CAT
CAS
 » Espai col·legial » Serveis Externs » Assessoria fiscal, laboral i comptable: AGS

Assessoria fiscal, laboral i comptable: AGS

Des de fa més de vint anys, oferim un assessorament especialitzat al col·lectiu d’odontoestomatòlegs

Som conscients que el col·lectiu de professionals de l’odontostomatologia necessita un tipus d’assessorament que s’ajusti amb claredat al seu entorn i problemàtica. És una activitat que, a més dels requisits quotidians d’explotació de l’activitat, ha d’afrontar importants inversions que s’han d’analitzar tenint en compte no solament les seves alternatives de finançament, sinó les seves implicacions fiscals.

ÀREA D’ASSESSORAMENT FISCAL

Engloba la planificació economicofiscal de l’exercici (possiblement, un dels apartats clau en un assessorament correcte), el seu seguiment periòdic, l’elaboració dels pagaments trimestrals a compte (mod. 130), l’elaboració i seguiment dels llibres d’ingressos, despeses i béns d’inversió i, naturalment, l’atenció de consultes específiques.

Per descomptat, es gestiona l’elaboració de la Declaració de Renda i Patrimoni, que integra altres possibles elements familiars i patrimonials.

En el cas de concórrer circumstàncies singulars del contribuent, ens encarreguem de la tramitació de les declaracions d’operacions intracomunitàries, retencions en el cas de locals de lloguer, etc.

Oferim diferents nivells d’abonament per a aquest servei, amb la finalitat d’adaptar-nos a les característiques del declarant i del model d’explotació de l’activitat escollida (professional independent, societat civil, societat mercantil, etc.).

Les nostres quotes són sempre flexibles i competitives i, quan és precís, s’adapten al procés de creixement dels nous professionals col·legiats (servei júnior).

Notícies Fiscals i Laborals

ÀREA D’ASSESSORAMENT LABORAL

Inclou l’assessorament en matèria laboral i de Seguretat Social, l’estudi i revisió de nòmines, contractes i bases de cotització segons el conveni específic del sector.

Mijtançant la quota d’abonament, s’inclou l’elaboració dels contractes, les nòmines, l’elaboració de les quotes de cotització a la Seguretat Social (TC), l’elaboració trimestral de retencions a compte de l’IRPF i el resum anual (mod. 110 i 190). Oferim tanmateix els certificats anuals d’ingressos i retencions, tant per als treballadors com dels possibles professionals que col·laborin a la clínica.

L’elaboració i diligenciat dels contractes laborals, la tramitació d’altes i baixes mèdiques, i variacions de treballadors, certificats d’empresa per a la sol·licitud de prestacions dels treballadors (atur, pensions.), són també serveis que s’ofereixen dins d’aquesta àrea d’assessorament.

El servei bàsic s’estructura mitjançant una quota d’abonament mensual, que sol variar segons el nombre de treballadors assalariats.

Notícies Fiscals i Laborals

SERVEIS DE TRÀMITS

* Presentació de recursos
* Tràmits municipals
* Ajornament de deutes tributaris
* Variacions en la cotització d’autònoms
* Assessorament i tramitació de permisos de treball i residència
* Acomiadaments davant el CMAC i la Inspecció de Treball
* Inscripció de noves empreses mercantils
* Etc.

HORARI I CONTACTE

  • L’horari d’atenció és de 8.30 a 14 h i de 15 a 18 h, a través de la seva línia directa als col·legiats, 93 304 19 20
  • Ens podeu contactar també a través del telèfon del Col·legi 93 310 15 55, ext. 453 i 419. 

La nostra adreça és:
AGS Servei COEC
Travessera de Gràcia
93-95 4a planta (edifici COEC)
08006 Barcelona
Tel. 93 304 19 20
Fax: 93 304 19 31
ags.fiscal@coec.net
ags.laboral@coec.net

Web: www.agscoec.com

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO