CAT
CAS
 » El Col·legi » Biblioteca » Recursos i Serveis » UIC – ACCÉS A REVISTES ELECTRÒNIQUES

UIC – ACCÉS A REVISTES ELECTRÒNIQUES

Fruit d’un acord entre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), els col·legiats usuaris de la Biblioteca del COEC podran accedir, de forma gratuïta, al fons de revistes i llibres electrònics de la Biblioteca Digital de la UIC, amb més de dos-cents títols de publicacions periòdiques de l’àmbit de l’odontologia accessibles a text complet.

Per gaudir d’aquest nou servei, exclusiu per als nostres col·legiats, caldrà emplenar el formulari següent:


* camps obligatoris

Condicions d’ús: Aquest servei és exclusiu per als col•legiats que estiguin al corrent de les seves obligacions socioprofessionals.
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part del Col•legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), i cedides a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per a l’accés de l’interessat a la biblioteca digital d’aquesta entitat amb la finalitat de permetre la consulta de revistes. Aquesta cessió es realitzarà únicament sobre les dades de contacte (nivell bàsic) i d’acord amb l’autorització expressa a dita cessió. La base legal pel tractament d’aquestes dades és el meu consentiment com a interessat i l’interès públic.

He estat informat que podré exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93-95 08006 Barcelona. Puc contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça dpd@coec.cat. He estat també informat que com a interessat tinc el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es mantingui el meu consentiment, que tinc dret a retirar en qualsevol moment.
Sé que he de comunicar de forma immediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que he proporcionat, amb la finalitat de què aquestes responguin amb veracitat a la meva situació personal en tot moment.

Tutorial d’ús

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO