Aclariment sobre la nova tributació per IVA d’alguns productes sanitaris

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya vol aclarir que, des de l’1 de gener de 2015, amb l’entrada en vigor de la Llei 28/2014, són d’especial rellevància per a la professió les següents modificacions en l’aplicació dels tipus impositius de l’IVA als medicaments i productes sanitaris:

Passen del 4% al 21%

– Les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.

Passen del 10% al 21%

– Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i d’altre instrumental, d’ús mèdic i hospitalari.

Mantenen la tributació al 10%

– Els productes sanitaris per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, objectivament dissenyats per alleujar o tractar aquestes deficiències.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns (excepte per a persones amb discapacitat en què continuarà sent d’aplicació el tipus del 4%).
– Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (graeixos benes i anàlegs).

Mantenen la tributació al 4%

– Els medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%

Es manté l’exempció dels serveis de dentistes i protètics dentals en els termes següents: article 20.u 5è “Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.”

Pel que fa a aquesta nova tributació per IVA, s’està rebent informació més detallada procedent del sector dental que s’exposa a continuació:

Es considera que la pujada de l’IVA al 21% afectarà aquells productes dentals que, una vegada l’odontòleg n’hagi fet ús, no romanguin a la boca del pacient. Per exemple:

Aparells dentals: motors d’endodòncia, contraangles, làmpada de fotocurat, peces de mà, turbines…
Material de rebuig: bates, draps, guants, xeringues, aspiradors, rotllos d’esterilització…
Instrumental d’odontologia: freses, fòrceps, pinces, miralls…
Materials de profilaxi: impressió dental, desinfecció, radiografia…

D’altra banda, els productes dentals als quals s’aplica el tipus d’IVA reduït (10%) són aquells que romanen a la boca després que l’odontòleg n’hagi fet ús, com per exemple:

Adhesius i ciments
Compòsits
Puntes de gutaperxa
Implants dentals…

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


(Obligatori)

Current ye@r *