CAT
CAS
 » Espai Pacient » Queixes / Denúncies

Queixes / Denúncies

El Col·legi és l’entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s’adeqüen i compleixen la bona pràctica i normes deontològiques i  professionals, sancionant, si és el cas, les conductes infractores d’acord amb la Llei 7/2006 de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i els seus Estatus.

Les queixes per l’actuació professional d’un col·legiat s’han de presentar per escrit dirigit a la Junta de Govern del Col·legi, per correu electrònic adreçat a coec@coec.cat (amb signatura electrònica de qui presenta la reclamació) o per correu postal amb signatura manuscrita (adjuntant fotocòpia del DNI) identificant clarament al professional de qui formula la queixa i els motius que l’han provocat.

D’acord amb la normativa esmentada, aquesta Corporació no és competent en l’àmbit de les seves funcions públiques per resoldre reclamacions de caràcter econòmic amb motiu d’eventuals danys causats en ocasió de la prestació de serveis odontològics.

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO