Comunicat del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya en relació amb la proposta de les patronals sanitàries de modificar el sistema de classificació dels professionals sanitaris en el conveni col·lectiu del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Manifestem el nostre absolut rebuig a la proposta plantejada per la patronal i expressem la nostra disposició i compromís en defensar amb tota la fermesa els drets dels nostres col·legiats/ades en relació a aquesta problemàtica.

Dins del procés de negociació del II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats –conveni SISCAT–, les patronals sanitàries han proposat una reforma del sistema de classificació dels i les professionals sanitaris/àries subjectes a aquest conveni.

Aquesta proposta, en contrast amb la situació actual, en què tots els/les facultatius/ves formen part d’una mateixa categoria professional, implica una segregació en dos grups diferenciats: metges i metgesses per una banda, i la resta de graus sanitaris superiors, inclosos els odontòlegs, per l’altra.

De portar-se a terme, afectaria els dentistes que presten els seus serveis en el SISCAT, cosa que ha generat una gran preocupació en aquest col·lectiu, així com en la resta de professions sanitàries afectades (farmàcia, psicologia, química, física i biologia), per les conseqüències negatives que aquesta segregació podria tenir sobre aquests/es professionals.

En els contactes mantinguts pel nostre Col·legi amb els representants de la resta de professions afectades i amb el sindicat Metges de Catalunya (MC), constatem que la proposta de la patronal genera nombrosos dubtes, no només en relació a la seva necessitat i idoneïtat, sinó també pel que fa a la seva conformitat a dret. Així ho confirma l’informe jurídic que MC ha encarregat a Sixte Garganté, professor de dret del treball de la Universitat Pompeu Fabra.

Per tot plegat, el COEC vol manifestar el següent:

Atès que no existeix cap obligació legal de modificar el sistema de classificació professional, considerem que la proposta de la patronal és innecessària, a menys que respongui a interessos espuris. En qualsevol cas, una modificació de l’actual sistema de classificació professional hauria de ser fruit d’un acord entre les parts negociadores.

Així mateix, advertim que tal proposta és inapropiada i arbitrària i suposaria una inacceptable precarització professional i retributiva per als col·lectius afectats, constituiria una vulneració dels drets adquirits pels professionals i instauraria un precedent molt negatiu dins l’àmbit sanitari.

Per tant, manifestem el nostre absolut rebuig a la proposta plantejada per la patronal i expressem la nostra disposició i compromís en defensar amb tota la fermesa els drets dels nostres col·legiats/ades en relació a aquesta problemàtica.

D’altra banda, la Junta de Govern del COEC dona suport a la vaga de facultatius d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) convocada per Metges de Catalunya els dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre. El Col·legi fa seves les reivindicacions dels dentistes de la sanitat pública, que també estan cridats a l’aturada i que es recullen en el document d’Accions per a la millora assistencial de l’Odontologia a l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut.

Els dentistes que presten els seus serveis en el SISCAT que es vulguin adherir al document abans esmentat de Metges de Catalunya,  poden fer-ho adreçant-se a la web de Metges de Catalunya https://metgesdecatalunya.cat/ca

 

 

Junta de Govern
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Barcelona, 13 de novembre de 2018