CAT
CAS
 » L’Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) dins del sindicat Metges de Catalunya (MC)

L’Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) dins del sindicat Metges de Catalunya (MC)

Vull afiliar-me
Notícies

L’objectiu de la interrelació del COEC i Metges de Catalunya es establir un marc de condicions laborals i professionals dels dentistes assalariats de les empreses sanitàries del sector i de les companyies asseguradores. Per aconseguir-ho, es planteja intentar implantar un conveni col·lectiu per a dentistes amb contracte laboral en la pràctica privada alhora que continuar garantint les condicions dels odontòlegs que treballen a la sanitat pública.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) no pot crear cap sindicat ni cap patronal dins de la seva estructura jurídica. Tot i això, el COEC sí pot promoure entre els seus col·legiats la creació d’estructures d’aquest tipus així com informar-los de les existents.

Com a col·lectiu dins la sanitat pública amb una xifra de treballadors molt baixa comparada amb la dels metges, la creació d’un sindicat propi de dentistes no obtindria mai cap representativitat electoral ni podria convertir-se en representant dels dentistes en les juntes de personal o en els comités d’empresa. D’altra banda, la infraestructura, l’experiència i el coneixement que ja té el sindicat Metges de Catalunya (MC) és una aposta segura on els dentistes que treballen al sistema públic poden trobar un sindicat de referencia que els doni informació i assistència jurídica des del moment en que s’afiliin.

Com a col·lectiu dins la sanitat privada, la xifra de dentistes que treballen com a assalariats augmenta dia a dia i, per tant, aquest col·lectiu cada cop més important ha de començar a treballar per obtenir la millor defensa dels seus drets laborals. Aixoplugar-se sota el paraigua d’un sindicat ja constituit i en funcionament com a Metges de Catalunya permet poder treballar en la defensa dels drets dels afiliats des del primer dia i no haver d’invertir tot l’esforç en desenvolupar estructures de representació, estructures de suport (assessors jurídics, premsa).

Gràcies a la proposta que va nèixer durant les reunions entre la candidadura d’El Nou COEC, presidida pel Dr.Antoni Gomez, i el Comité Executiu de Metges de Catalunya (MC), aquesta entitat va decidir incorporar a la seva estructura organitzativa una agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs. Aquesta va ser la proposta que dos delegats dentistes del sindicat van traslladar a la directiva del sindicat abans de les eleccions al COEC i que després del debat pertinent en el Consell Executiu de Metges de Catalunya per valorar-ne finalment la seva aprovació i constitució, tal com preveuen els Estatuts de MC (article 42) va ser aprobada. El reglament de l´Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) va ser aprovat en data 22 de juliol de 2014. L´ADC ja ha començat la seva activitat orgànica i es convida a afiliar-vos a l’ADC de Metges de Catalunya per ser-ne partíceps. Actualment, gairebé un centenar de dentistes són afiliats a Metges de Catalunya i membres de l’ADC però volem que aquest xifra augmenti i que els dentistes representin una força pròpia dins de Metges de Catalunya.

La constitució de l’agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs de Metges de Catalunya ha de contribuir a donar més “visibilitat, rellevància i operativitat” a aquest col·lectiu dins l’organització i alhora ha d’actuar com un “trampolí” per a l’increment de la representativitat dels dentistes als comitès d’empresa i a les juntes de personal.

Pots afiliar-te aquí a Metges de Catalunya com a odontòleg o estomatòleg

10 RAONS PER AFILIAR-SE COM A DENTISTA A METGES DE CATALUNYA

  1. Capacitat. Metges de Catalunya és l’únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
  2. Representativitat. Metges de Catalunya és el sindicat mèdic amb major afiliació de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
  3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
  4. Responsabilitat. Metges de Catalunya és la veu de molts professionals mèdics i defensa els seus drets professionals i laborals amb compromís de responsabilitat.
  5. Professionalitat. Metges de Catalunya són metges i dentistes i coneixen els problemes dels metges i dentistes. Aquesta proximitat facilita la defensa dels interessos del col·lectiu.
  6. Independència. La llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
  7. Participació. Metges de Catalunya promou la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
  8. Transparència. L’activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
  9. Assessorament. Metges de Catalunya ofereix un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
  10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional. 

Condicions d’afiliació
La quota d’afiliació a Metges de Catalunya és de 30€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

http://www.agrupaciodentistes.cat/

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO