CAT
CAS
 » Espai col·legial » Registre de clíniques » Nomenament del Responsable assistencial (alta, baixa o canvi)

Nomenament del Responsable assistencial (alta, baixa o canvi)

Alta o Canvi de responsable assistencial

D’acord amb l’article 42 dels Estatuts col·legials,  és obligatori comunicar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya qualsevol nomenament i/o canvi de responsable assistencial des del moment en què es produeixi.

Per comunicar al COEC aquesta informació, és imprescindible enviar al Col·legi a l’adreça electrònica coec@coec.cat la següent documentació:

– Compromís d’actuació professional del nou responsable assistencial.
– Certificat de col·legiació del nou responsable assistencial, previa sol·licitut del nou responsable assistencial a l’adreça electrònica coec@coec.cat.
– Fotocòpia del DNI del nou responsable assistencial.
– Fotocòpia del títol acadèmic del nou responsable assistencial.

Baixa de responsable assistencial


Per comunicar al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya la baixa com a responsable assistencial d’una clínica dental, cal descarregar aquest imprès, emplenar-lo i enviar-lo al Col·legi a l’adreça electrònica coec@coec.cat.


Funcions del Responsable Assistencial


Les comunicacions relatives al responsable assistencial, també, s’han de lliurar a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
i per qualsevol dubte sobre la tramitació, valoració i resolució dels mateixos també us heu de posar en contacte amb l’esmentat organisme.

Mitjançant la signatura d’un conveni en data 8 de maig de 2001, es va encomanar al COEC la recepció de sol·licituds d’inscripció i la verificació dels requisits mínims establerts a l’Ordre del Departament de Sanitat i Seguretat Social de 21 de juliol de 1994, per la qual es va crear el registre de clíniques dentals i es va regular el procediment i els requisits que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció, així com la recepció de les comunicacions d’ampliació o modificació de les clíniques o consultoris dentals.

En data 9 de maig de 2018 el COEC va exercir la facultat de desistiment anticipat de l’esmentat conveni i és per això que a partir de l’11 de juliol de 2018, els expedients esmentats s’han de lliurar directament a:

Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària
Travessera de les Corts, nº 131-159 – Pavelló Ave Maria
08028, Barcelona

Telèfon: 93 227 29 00

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO