[AEMPS] Portal notificació electrònica incidents productes sanitaris

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa de la posada en marxa del portal de notificació electrònica d’incidents amb productes sanitaris. Adjuntem Nota informativa PS, 12/2019 publicada per l’AEMPS en data 3 de juny de 2019. 

El portal NotificaPS permet als professionals sanitaris i pacients la notificació electrònica d’incidents al Sistema de Vigilància de Productes Sanitaris. Es podrà accedir a aquest portal des de la pàgina web de la AEMPS.

La legislació estatal vigent que regula els productes sanitaris, estableix la obligtorietat per part dels professionals sanitaris de notificar incidents dels quals tinguéssin coneixement durant l’exercici de la seva professió. En aquesta línia, els nous Reglaments (UE)  2017/745 i 2017/746 sobre productes sanitaris, incorporan importants novetats en relació a la presa de mesures per a sensibilitzar a professionals de la salut, usuaris i pacients sobre la importància de comunicar els incidents.

Segons la AEMPS, la implementació del portal NotificaPS facilitarà la notificació d’incidents greus per part dels professionals sanitaris i habilitarà una via directa per als usuaris i pacients.

Veure nota informativa de l’AEMPS: 

NI-PS-12-2019-notificaPS