Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS). Obertura del portal web del REPS

Com recordareu, en el seu moment, mitjançant un email de data 17 de maig, el COEC va informar que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, va crear el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), el qual té com a finalitat la planificació dels recursos humans sanitaris de tot l’Estat i la coordinació de les polítiques sanitàries en matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut. Es pretén que el caràcter públic de determinades dades del registre contribueixi a generar major seguretat i confiança en els professionals del nostre sistema de salut.

La Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és l’òrgan encarregat de la seva organització i gestió.

En aquell email us vam informar que s’havia creat el Registre de Professionals Sanitaris, dependent del Ministeri de Sanitat i us sol·licitàvem que emplenéssiu determinada informació.

Els Col·legis Professionals estan obligats a informar sobre els seus Col·legiats al REPS, i en paral·lel, les Clíniques Dentals, com a centres sanitaris privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, també estan obligades a comunicar al mateix organisme les dades que per aquest li siguin requerides.

Si el Col·legiat només treballa per compte d’altri, no ha de realitzar cap més tràmit, pel moment, segons ens informa el REPS. Serà el seu ocupador l’encarregat de notificar les seves dades i l’actualització de les mateixes al REPS.  Quan sigui donat d’alta en aquesta aplicació, rebrà una notificació amb les dades aportades confirmant el seu registre.

Tanmateix, si el Col·legiat és titular d’un centre sanitari o exerceix de manera autònoma, els Centres Sanitaris Privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

És recomanable abans d’enviar el formulari, que el centre sanitari consulti amb el seu assessor jurídic/laboral per a verificar que les dades relatives al tipus de vincle contractual dels professionals que presten serveis en el centre, principalment els professionals per compte propi (col·laboradors autònoms), s’ajusten a la situació contractual adient.

De manera separada a les accions de recollida d’informació realitzades pels Col·legis Professionals, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social també s’ha dirigit directament als titulars o representants de les clíniques dentals, en els últims mesos, requerint que es donessin d’alta en el REPS a través del Formulari amb caràcter previ a l’obertura del Portal.

Des del Ministeri de Sanitat, recentment han informat que el portal del REPS ja està operatiu; però només per a aquells professionals sanitaris que ja han estat donats d’alta en el registre per part de l’equip del REPS, que encara són pocs, ja que segons indica el Ministeri, el procés d’alta dels professionals està sent lent per l’acumulació de sol·licituds pendents de formalitzar. Conforme es vagi autoritzant l’accés als professionals, contactaran amb ells perquè puguin procedir a iniciar la càrrega de dades en l’aplicació.

Per això, volem informar-vos que, si com a titular d’un centre sanitari o exercent de manera autònoma no haguéssiu sol·licitat encara l’alta al Portal, ho feu el més aviat possible. L’accés es realitza a través del següent link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.htm

i per qualsevol informació cal dirigir-se a la següent adreça: reps@mscbs.es

La data límit prevista per a la incorporació de les dades és el 23 de setembre d’enguany i qualsevol modificació posterior que existís, haurà de notificar-se al REPS en un termini de 7 dies.

En el correu electrònic que el REPS va dirigir al seu moment als professionals s’esmentava una adreça de correu electrònic per a l’enviament del formulari d’inscripció (reps@msssi.es), però aquesta adreça ja no és operativa; preguem que prengueu nota de que amb motiu del canvi de denominació del Ministerio de Sanitat, la nova adreça de correu electrònic del REPS és la següent, tal com us hem indicat més amunt: reps@mscbs.es

Us donarem trasllat de qualsevol novetat sobre aquest assumpte que el Ministeri de Sanitat ens pugui indicar en el futur.