CAT
CAS
 » Espai col·legial » Comissió Social – Formulari

Comissió Social – Formulari

* Camp obligatori / Campo obligatorio
DISPONIBILITAT

 » Dilluns
 » Dimarts
 » Dimecres
 » Dijous


Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.

Totes les dades obtingudes a través d’aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal el titular del qual és el COEC, essent la seva finalitat el registre de reclamacions, queixes i/o denúncies presentades davant d’actuacions dels professionals col·legiats; control de tramitació i resolució de queixes i denúncies; control deontològic i disciplinari de l’exercici professional; gestió i control de tramitació d’expedients; gestió i control de recursos relacionats amb la tramitació d’expedients en via administrativa i jurisdiccional; emissió de certificacions i compliment i execució de resolucions i sentències.

La informació personal recollida dels usuaris registrats s’emmagatzema en la base de dades propietat del COEC, el qual assumeix les mesures de caire tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteix la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació que hi és aplicable. Aquestes dades es tractaran amb la més absoluta confidencialitat, i es preveu únicament la seva cessió a l’Organització Col·legial de l’odontologia i l’estomatologia, l’Administració, els jutjats i tribunals, les comunicacions necessàries a tercers per a la tramitació i execució d’actuacions.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO