AUTÒNOMS, NOUS CANVIS.

Us informem que amb l’aprovació del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, entren en vigor amb efectes 1 de Gener del 2019, els següents canvis:

PRINCIPALS NOVETATS

  • Pugen les bases de cotització dels autònoms. Les noves bases son:
BASE MÀXIMA

4.070,10 €

BASE MÍNIMA

944,40 €

BASE MÀXIMA MAJORS 48 ANYS

2.077,80 €

BASE MÍNIMA MAJORS 48 ANYS

1.018,50 €

BASE MÍNIMA AUTÒNOMS SOCIETARIS

1.214,10 €

 

Aquest augment de bases comportarà una augment automàtic en les quotes dels autònoms que cotitzin  per bases mínimes i els que siguin membres de societats mercantils.

  • Obligació de cotitzar per totes les contingències: comuns, professionals (accidents de treball), cessament d’activitat (prestació per cessament d’activitat) i formació professional. Degut això es fixen nous percentatges de cotització que afectaran lleugerament a la seva quota d’autònoms i seran addicionals als augments per canvi de bases del punt anterior.
  • Es modifica també la quota mensual de Tarifa Plana d’autònoms que passa de 50€ a 60€.
  • La cobertura obligatòria de contingències comuns serà a través de Mútua Col·laboradora i no a través de l’INSS tal i com venia sent fins ara per aquells autònoms donats d’alta amb anterioritat a l’ 01/01/1998. Aquests disposen d’un termini de 3 mesos (fins el 31/03/2019) per triar Mutua Col·laboradora. Aquest canvi tindrà efectes l’01/06/2019.
  • La quota d’autònoms d’aquells professionals en situació de baixa mèdica superior a 60 dies les pagarà la Mutua Col·laboradora, i no el professional com fins ara.
  • Augmenten els terminis de prestació per cessament d’activitat:
MESOS COTITZATS MESOS DE PRESTACIÓ
de 12 a 17

4

de 18 a 23

6

de 24 a 29

8

de 30 a 35

10

de 36 a 42

12

de 43 a 47

16

de 48 a…

24

  • Nova prestació per cuidar nens amb càncer o altres malalties.

 

  • S’Introdueix un nou tipus d’ infracció greu / sanció per als falsos autònoms amb una quantia que pot oscil·lar entre els 3.126€ i els 10.000€. Si es detecta una comunicació d’una baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte aliena i una alta posterior com a treballador per compte propi continuant el treballador en la mateixa activitat o mantenint idèntica prestació de serveis, s’aplicarà una sanció per a cada un dels treballadors.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com