CAT
CAS
 » Espai col·legial » Comissions del COEC » Comissió de Salut i Protecció Social

Comissió de Salut i Protecció Social

Està integrada per 5 membres designats per l’actual Junta de Govern:

German Pareja Pané
Carles Bru de Sala Oms
Joan Carrera (Lleida)
Jorgina Estany (Girona)
Montse Marquez (Tarragona)

Programa de protecció social

Les primeres mesures contemplades en aquest pla d’acció social van adreçades als col·legiats i col·legiades en situació d’atur, baixa per maternitat o paternitat i malaltia

La Junta de Govern del COEC ha aprovat la primera fase d’un Programa de Protecció Social orientat a donar suport als col·legiats i col·legiades que afrontin situacions que comprometin la seva activitat professional per raons de salut o estabilitat laboral.

Les primeres mesures contemplades en aquest pla d’acció social van adreçades als col·legiats i col·legiades en situació d’atur, baixa per maternitat o paternitat i malaltia que, a partir d’ara, quedaran exempts del pagament de la quota col·legial així com de la quota de l’assegurança de responsabilitat civil sempre que aquesta sigui la col·lectiva contractada amb Zurich.

Per accedir als beneficis del Programa de Protecció Social del COEC cal que els col·legiats i col·legiades tinguin la categoria de col·legiats en exercici,  justifiquin la situació de baixa, estiguin al corrent del pagament de la quota col·legial i de l’assegurança de responsabilitat civil i no es trobin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

En tots casos, la sol·licitud es farà mitjançant una comunicació per escrit en la qual se sol·liciti la col·legiació sense exercici i la baixa de l’assegurança de responsabilitat civil en el cas que estigui  adherida a la pòlissa col·lectiva que el COEC té contractada amb Zurich, acompanyada per una fotocòpia del DNI.

En el moment que torni a treballar ens haurà de sol·licitar de nouper carta formal el pas a la col·legiació en exercici i l’alta de la pòlissa de SRC, en el cas d’adhesió a la pòlissa col·lectiva COEC.

En cas de no acreditació o de no compliment amb els terminis de presentació de la documentació,  la col·legiació passarà a en exercici i alta de la pòlissa de Responsabilitat civil.

Documentació específica per aportar a cada cas:

–          En el cas de les baixes per maternitat/paternitat, còpia del document de la baixa de maternitat (ICS), i en el cas que la col·legiada estigui de baixa prèvia a la maternitat, còpia del document de baixa laboral (ICS)  i informe mèdic en el que consti que està embarassada. En aquest últim cas, la documentació s’haurà d’actualitzar amb la baixa maternal en el moment que la tingui.

–          En el cas de les baixes per malaltia, còpia del document acreditatiu de la baixa mèdica (ICS), i l’ informe mèdic. La documentació s’haurà d’actualitzar cada 2 mesos, dia 20.

–          En el cas baixa laboral per atur, còpia del document d’inscripció al Servei Català d’Ocupació, amb actualització mensual, cada dia 20.

Per a més informació: coec@coec.cat

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO