L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris avala la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes

  • Les clíniques dentals podran utilitzar aquests sistemes d’impressió per a les restauracions directes. És a dir, per a la restauració de peces dentals unitàries. En el cas de restauracions indirectes, aquestes seran realitzades en laboratoris de pròtesis dentals.

  • El CAD/CAM permet obtenir impressions digitals de les dents sense haver d’emprar pastes d’impressió convencionals forjades en la boca del pacient, així com processar digitalment les característiques de les cavitats terapèutiques de les dents i una major rapidesa a l’hora d’enviar les impressions al laboratori de pròtesi en el cas de les restauracions indirectes. 

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha avalat la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes en les seves clíniques dentals.

Què són els sistemes CAD/CAM?

El sistema CEREC, basat a la tecnologia d’impressió CAD/CAM (sigles de les expressions angleses Computer Aided Design i Computer Aided Manufacturing), es comercialitza actualment en la Unió Europea com a producte sanitari.

Existeixen equips destinats a utilitzar-se en clíniques dentals pels dentistes i equips destinats a utilitzar-se en laboratoris de pròtesis dentals.

El CEREC està concebut per a la seva utilització en clíniques dentals per a la realització de restauracions i rehabilitacions bucodentals com a alternativa a les tradicionals obturacions o empastaments, però de major qualitat. Això permet:

– Obtenir impressions digitals de les dents sense necessitat d’utilitzar pastes d’impressió convencionals forjades en la boca del pacient. El dentista, per la seva titulació acadèmica, és l’únic professional qualificat per prendre impressions en la boca dels pacients i realitzar tasques assistencials.

Processar digitalment les característiques mètriques i morfològiques de les cavitats terapèutiques de les dents, la qual cosa permet obtenir obturacions i peces emprades per efectuar reconstruccions amb un grau d’ajust molt precís a través del tallat mecanitzat digital de blocs de ceràmica dental, en lloc de mitjançant les tradicionals amalgames o composites, la qual cosa es coneix com a “restauracions directes”.

Agilitzar l’enviament de les impressions al laboratori fabricador i reduir els processos manuals intermedis en la fabricació de pròtesis dentals i altres productes sanitaris a mida, com les corones definitives, reduint així els terminis de les “restauracions indirectes”.

Indicacions limitades a la restauració de peces dentals unitàries

L’AEMPS estableix que “es considera que els odontòlegs, dins de les seves activitats de prevenció, diagnòstic i tractament d’anomalies i malalties de les dents, de la boca, dels maxil·lars i teixits annexos, poden realitzar una restauració directa en la cavitat dentaria mitjançant el sistema CEREC, limitada a una unitat i realitzada mitjançant el tallat adaptatiu mecanitzat de la ceràmica CEREC, assegurant el seu ajust en la cavitat bucal del pacient com a alternativa a les tradicionals obturacions. El disseny, preparació, elaboració i fabricació de restauracions indirectes requereix l’actuació professional d’un protètic dental”.

Els sistemes CAD/CAM emprats pels dentistes en les seves consultes no han de confondre’s amb altres sistemes CAD/CAM que s’utilitzen als laboratoris de pròtesis dentals, tenint en compte les diferents atribucions professionals dels dentistes -com a responsables dels tractaments-, i dels protètics dentals -com a fabricants de productes sanitaris a mida-”.

D’aquesta forma, molts tractaments podran realitzar-se d’una forma més ràpida i precisa, en la consulta del dentista, la qual cosa serà molt beneficiosa per al pacient.

Barcelona, 30 d’octubre de 2018