El COEC continua amortitzant el seu deute

L’objectiu de la Junta de Govern i l’obsessió de l’àrea econòmica del COEC ha estat sempre el control de la despesa i l’eliminació del deute, però mantenint o augmentat els serveis als col·legiats i, si es pot, abaixant la quota.

Tenim cinc hipoteques, de les quals les quatre primeres ja han vençut els swaps (permutes financeres) que tenien associats, per tant, els tipus d’interès d’aquestes quatre primeres hipoteques els tenim bastant baixos, aproximadament un 1%, per tant, és correcte que les anem amortitzant fins al venciment cap al 2030.

Un tema diferent és la 5a hipoteca, que porta incorporat un swap intern fins a venciment que ens deixa un tipus d’interès com si fos fix sobre el 6,27%. Com que es pot considerar un tipus d’interès inacceptable, ja que no podem eliminar-ne el swap, l’estratègia que seguim és intentar fer una amortització ràpida d’aquesta hipoteca, per aquest motiu a l’assemblea del 2018 vàrem anunciar una amortització d’1 milió d’euros, del qual una part va per la comissió d’amortització, una altra part va a liquidar el swap proporcional corresponent, i la resta, contra el capital. En aquestes dues taules (figura 2 i figura 3) podeu veure com va afectar aquesta amortització a l’auditoria.

 

En la darrera assemblea del mes de juny 2019, vàrem explicar que aquest any, a més de baixar altre cop la quota (en aquest cas, 1 €), farem en aquesta 5a hipoteca una amortització anticipada de 400.000 €, que aproximadament es distribuiran, com podeu veure a la figura 4.

 

Si l’economia ens permet seguir fent aquestes amortitzacions, l’estratègia de la Junta de Govern és que quan finalitzi el nostre mandat actual, la hipoteca 5 quedi totalment saldada i deixem de pagar aquest 6,27% d’interès.