CAT
CAS
 » Espai col·legial » Registre de clíniques » Utilització de teixit humà

Utilització de teixit humà

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1591/2009, de 6 de novembre, pel qual es regulen els productes sanitaris, els productes derivats del teixit humà van deixar de ser conceptuats productes sanitaris i van passar a considerar-se teixits humans. Des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 9/2014, de 4 de juliol, aquests productes passen a regular-se per l’esmentat reial decret llei, on s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, obtenció, avaluació, processament, preservació, emmagatzematge i distribució de cèl•lules i teixits humans.

Això vol dir que qualsevol clínica dental on s’utilitzin aquests productes derivats del teixit humà, haurà d’estar autoritzada per a realitzar aquesta activitat per part de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

Els centres sol•licitants hauran d’estar inscrits prèviament en el Registre de clíniques dentals de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries.

La instància de sol•licitud amb els requisits necessaris per a l’autorització, així com els models dels documents que cal presentar, els trobareu en aquest enllaç.

ocatt

Tanmateix, els centres dentals autoritzats per a l’implant de teixit d’origen humà hauran de remetre cada any les dades agregades de l’activitat a l’Organització Catalana de Trasplantamentsmitjançant el full d’activitat del trasplantament (enllaç), i remetre les dades del receptor i del resultat del trasplantament al banc/empresa distribuïdora de teixits per tal de mantenir la traçabilitat. També tindran l’obligació de declarar qualsevol incident o reacció adversa que es produeixi durant el procediment o com a conseqüència de l’implant de teixit, a través de la fitxa corresponent (enllaç) i remetre-la a l’OCATT.

121heg

Cal tenir present que aquesta normativa només afecta els productes derivats de teixit humà, com l’os liofilitzat o la matriu acel•lular dèrmica, com per exemple: Alloderm i Mineross que provenen de bancs de teixits autoritzats pel Departament de Salut o del llistat de teixits i productes derivats i les seves empreses distribuïdores, publicat per l’Oganización Nacional de Trasplantes (http://www.ont.es) i, per tant, no afecta els productes derivats de teixit animal (heteròlegs), que són els més utilitzats en cirurgia bucal i implantologia (matriu mineral òssia d’origen boví –Bio Oss– , membranes de col•lagen, etc.), ni els materials sintètics, com ara hidroxiapatites o cristalls bioactius.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


(Obligatori)

Current ye@r *

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO