CAT
CAS
 » Espai col·legial » Gestió i tràmits » Sol·licitud de Certificats de Col·legiació i/o de l’Assegurança de Responsabilitat Civil

Sol·licitud de Certificats de Col·legiació i/o de l’Assegurança de Responsabilitat Civil

* Camps obligatoris

Nota: En cas de necessitar un certificat per a registrar una societat davant notari, o altres tipus de certificats, contacteu amb Secretaria del COEC a coec@coec.cat o Tel. 933 101 555. També per demanar la tramesa per correu ordinari d'un certificat.

En caso de necesitar un certificado para registrar una sociedad ante notario, u otros tipos de certificados, contacten con Secretaría del COEC en coec@coec.cat o Tel. 933 101 555. También para pedir el envío por correo ordinario de un certificado.

Avís Legal

De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades recollides mitjançant el present formulari seran tractades i quedaran incorporades als fitxers del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya a l’objecte de donar cumpliment a les finalitats relatives a la gestió de selecció de professionals del sector de l’odontologia i estomatologia i de personal auxiliar de clínica, així com per enviar-li, en el seu cas, les ofertes o demandes de feina que puguin ser del seu interés. Així mateix, us informem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO