CAT
CAS
 » Espai Pacient » Queixes / Reclamacións / Denúncies

Queixes / Reclamacións / Denúncies

Quan un pacient està descontent amb el treball que li hagi realitzat un professional dentista, sia pel tracte rebut o per una possible mala praxi, pot presentar una reclamació-queixa directament al nostre Col·legi.

El Col·legi disposa d’un model d’imprès, on haurà de remarcar contra qui va dirigida la reclamació, quins són els motius i quina és la seva finalitat. Si, a més, vol adjuntar alguna documentació annexa a la reclamació (informes, pressupostos, factures), haurà de ser aquesta en fotocòpia. Si té radiografies, en principi, no cal adjuntar-les; les demanarem en el moment oportú.

Una vegada emplenat l’imprès, s’ha de enviar al Col·legi (COEC, travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona).


Llegir les condicions d’ús

Abans d’utilitzar els serveis que el Col·legi posa a seu abast, si us plau, llegeixi les condicions sobre la protecció de dades i l’ús de les seves dades personals. Fer servir aquest servei implica l’acceptació d’aquestes condicions.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO