CAT
CAS
 » Espai Pacient » Queixes / Reclamacions / Denúncies

Queixes / Reclamacions / Denúncies

El COEC posa a disposició dels pacients (o dels seus representants legals) un servei telemàtic gratuït d’interposició de queixes o reclamacions quan estigui descontent amb el treball que li hagi realitzat un professional dentista, ja sigui pel tracte rebut o per una possible mala praxi.

CASOS CONCRETS EN QUÈ POT INTERVENIR EL COEC:

-Tracte indegut a pacients.

-Possibles infraccions Deontològiques o Estatutàries.

-Possible mala praxi professional (per via de l’assegurança de responsabilitat civil del col·legiat).

CASOS EN QUÈ EL COEC NO POT ACTUAR:

-Qüestions privades, que no impliquen cap Administració pública. Per exemple, en les relacions econòmic-contractuals amb empreses, com ara divergències econòmiques.

-Quan la qüestió ja ha estat jutjada o resta pendent d’una resolució judicial.

-Quan la queixa és anònima.

-Quan la queixa no es dirigeix contra cap doctor/a concret o el professional no és col·legiat al COEC.

-Quan la queixa no conté la documentació mínima exigida.

-Quan la queixa denota mala fe, no té prou fonament, o conté insults, desqualificacions o amenaces.

-Quan ja fa més d’un any que han passat els fets sense haver presentat cap reclamació.

COM PRESENTAR UNA QUEIXA O RECLAMACIÓ AL COEC:

Per via telemàtica (online), a través d’aquesta mateixa pàgina web, emplenant el formulari que trobarà clicant en el botó “He llegit i accepto” i adjuntant còpia dels documents obligatoris, que són:

-DNI
-HISTÒRIA CLÍNICA
-CONSENTIMENT INFORMAT
-RADIOGRAFIES
-PRESSUPOST REPARADOR

Serà recomanable adjuntar també la següent documentació: INFORMES D’ALTRES FACULTATIUS, PRESSUPOST DEL PRIMER TRACTAMENT, FACTURES DEL PRIMER TRACTAMENT, FOTOS, ETC .

Un cop tramitada la reclamació online, rebrà un email confirmant-li la correcta tramesa. Conservi còpia d’aquest email com a prova de la seva gestió.

En cas de que manqui documentació obligatòria, la queixa sigui incompleta o no s’entengui la pretensió, no es podrà tramitar la reclamació.

Si vostè no té coneixements per emplenar un formulari per Internet, recomanem demani ajuda a una persona de la seva confiança més familiaritzada amb l’ús d’un ordinador.

També pot demanar ajuda a l’assistent social del seu CAP per fer aquest tràmit.

TERMINIS I INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT:

Un cop presentada la reclamació, la tramitació de l’expedient es perllonga varis mesos (entre 8 i 12 mesos de mitjana).

Mentre l’expedient estigui obert i en tràmit, no s’atenen consultes telefòniques, presencials ni per correu electrònic de pacients ni dels seus representants legals sobre l’estat d’un expedient.

En finalitzar el procediment s’emetrà una resolució que li serà degudament comunicada per escrit.

Durant el tràmit, pot rebre alguna comunicació del COEC o de la companyia asseguradora requerint-li que lliuri documentació addicional a la que ha aportat, si s’escau.

ON PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ/QUEIXA QUAN EL COEC NO POT INTERVENIR:

A les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC), Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC), o bé directament a l’Agència Catalana de Consum si no té accés a cap OMIC o OCIC.


Informació en matèria de protecció de dades

Abans d’utilitzar els serveis que el Col·legi posa a seu abast, si us plau, llegeixi les condicions sobre la protecció de dades i l’ús de les seves dades personals. Fer servir aquest servei implica l’acceptació d’aquestes condicions.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO