CAT
CAS
 » Espai col·legial » Assessoria Jurídica » Informació al Col·legiat: Actualitat » NOVETATS LEGISLACIÓ: Mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors

NOVETATS LEGISLACIÓ: Mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors

NOVETATS LEGISLACIÓ

Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre de 2013, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors

Aquest reial decret incorpora una sèrie de mesures i modificacions importants que poden influir en el funcionament de les entitats en l’àmbit laboral

El dia 21 de desembre de 2013 es va publicar el Real Decreto Ley 16/2013 de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, matisat pel butlletí del sistema RED 10/2013 de 27 de desembre. Aquest RD llei incorpora una sèrie de mesures entre les quals destaquem les següents:

  • Prohibició de realització d’hores extres a contractes a temps parcial.
  • Obligació de crear un registre diari de les hores totals efectives mensuals que fan els treballadors a temps parcial.
  • Es permet realitzar el contracte indefinit de “apoyo a emprendedores” també a temps parcial.
  • Els contractes temporals de durada inferior a 6 mesos no podran tenir un període de prova superior a un mes.
  • Ampliació de la reducció per guarda legal fins que el menor tingui 12 anys.
  • Reducció de les cotització per atur en els contractes de durada determinada a temps parcial.
  • Un dels principals canvis que recull el RD llei 16/2013 afecta la cotització de determinats conceptes dineraris i en espècie que fins ara estaven exempts de cotitzar i ara s’han d’incloure en la base de cotització.
  • De moment, aquesta modificació només afecta la cotització, sense produir canvis de tributació.

Veure Històric

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO