SEMINARI: HABILITATS DE COMUNICACIÓ: EFECTIVITAT TERAPÈUTICA I SALUT PROFESSIONAL

Formulari d’Inscripció

DURADA I DATES 
El seminari s’estructura en tres mòduls de quatre hores. S’impartirà els divendres 24 de maig, 31 de maig i 7 de juny, de 16 a 20 hores.

INTRODUCCIÓ

La tasca dels professionals de la salut es realitza sempre en escenaris interpersonals als quals les habilitats de comunicació esdevenen un ingredient essencial de la competència dels professionals. La competència per la comunicació interpersonal inclou la dimensió del “saber” (coneixements), el “saber fer” (habilitats), el “poder fer” (recursos), el “voler fer” (motivacions) i el “saber estar” (actituds). Els comportaments que es deriven d’aquesta competència es relacionen amb l’eficàcia terapèutica, la capacitat de desenvolupament i la salut dels professionals.

Així, aquest tipus d’habilitats són necessàries per millorar la qualitat assistencial i l’efectivitat terapèutica, però també són bàsiques per l’exercici saludable de la professió i el bon funcionament dels equips de treball. L’alta demanda emocional de la tasca i la complexitat de l’escenari de treball, on sovint les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d’uns protagonistes no coincideixen i poden obstaculitzar la realització de les expectatives d’altres, són realitats consubstancials a l’aparició de conflictes interpersonals. Quan els conflictes no es poden gestionar de forma positiva, produeixen un important desgast dels professionals i dificulten la qualitat assistencial.

OBJECTIUS

  • Conèixer la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional.
  • Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal.
  • Millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional.
  • Augmentar la competència per afrontar situacions difícils presents en l’exercici professional.
  • Augmentar la competència per a la gestió positiva dels conflictes.

METODOLOGIA

Metodologia activa i participativa. Es busca l’aprenentatge mitjançant l’acció i la posterior reflexió i conceptualització.
La metodologia combina exposicions conceptuals, entrenament pràctic d’habilitats, anàlisi, reflexió, debat i disseny d’actuacions en relació amb casos reals. Es promou l’intercanvi de coneixements, experiències i feedback entre els participants, així com la reflexió individual i de grup.
S’incorporen pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.desenvolupamentillora de l’de treball, inclou taormacióS. rofessionals com a e

DOCENTS

Dolors Líria Zamora. Psicòloga general sanitària i especialista en Psicoteràpia. Experta en Psicologia de les organitzacions i del treball. Experta en Psicologia Coaching por el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

I l’equip docent de la Fundació Galatea

OBJECTIUS PER MÒDULS

Mòdul I: Conceptes i habilitats bàsiques

Conèixer la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional.

Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal.

Analitzar el paper de la percepció i les emocions en relació amb la competència per a la comunicació interpersonal eficaç.

Analitzar el propi estil de comunicació.

Entrenar les habilitats bàsiques de comunicació, de forma pràctica, per afrontar les situacions de relació interpersonal potencialment generadores d’estrès, presents en el desenvolupament de la tasca professional.

Mòdul II: Comunicar, connectar, ajudar, curar

Augmentar la competència i la satisfacció professional per l’assoliment d’objectius  terapèutics.

Identificar els principals errors de comunicació del professional que dificulten la relació amb els pacients.

Identificar estratègies per millorar la comunicació amb els pacients i les famílies i augmentar l’adherència terapèutica.

Entrenar les habilitats de comunicació, de forma pràctica, per millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional.

Mòdul III: Salut, treball i gestió de conflictes

Analitzar i comprendre el concepte de conflicte de forma operativa.

Identificar els elements implicats en les situacions conflictives que es troben en la pràctica professional.

Identificar els factors implicats en la gestió positiva dels conflictes.

Identificar els diferents estils d’abordar els conflictes, les seves possibles conseqüències i les alternatives d’actuació.

Entrenar les habilitats per a la gestió positiva dels conflictes.

Al final dels tres mòduls es facilitarà un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament personal i professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.desenvolupamentillora de l’de treball, inclou . 

CONTINGUTS 

Teoria de la comunicació: El procés de la comunicació.

Autoeficàcia i comunicació.

La comunicació no verbal.

Emocions i comunicació. L’empatia.

La importància d’escoltar. Recursos per a l’escolta atenta i activa.

L’art de preguntar.

Els estils de comunicació. L’assertivitat.

La comunicació que compensa i motiva.

Enemics de la comunicació efectiva.

L’afrontament de les objeccions, les crítiques i l’hostilitat.

Comunicació i efectivitat terapèutica.

La gestió positiva del conflicte.

Comunicació i prevenció de la violència.

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

DURADA

El seminari s’estructura en tres mòduls de quatre hores.

DATES I HORARIS
Divendres 24 maig de 16 a 20h

Divendres 31 maig de 16 a 20h
Divendres 07 juny de 16 a 20h

ADREÇAT A

Col·legiats/des del COEC

PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 150 Euros (import total seminari).

AFORAMENT
Places limitades (14 persones màxim / mínim: 12 persones) En cas de no arribar el mínim d’inscripcions necessàries, el COEC es reserva el dret de cancel·lar la formació.

LLOC

COEC

Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona

ORGANITZA

Comissió de Salut i Protecció Social del COEC

http://www.coec.cat/ca/espai-collegial/salut-i-proteccio-social

Veure programa