[COVID-19] RECOMANACIONS i INFOGRAFIES PER L’ATENCIÓ D’URGÈNCIES DENTALS DURANT LA PANDÈMIA

El passat 23 de març, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dictar la RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s’adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l’estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 la qual ordenava amb efectes a partir de les 00.00 hores del dia 24 de març: “suspendre tota l’activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que prestin serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l’atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que presten assistència “.

La resolució aporta claredat i seguretat jurídica a l’anterior Ordre de Ministeri de Sanitat de 15 de març de 2020 per la qual els establiments que prestin serveis professionals sanitaris només han de prestar l’assistència necessària per a resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.

Dins d’aquest marc normatiu, les clíniques dentals han de suspendre tota activitat odontològica que no sigui urgent i inajornable, i ha de tractar únicament a aquells pacients als quals l’ajornament del seu tractament pogués suposar una evolució desfavorable del seu estat.

Aquestes mesures es mantindran fins a la finalització de l’estat d’alarma que estem vivint.

A la vista d’aquesta normativa, el COEC entén que cal implementar les següents recomanacions sempre procurant actuar d’acord amb els protocols de les autoritats de salut pública.

La prioritat és protegir la vida dels usuaris, la població en general, els dentistes i la resta de l’equip de salut bucal, així com a les seves famílies.

Podeu descarregar aquestes recomanacions en PDF clicant en aquest enllaç  o llegir-les a continuació més avall.

Complementàriament al text, hem preparat aquestes infografies per oferir-vos les recomanacions de forma molt visual (cliqueu damunt per fer-la més gran):

 

Podeu descarregar-vos la infografia completa en format PDF clicant en aquest enllaç A més a més, al final d’aquesta noticia trobareu la bibliografia emprada per a confeccionar-la.

 

RECOMANACIONS PER PROCEDIMENTS A LA CLÍNICA DENTAL EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA INDIFERIBLE

A la clínica dental:

 • Es recomana que l’accés a la clínica estigui tancat i marcat com “tancat” i amb informació de contacte per a la comunicació remota per telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic o altres mitjans que permetin la comunicació no presencial amb el pacient. [Cartell Clínica dental tancada]
 • La suspensió de l’activitat resultant de la Resolució SLT/762/2020, de 23 de març és recomanable que s’estableixen a la porta de la clínica (només és possible tractar a pacients amb situacions urgents i emergències comprovades)
 • No s’ha de fer atenció presencial sense contacte remot previ (telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic o un altre mitjà que permeti la comunicació amb el pacient) i la confirmació d’una situació urgent d’emergència. Entenem per tal situació d’urgència patologies com la gestió de les infeccions agudes, dolors severs, hemorràgies importants i traumatismes de l’àrea oro facial i altres equivalents a les mateixes.
 • S’aconsella realitzar seguiment dels pacients atesos remotament.

Al comunicar-se de forma remota (telèfon, correu electrònic, etc.) el dentista ha de:

1.- Dur a terme una avaluació preliminar dels pacients que poden considerar-se un cas compatible amb COVID-19 (febre, encara que sigui lleu, sensació de cansament, tos, esternuts; conjuntivitis; diarrea, rinitis, anòsmia, disgèusia), si ha estat viatjant o en contacte amb persones contagiades o de risc.

Preguntes per fer en l’avaluació:

 • Té o ha tingut febre en els últims 14 dies?
 • Té o ha tingut problemes respiratoris, com tos, en els últims 14dies?
 • Ha estat en contacte amb un cas confirmat de COVID-19?
 • En els últims 14 dies, ha estat en contacte proper amb algú que tenia símptomes respiratoris aguts?
 • Té símptomes com febre, tot i que moderada, sensació de cansament, tos seca, esternuts, conjuntivitis, diarrea o rinitis, disgèusia, anòsmia? (Símptomes compatibles amb COVID-19?)

Si s’identifica com un possible cas de COVID-19, SEMPRE consideri posposar i programar una nova data de cita respectant el període de quarantena / aïllament o intenti resoldre la situació a través de l’opció 2.

Definició de profilaxi de quarantena i aïllament

S’estableix que “la quarantena o l’aïllament dels contactes es refereix a la separació o restricció de el moviment i la interacció social de les persones que poden estar infectades amb SARS-CoV-2, perquè estaven en contacte proper (no protegit) amb un cas confirmat de COVID-19, que romanen asimptomàtics”.

Si el pacient és COVID-19 positiu no s’ha de tractar en un mes després de la seva total curació.

 2.- Procediu a una avaluació prèvia dels pacients mitjançant consulta telemàtica, amb la prescripció de medicaments o altres procediments, evitant la consulta presencial.

3.- Programeu una consulta presencial només, i únicament si: la situació es considera una emergència.

Només es realitzarà una consulta presencial en cas d’una situació d’emergència i urgència, sempre després de la consulta remota i sempre que estiguin disponibles els EPI necessaris.

4.- Envieu a el pacient a una clínica o centre que disposi d’EPI, només si la situació es considera d’emergència o urgent i si no es disposa dels EPI necessaris.

Procediments generals

 • Traieu revistes, fullets i altres objectes (cafeteres, dispensadors d’aigua, etc.) de la sala d’espera que puguin ser manipulats per diverses persones.
 • Renoveu l’aire a les sales d’espera amb freqüència.
 • Netegeu i desinfecteu totes les superfícies amb freqüència (inclosos interruptors, poms de les portes, etc.) desinfectant totes les superfícies amb una baieta humida amb una dissolució de lleixiu, seguit de l’aplicació d’alcohol etílic al 70%;
 • Renteu-vos les mans amb freqüència. La Direcció General de Salut informa que rentar-se les mans amb aigua i sabó és suficient, sempre que es faci durant més de 20 segons, fregant tota la superfície de la mà. També es pot utilitzar una solució alcohòlica al 70%.
 • Eviteu el contacte proper amb persones amb infeccions respiratòries.
 • Eviteu els contactes interpersonals propers (mantingueu una distància mínima de contacte de 2 metres).
 • Administreu les possibles cites d’emergència per evitar tenir usuaris a la sala d’espera (eviti tenir més d’una persona en aquest espai).
 • En cas que el pacient necessiti un acompanyant, aquest ha de romandre a la sala d’espera.
 • En el cas que l’acompanyant hagi d’entrar al gabinet (per exemple, en nens), aquest últim ha de posar-se una màscara quirúrgica i romandre assegut a més de 2 metres de l’equip dental.
 • Informeu als pacients sobre les mesures de seguretat: rentat de mans abans d’entrar al gabinet i no portar peces de roba innecessàries o altres objectes que no necessitarà (abric, maleta, ulleres de sol, etc.). Els objectes quedaran emmagatzemats a la sala d’espera.

 

Cura a la clínica:

 • Els telèfons i telèfons mòbils no han d’exposar-se a l’aire durant la consulta i han de desinfectar-se regularment.
 • Les superfícies més exposades al contacte amb les mans han de protegir-se amb barreres d’un sol ús (nansa del llum, safata, instruments, etc.).
 • Protegiu els equips informàtics amb barreres de plàstic d’un sol ús.
 • Renteu-vos bé les mans abans i després de tractar els pacients.
 • Eviteu els contactes interpersonals.
 • Abans de la consulta, heu d’avaluar la temperatura del pacient utilitzant mètodes que no suposin contacte físic.

Abans de la visita, el pacient ha de glopejar durant 1 minut amb peròxid d’hidrogen a l’1% o povidona iodada al 0.2%.

El dentista i l’assistent dental han de tenir tot l’equip de protecció personal col·locat abans d’ingressar a l’àrea del gabinet.

Traieu tots els accessoris, com anells, polseres, cordons, arracades i rellotges per tractar els pacients.

 

Durant la visita:

El dentista ha d’evitar realitzar procediments que donin com a resultat la formació d’aerosols i esquitxades tant com sigui possible.

 • Utilitzeu aspiració quirúrgica per disminuir la propagació d’aerosols.
 • Col·loqueu dic de goma sempre que sigui possible.
 • Utilitzeu instruments rotatoris amb vàlvula antiretorn (la majoria dels existents al país són d’aquest tipus).
 • Eviteu radiografies intraorals.
 • Preferiblement utilitzeu sutura reabsorbible després de les extraccions.

 

Després de cada visita:

 • Netegeu i desinfecteu totes les superfícies i l’entorn de treball immediatament.
 • Renoveu l’aire de l’oficina al final de cada consulta.
 • Prengueu precaucions addicionals al manipular models i motlles, assegurant la seva desinfecció efectiva.
 • Seguiu acuradament tots els procediments d’esterilització i desinfecció universals.
 • Al realitzar els procediments de desinfecció del gabinet després de la consulta i en el transport de el material utilitzat a la sala d’esterilització, l’assistent dental s’ha de treure el primer parell de guants i només treure l’EPI restant com es recomana després d’empaquetar tot el material utilitzat.
 • Rebutgeu tot l’EPI i el material d’un sol ús en contenidors de deixalles contaminats.

 

Equip de protecció personal (EPI) (*)

L’entrada en la fase de mitigació, implica l’adopció de mesures més restrictives en termes de salvaguardar la salut pública, a causa de el risc màxim de contagi.

En el cas que la clínica tingui un empleat assignat exclusivament a la recepció, aquest ha d’estar equipat amb una màscara quirúrgica i guants.

En aquest moment particular, es recomana l’ús de el següent equip en la consulta, tant per al dentista com per a l’assistent dental sempre que no es realitzin tractaments que generin aerosols:

 • Màscara tipus FFP2 o FFP3
 • Ulleres de cobertura completa
 • Visera
 • Doble parell de guants
 • Barret, bata quirúrgica impermeable o bata d’un sol ús amb davantal a sobre i abrigall pels peus d’un sol ús (**)

IMPORTANT: En cas de realitzar tractaments que generin aerosols, es recomana emprar mascaretes FFP3 i materials impermeables amb cobriment total, sense deixar cap àrea exposada.

(*) El material d’un sol ús s’ha de dipositar en un contenidor específic i les ulleres / visera s’han de desinfectar abans i després de cada consulta.

(**) Vegeu com col·locar i treure l’equip de protecció individual: Vídeo Epis a la Clínica Dental.

 

Informació sobre la durabilitat de les mascaretes:

Idealment, les mascaretes quirúrgiques s’han de canviar com a màxim cada dues hores o quan es mullen, ja que perden la seva capacitat protectora.

Les mascaretes FFP2 o FFP3 es poden utilitzar en diverses visites sempre que se segueixi el protocol de col·locació i extracció, i es recomana la col·locació d’una mascareta quirúrgica a sobre de la mascareta FFP2 o FFP3. Eviteu tocar la màscara després de posar-vos-la. Si es toquen o estan humides, les mascaretes han de rebutjar-se.

 

Informació actualitzada de COVID-19

Per obtenir la informació més actualitzada sobre COVID-19 visiteu: http://www.coec.cat/ca/es/covid19

 

Bibliografia infografia:

 1. Thebmj visual sumary. Covid-19 in Primary Care (UK). V3.0. 17 march 2020. https://sandpit.bmj.com/graphics/2020/covid19_v3.0_web.pdf [Consultat 20 març 2020]
 1. “Síntomas del coronavirus, tratamiento y cómo evitar el contagio del Covid-19”. Ciencia y Saldud. AU. El Mundo Gráficos. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/20/5e74b424fc6c839d7f8b465e.html [Consultat 20 març 2020]
 2. GP Primary Care video resources for Covid-19. Health Protection Surveillance Centre. Ireland https://www.hpsc.ie/a-z/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/guidance/primarycareguidance/videoresources/[Consultat 20 març 2020]
 1. Infografia triatge Covid-19. Departament Salut Filipines. Coherent amb la definició de l’OMS a 27 febrer de 2020. [Disponible en línia com a imatge- Consultat 20 març 2020]
 2. Meng L., Hua F., Bian Z.: “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine.” J Dent Res. 2020; 00(0):1-7.
 3. Peng X., Xu X., LI Y., Cheng L., Zhou X. and Ren B.: “Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice.” Int J Oral Sci. 2020; 12(9):1-6.
 4. Yared G.: “Successful emergency treatment of irreversible pulpitis with local anaesthesia and single-day high dose oral corticosteroid. Without a pulpotomy or pulpectomy: Preliminary observations.” Poster presented on ESE and AAE Congresses 2018.
 5. Peñarrocha et al.: “Pautas pandemia Covid-19.” SECIB (Comitè Experts Societat Espanyola de Cirurgia Bucal) https://secibonline.com/secib-pautas-pandemia-covid-19/ [Consultat 25 març 2020]
 6. “Desafíos emergentes del nuevo Coranavirus Covid-19 en la Clínica Dental.” CGCDE (Consell General Col·legis Dentistes Espanya) https://www.docdroid.net/pD6uJlN/retos-coronavirus-en-clinica-dental.pdf [Consultat 14 març 2020]
 7. Infografia CGCDE (Consell General Col·legis Dentistes Espanya) https://www.docdroid.net/mxXHH1B/infografias-coronaviruspdf.pdf [Consultat 14 març 2020]
 8. Attal et al.: “Recomanació bones pràctiques atenció urgències durant la pandèmia Covid-19ADF” (comitè d’experts de l’Association Dentaire Française). [No disponible en línia]
 9. “Recomendaciones de buenas prácticas para la atención de urgencia durante la pandemia Covid-19.” CGCDE (Consell General Col·legis Dentistes Espanya) https://consejodentistas.es/comunicacion/actualidad-consejo/notas-de-prensa-consejo/item/1739-recomendaciones-de-buenas-practicas-para-la-atencion-de-urgencias.html [Consultat 19 març 2020]