[ALERTA AEMPS] Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Es tracta d’una Alerta corresponent als Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

El Fabricant és Sirona Dental Systems GmbH (Alemanya) i el seu Distribuïdor és Henry Schein España, S.A., Avda. de la Albufera, 153 (Madrid).

L’Empresa fabricant ha incorporat una nova advertència en el manual d’usuari d’aquests Equips CEREC. A l’igual que molts d’altres sistemes d’impressió òptica, la càmera CEREC Omnicam utilitza llum pulsada. En casos excepcionals, la llum pulsada d’aquests Equips podria provocar atacs epilèptics, motiu pel qual:

  • Els pacients als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no han de sotmetre’s a tractament amb els mencionats equips CEREC Omnicam;
  • Els dentistes i assistents als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no poden treballar amb aquests equips.

 S’adjunta documentació:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la Empresa (1)

Nota de aviso de la empresa (2)