El concepte ZAGA per a implants zigomàtics mínimament invasius. El rol del ZAGA Center

Formulari d’ Inscripció

La falta d’os prestí maxil·lar pot impedir utilitzar implants regulars per a ancoratge de pròtesis dentals. Són freqüents els pacients presentant maxil·lars severament atròfics després de la pèrdua dental per processos periodontals o infeccions generalitzades; fracassos d’implants; fracassos d’empelts o ressecat post-neoplàsic. El tractament del maxil·lar atròfic amb implants zigomàtics representa probablement l’última oportunitat de tenir una pròtesi fixa. Disposem de nombrosos treballs demostrant la supervivència a llarg termini dels implants zigomàtics. Estudis recents mostren la rehabilitació de l’atròfia maxil·lar severa com la indicació clau per a la col·locació d’implants zigomàtics, per davant de la reconstrucció amb empelts ossis.
La tècnica quirúrgica original(OST), ad modum Brånemark va prescriure una via intra-sinusal de l’implant amb entrada palatina, i la preparació d’una antrostomía per a permetre la visualització durant la inserció de l’implant. No obstant això, com més còncava és la paret anterior maxil·lar, serà més marcada la posició palatina del cap de l’implant. Si el maxil·lar està molt atrofiat, l’entrada palatal es produirà a través d’un os cortical prim. Aquestes situacions sovint acabaran en construccions protètiques voluminoses problemes d’higiene i eventuals complicacions sinusals tardanes.
Els potencials inconvenients en implants zigomàtics, especialment els que es presenten a llarg termini i de forma recurrent, poden ser extremadament complexos de tractar. L’elecció d’una metodologia conservadora i mínimament invasiva és clau en la prevenció d’aquestes complicacions.
S’han descrit diferents abordatges quirúrgics per a superar els inconvenients de la OST, inclosa la tècnica del slot i l’extra-sinusal o extra-maxil·lar. Recentment hem presentat un nou enfocament basat en el concepte d’una teràpia específica per a cada pacient, que evita les anteriors complicacions i és conegut com Zygoma Anatomy-*Guided Approach (ZAGA). L’ús del concepte ZAGA evita la destrucció de la paret lateral del si maxil·lar abans de la col·locació de l’implant. La conservació de l’os alveolar romanent és crítica per a aconseguir i mantenir el segellat biològic. ZAGA aconsegueix una restauració anatòmica i predictible.

L’objectiu d’aquest treball és: revisar la història de la rehabilitació ancorada en implants zigomàtics, ressaltar les veritables indicacions de la tècnica, il·lustrar l’experiència acumulada utilitzant l’enfocament ZAGA mínimament invasiu. Finalment presentarem el grup Zygoma ZAGA Centers(*ZZC) format per una xarxa internacional de professionals capacitats i certificats en la filosofia de ZAGA. A causa de l’experiència obtinguda, el Centre ZAGA es converteix en el veritable expert en la seva àrea o ciutat per al tractament de l’atròfia maxil·lar.

Carlos Aparicio Magallón
MD, DDS, DLT, MSc, MSc, PhD,
-Llicenciat en Medicina i Cirurgia per l’Universitat de Navarra amb excel·lent cum laude en 1978.
-Estomatòleg per l’U. de Barcelona en 1983.
-Màster en Ciència de Materials per l’U. de Barcelona en 1990.
-Màster en Recerca Biomèdica per l’U. de Barcelona en 2010.
-Doctorat en Medicina amb esment internacional PhD, titulada “ Zygomatic implant based rehabilitation. The state of the art and proposed criteria for success” amb excel·lent Cum laude.
-És el President honorífic i Fundador de la Societat Espanyola d’Odontologia Mínimament Invasiva.
-President del International Network of ZYGOMA ZAGA CENTERS i del International Zygoma Team of Surgeons. www.zygomazagacenters.com

Veure C.V. ampliat

Veure Programa Complet