CAT
CAS
 Â» Cercador de Societats Professionals

Cercador de Societats Professionals

El registre de Societats Professionals conté les dades públiques de les societats professionals inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, les quals són actualitzades d’acord amb la informació que proporciona cada societat.

El registre de Societats Professionals ha estat elaborat d’acord amb el que es disposa en matèria d’accés dels ciutadans a informació pública a l’article 10.2.b de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col•legis Professionals en el redactat donat per la Llei estatal 25/2009, de 22 de desembre; i per l’article 8 de la Llei estatal 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO