentista municipal de l’Estat amb preus fins uns 40% inferiors als actuals”, la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) fa públic el següent comunicat:

  • Volem posar de manifest, un cop coneguts alguns detalls del projecte presentats en la roda de premsa celebrada ahir i la posterior Nota de Premsa divulgada, el nostre ferm i total desacord a l’actuació que es pretén emprendre.
  • Denunciem que l’Ajuntament de Barcelona no hagi volgut promoure la interlocució ni el consens amb els agents implicats abans d’elaborar i fer pública una iniciativa d’aquesta naturalesa. Aquesta corporació professional no ha tingut la oportunitat de poder col·laborar, donar la seva opinió del sector, o valorar la iniciativa, mentre un equip municipal ha anat dissenyant i elaborant el projecte –sembla que des de fa mesos-. L’única noticia al respecte l’hem coneguda en una reunió que, a urgent petició de l’Ajuntament, es va celebrar el passat dimarts 8 de gener, on ens van anunciar línies generals, sense concreció de detalls ni entrega de cap document o memòria que pogués justificar mínimament la iniciativa ja sigui en l’àmbit assistencial, social, econòmic o de la competència.
  • En la nota de premsa hi ha afirmacions que posen en dubte el rigor, eficàcia i idoneïtat del projecte. Per exemple, incloure entre els tractaments les extraccions dentals quan és una prestació coberta pel sistema sanitari públic, i cobrar per elles.

Parlar de que s’ha fet una previsió acurada i al mateix temps afirmar que s’ha utilitzat un estudi dels preus actuals, quan l’estudi és de l’any 2014, tampoc és acurat ni rigorós.

No és cert que es pugui afirmar que la proposta de clínica municipal ofereixi preus un 40% més econòmics, i al mateix temps és més que dubtós que es pugui arribar a atendre a 36.000 pacients anuals.

Per tant, podem estar davant d’un altre cas de publicitat enganyosa, aquesta vegada sota un paraigües municipal.

  • El COEC ha estat i és sensible a les dificultats creixents de determinades persones per accedir a serveis odontològics, en atenció a la limitada cobertura que avui ofereix el servei públic de salut i, per això, va crear l’any 2016, en col·laboració amb la Creu Roja, un servei d’atenció odontològica per a persones amb risc d’exclusió social, pioner en el nostre territori. Aquesta iniciativa, anomenada “Clínica Solidària”, ajuda a les persones més desfavorides, de forma gratuïta, i amb criteris d’equitat en l’accés un cop els serveis socials de la Creu Roja determinen la bondat de l’ajut de forma justificada per aquelles persones més necessitades.
  • Defensem, així, que cal vetllar i centrar els esforços i mitjans en la consolidació i expansió territorial d’aquest model de prestació, sota els paràmetres de la gratuïtat i l’equitat en l’accés, amb exclusió de models mercantils o mercantilitzats que, com sembla que és el cas, vol ara implantar l’Ajuntament de Barcelona, estenent injustificadament una oferta onerosa de servei públic a tota la ciutadania.
  • Reivindiquem, un cop més, la urgència en ampliar la cobertura dels serveis odontològics en el nostre sistema públic de salut, per donar aixopluc a les necessitats en salut bucodental de la població –principalment la més vulnerable socialment-, i evitar fórmules com la que pretén posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona, que poden confondre a la ciutadania respecte als seus costos o finançament.
  • Creiem que l’ Ajuntament hauria d’apostar per l’ ampliació de les prestacions públiques en salut bucodental, polítiques de prevenció i educació sanitària i no per models empresarials, dels que malauradament ja coneixem alguns funestos resultats amb escàndols sanitaris que hem patit recentment.
  • Malgrat la manca d’interlocució o consens previs que hem denunciat, el COEC exigeix poder participar i intervenir adequadament en el procediment d’elaboració de les normes o acords que respecte a la iniciativa presentada pugui seguir l’Ajuntament de Barcelona, per postular amb més coneixement de causa la defensa de la professió, la bona qualitat assistencial en benefici de tot tipus de ciutadans, la no mercantilització de serveis públics de forma indiscriminada, i la prestació de serveis sanitaris d’acord amb les normes de la lliure competència, posant de relleu que les administracions públiques han de fugir d’interessos electoralistes o partidistes que puguin posar en qüestió l’interès públic i el consens social que han de perseguir en tota actuació.

Barcelona, 11 de gener de 2019