CAT
CAS
 Â» Espai col·legial Â» Assessoria JurĂ­dica Â» Registre de Societats Professionals

Registre de Societats Professionals

Les societats que tinguin per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional de l’odontologia o l’estomatologia hauran de constituir-se com a societats professionals en els termes que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Les societats professionals amb domicili social a la demarcació territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya i que desenvolupin la seva activitat a la mateixa, hauran d’inscriure’s al Registre de Societats Professionals del COEC.

A aquest efecte, i d’acord amb el que disposa l’article 8.4 de la normativa reguladora, el Col·legi ha creat un registre per tal d’incorporar aquelles societats degudament inscrites com a professionals en el Registre Mercantil que correspongui. Així mateix, qualsevol canvi de socis, administradors o del contracte social també hauran d’inscriure’s en el Registre de Societats Professionals del COEC prèvia inscripció al Registre Mercantil.

Així doncs, una vegada que el Registre Mercantil hagi comunicat al Col·legi la inscripció o adaptació, o actes posteriors d’aquestes societats, aquest iniciarà el tràmit per fer efectiva la incorporació en el registre, per la qual cosa requerirà a la societat, mitjançant correu certificat, per a aportar la següent documentació:

1) En el cas de constitució d’una societat professional:

2) En el cas d’inscripció d’actes posteriors:

Aquests documents es poden presentar a la seu del COEC (Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona), o bé enviar-los per correu electrònic al Servei d’Assessoria Jurídica:
assessoriajuridica@coec.cat

Els drets d’inscripció en el Registre de Societats Professionals (178,00€) s’hauran d’abonar mitjançant transferència bancària al número de compte BANC DE SABADELL ES98 0081 0398 8900 0143 1152 indicant com a referència el NIF de la societat.

Una vegada s’hagi incorporat la societat professional al Registre de Societats Professionals del COEC, el Col·legi n’emetrà un certificat per deixar constància de la data d’inscripció i del seu número de registre.

Les següents dades de la societat: denominació social, domicili social amb telèfon, adreça electrònica i pàgina web; nom, cognoms i número de col·legiat dels socis professionals i, en el seu cas, adreça d’altre o altres centre/s on es realitzi l’activitat (inclosos telèfon/s i adreça/es electrònica/ques) s’inclouran en el Registre de Societats Professionals.

Cercador de Col·legiats
Cercador de ClĂ­niques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Ăšnica de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO