CAT
CAS
 » Espai col·legial » Certificat Digital

Certificat Digital

El COEC ofereix certificats digitals amb validesa legal per dur a terme gestions amb l’administració i que poden ser utilitzats en gestions pròpies de la professió.

El certificat és un document digital expedit per una Autoritat de Certificació que permet identificar-se devant tercers, signar documents mitjançant signatura electrònica i realitzar tràmits telemàtics de manera segura i amb plenes garanties legals.

El COEC pot emetre dos tipus de certificats digitals pels seus col·legiats:

1. Certificat digital de categoria clase 2CA

Aquesta certificació no té cap cost pel col´legiat. Es pot solicitar mitjançant la pàgina web de CERES.

Un cop feta la sol·licitud us podeu personar al COEC a la seu de Barcelona. També és valida qualsevol de les oficines de la Seguretat Social i les Delegacions i Administracions de l’AEAT.

2. Certificat digital col·legial de categoria 3CA

El certificat digital serveix per accedir i/o firmar documents a l’entorn on line. Té validesa legal per a dur a terme gestions amb l’administració i pot ser utilitzat en tasques pròpies de la professió. Actualment, la més habitual és la recepta electrònica, un sistema telemàtic implementat pel Departament de Salut que integra els processos de prescripció i dispensació dels fàrmacs finançats per la sanitat pública.

El certificat digital de categoria 3CA el gestiona el COEC mitjançant Firmaprofesional.

Identifica al dentista com a persona física però també com a dentista col·legiat. Aquesta és la diferencia principal que existeix amb el DNIe, Idcat o qualsevol certificat digital de categoria clase 2CA (només t’identifica com a persona física).

Per a la utilització del certificat digital és necessari tenir instal·lat a l’ordinador un lector de targetes. Aquest lector permet llegir el certificat que s’ha insertat dins la targeta (certificat digital col·legial). Aquest lector el pots adquirir a les botigues de material informàtic, o d’electrodomèstics.

Click per veure algunes de les altres utilitats del certificat digital col·legial de categoria 3CA.

Cost: el certificat s’emet amb una validesa de tres anys a partir de l’emisió i té un cost de 17,46 euros més IVA per la tarjeta, i 19,08 euros més IVA per cada any de certificat. Això implica un cost de 90,36 euros.
Si es perd el PIN cal repetir tot el procés i tornar a pagar 90,36 euros
Si es perd la tarjeta cal repetir tot el procés i tornar a pagar 90,36 euros
Per obtenir el certificat digital cal demanar cita prèvia trucant al: 93 310 15 55

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO