CAT
CAS
 » El Col·legi » Òrgans de Govern » Juntes de les seus provincials

Juntes de les seus provincials

Les Juntes Provincials són els representants de la Junta de Govern del Col·legi a la província respectiva. Les ciutats de Girona, Lleida i Tarragona disposen de seu provincial pròpia, la qual cosa els permet donar servei directe als col·legiats de la zona.

TARRAGONA

PRESIDENTA
Conchita Curull Gasol

VICEPRESIDENT
Josep Mauri Benaiges

SECRETÀRIA
Mercedes Arias Fernández

TRESORER
Ignacio Vives Sanromá

VOCALS

Rafael Noguera de la Muela
Josep Mauri Benaiges
Lorena Montes Uriel
Patrícia Anguis Martín
Gemma Queralt Grau
Jesús Martínez Bragado

GIRONA

Escanear40004

PRESIDENTA
Pilar Casas Garcia

VICEPRESIDENTA
Georgina Estany Castellà

SECRETÀRIA
Alda Ribas Turon

TRESORER
Tomàs Hereu Grau

VOCALS
Montserrat Angelats Culell
Albert Barroso Panella
Esteban Bisio Amici
Santiago Cervera Echeverria
Cristina Cortés Bayod
Daniel de Ribot Martínez
José Luis del Val González
Anna Hospital Ribas
Elisabeth Dalidjian Hagopian
Mar López Sala
Marina Roura Oliver
Joan Sabrià Rius
Pere Siqués Jofre

LLEIDA

Joan-Carrera

PRESIDENT
Joan Carrera Guiu

VICEPRESIDENT
Ángel Inglán la Rosa

SECRETARI
Enrique Anadón Solé

TRESORER
Albert Inglan Muixí

VOCALS
Ana Águeda Costafreda
María Caballero Villarte
Alejandro Esmatges Guasch
Josep M. Farré Pocallet
Carles Ribera Llobera
Àngel Mairal Nueno
Ana Pedrol Mairal

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO