Perfil i competències de l’odontòleg europeu: “The Graduating European Dentist”

L’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE) acaba de publicar en el suplement de la revista “European Journal of Dental Education” els documents de consens sobre l’educació dental a nivell europeu, que van ser aprovats en la seva asamblea general duta a terme el passat mes d’agost a Vilnius (Lituània).

Aquesta sèrie d’articles, sota el títol “The Graduating European Dentist“, agrupen els resultats de la revisió que el grup de treball de la ADEE ha dut a terme durant els darrers dos anys dels seus previs documents referits al “Perfil i Competències de l’Odontòleg Europeu”.

Esperem que aquesta reflexió sobre la formació dels odontòlegs europeus del present i del futur sigui d’interès per als col·legiats del COEC i que animi als representants de la professió a participar encara més en les nombroses activitats que la ADEE organitza per promoure l’excel·lència de l’educació dental a Europa.

Enllaç als articles “The Graduating European Dentist”: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eje.2017.21.issue-S1/issuetoc

Web de l’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE): http://www.adee.org/