Anar a la pàgina d'Inici

ELECCIONS COEC 2017: S’IMPLANTA EL VOT ELECTRÒNIC

Per primer cop en la història del Col·legi, els col·legiats podran exercir el seu dret a vot de forma telemàtica a les eleccions col·legials, convocades pel mes que ve, per escollir la Junta de Govern per als pròxims quatre anys.

 

La votació telemàtica es produirà entre els dies 21 i 24 de novembre. Els col·legiats que ho desitgeu, però, podreu votar, com fins ara, de forma presencial a les seus del COEC durant la jornada del 28 de novembre.

 

Per tal d’exercir el dret a vot de forma remota només caldrà disposar d’un ordinador, tauleta o smartphone amb connexió a Internet i, el mateix dia 21, entre les 10 h i les 11 h del matí, haver rebut les credencials via SMS al telèfon mòbil. És imprescindible doncs que els col·legiats us assegureu que el número de telèfon i les dades personals que figuren al vostre expedient col·legial són correctes.

 

En el següent enllaç ELECCIONS COEC 2017 trobareu tota la informació necessària per tal de votar telemàticament, així com el procediment que heu de seguir si necessiteu consultar el vostre expedient col·legial i actualitzar-lo.

 

L’empresa de software especialitzada en desenvolupament de solucions segures de vot electrònic Scytl Secure Electronic Voting (Scytl) ha estat escollida com a proveïdora tecnològica d’aquest servei. Scytl ha desenvolupat protocols avançats per dotar al vot electrònic d’un major nivell de seguretat, privacitat i confiança. Han confiat en els serveis institucions tan diverses com el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB), el Centre de Serveis Acadèmics i Científics de Catalunya, l’Estat de Florida (Estats Units) o el Ministeri d’Afers Exteriors de França.

CONCURS LIPDUB: VES AL DENTISTA UN COP L’ANY I COMPARTEIX EL TEU VÍDEO!

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) vol estimular els nois i noies a fer-se revisions dentals periòdiques, donar-los a conèixer la importància de mantenir uns bons hàbits d’higiene dental i fer-los perdre la por d’anar al dentista.

Per aquest motiu, posa en marxa aquest concurs, adreçat a alumnes dels centres educatius de Catalunya que estiguin cursant 4rt d’ESO o 2on de Batxillerat, i que està dotat amb diferents premis en metàl·lic destinats a finançar part del viatge de fi de curs dels grups guanyadors.

El concurs consisteix en crear un lipdub, és a dir, un vídeo musical on un grup de participants sincronitzen el seus llavis, gestos i moviments, prenent com a base la cançó “Ves al dentista un cop l’any”, creada per Manu Guix pel COEC, amb l’objectiu de conscienciar de la importància de la prevenció en la salut bucodental.

El període d’inscripcions és del 2 d’octubre de 2017 fins el 22 de gener de 2018.

Podeu consultar les bases del concurs clicant aquí.

INDICACIONS EN EL CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat a Pacients

Totes aquelles persones que hagueu contractat un tractament en una clínica dental, que hagi estat tancada de forma sobtada, i que heu pagat la totalitat o una part de l’import del tractament, i us hagin deixat amb el tractament a mitges i vulgueu reclamar:

Recopileu tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contractes, factures, rebuts, història clínica si la teniu) i presenteu una denúncia  als Mossos d’Esquadra.

En el cas que hagueu finançat el tractament:

Si heu finançat el pagament mitjançant un crèdit amb una entitat financera:

Dirigiu-vos a l’entitat financera que us ha concedit el préstec per demanar-ne l’anul·lació per incompliment del contracte (no us han prestat la totalitat del que vàreu contractar), juntament amb la copia denúncia presentada davant els Mossos d’Esquadra.

Si heu pagat amb targeta de crèdit, dirigiu-vos a la vostra entitat de crèdit per demanar l’anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament al vostre compte. Si no us ho accepten presenteu una reclamació/queixa/denúncia davant la pròpia entitat financera.

Full oficial de queixa/reclamació/denúncia:

http://consum.gencat.cat/doc/doc_59629304_1.pdf

enllaços d’interès:

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del vostre municipi, per correu o personalment.

l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi

Les oficines de l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.

Canvis regulatoris en l’ús de l’amalgama a la Unió Europea

REDUCCIÓ DE L’AMALGAMA DENTAL A LA UNIÓ EUROPEA #PHASEDOWN (27 D’ABRIL DE 2017)

Amalgama

El Conveni de Minamata de les Nacions Unides sobre el mercuri es va acordar el 2013 amb la intenció de protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes adversos del mercuri. Encara que l’ús de mercuri ha disminuït significativament en les últimes dècades, el mercuri alliberat en l’aire, l’aigua i la terra continua sent una seriosa amenaça per a la salut humana i el medi ambient. Un cop emès, el mercuri pot recórrer grans distàncies i, per això, la contaminació per mercuri s’ha d’abordar a escala internacional.

Durant deu anys, la perspectiva d’una prohibició absoluta de l’amalgama dental ha mantingut als sistemes sanitaris de tot el món davant de la incertesa. Finalment, la Unió Europea ha aprovat una reducció gradual en l’ús d’amalgama i la realització d’un estudi per avaluar si serà factible aconseguir l’objectiu final d’eliminar totalment el seu ús #PHASEOUT probablement cap a l’any 2030 (l’estudi haurà d’estar preparat en el any 2020).

El Parlament Europeu va aprovar dimarts 14 març 2017 una nova legislació que restringeix l’ús del mercuri, un contaminant persistent que té efectes negatius sobre el medi ambient i la salut humana. Entre d’altres, es prohibeix el seu ús en la mineria de l’or, la importació i exportació de determinats productes que contenen mercuri i el seu ús en determinats sectors industrials. El text acordat al Parlamente Europeu va ser aprovat per 663 vots, amb 8 vots en contra i 28 abstencions.

El Consell de la UE va ratificar aquest acord el dimarts 25 d’abril de 2017 amb l’objecte de reduir les emissions de mercuri a terra, aigua i aire. Queda pendent la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea en una data propera i 20 dies després de la seva publicació entrarà en vigor.

Cada ESTAT haurà de desenvolupar a partir d’ara un pla nacional propi sobre quines mesures s’implantaran per reduir gradualment l’ús de l’amalgama de plata abans l’1 de juliol de 2019

Com amenaça el mercuri la salut dels europeus?

El mercuri representa una gran amenaça mundial per a la salut humana, en particular per la presència d’un dels seus compostos, el metilmercuri o mercuri orgànic, que s’acumula en el peix i el marisc entrant en la cadena alimentària humana.

Els únics ciutadans europeus que superen la dosi diària d’ingesta de mercuri recomanada són aquells que ingereixen gran quantitat de peix.

Tonyina, mer o peix espasa tenen major quantitat de mercuri en ser espècies depredadores que ingereixen altres peixos i acumulen majors dosis de mercuri

Per què es prohibirá l’ús de l’amalgama dental en alguns casos?

L’amalgama dental està formada en un 50% aproximadament per mercuri (mercuri inorgànic), sent la plata el segon material en importància en la composició de la amalgama.

NORUEGA I DINAMARCA van prohibir d’usar l’AMALGAMA DENTAL A l’any 2008. SUÈCIA ho va prohibir a l’any 2009

La major part d’instal·lacions de crematoris no disposen de sistemes de filtrat d’emissions i la legislació espanyola no els requereix específicament en l’actualitat. La seva instal·lació suposa una inversió econòmica relativament alta, especialment per a empreses funeràries de mida petita o mitjana.

Actualment hi ha més de 2.700 crematoris a Europa i es realitzen 2,5 milions de cremacions a l’any. A Espanya, s’estimava en l’any 2014 que existien més de 180 crematoris i que només 2 disposaven de sistemes de filtratge per mercuri. En conjunt els crematoris espanyols emeten 600 kg de mercuri a l’any, -el tercer valor més alt dels països dels 27 països de la Unió Europea (UE-27), només per darrere del Regne Unit i França. Es calcula que només el 40% dels crematoris a Europa (EU-27) tenen instal·lat sistemes de filtratge de mercuri.

LA INCINERACIÓ FUNERÀRIA Libera METALLS PESATS, ENTRE ELLS EL MERCURI CONTINGUT EN LES AMALGAMES DENTALS al medi ambient

Per què fan servir els dentistes l’amalgama de plata per omplir les cavitats de les lesions de càries?

Els dentistes utilitzen l’amalgama dental perquè és un material efectiu, provat, fàcilment manipulable, durador, fort, que suporta càrrega, que té efecte bacteriostàtic, senzill d’usar, i ràpid de col·locar en cavitats de totes les mides. Ha estat utilitzat durant més de 150 anys i té un cost baix.

El 8% del consum mundial de mercuri es realitza en el sector dental

Quines mesures necessita una clínica dental per minimitzar l’alliberament d’amalgama en el medi ambient?

A partir l’1 de juliol de 2018, es prohibirà l’ús d’amalgama per al tractament de les dents de llet dels nens menors de 15 anys i pel tractament de les dones embarassades o en període de lactància, llevat que hi hagi necessitats mèdiques específiques i el dentista cregui convenient el seu ús.

A partir l’1 de gener de 2019, l’amalgama dental s’ha de fer servir només en la seva forma encapsulada prèviament dosificada (bàsicament l’única que es ven a Espanya des de fa molts anys).

Els separadors d’amalgama dels equips dentals seran obligatoris. Les normes especifiquen per als separadors que han de retenir almenys el 95 per cent de les partícules d’amalgama. Tots els separadors han de complir amb aquest nivell d’eficiència en el filtrat abans de l’1 de gener de 2021. Els equips dentals instal·lats a partir de l’1 de gener de 2018 hauran d’incorporar obligatòriament aquest tipus de separador.

Aquesta regulació és vàlida per a totes les clíniques dentals que col·loquin amalgama o retirin amalgama o extreguin dents que continguin amalgama.

Els dentistes s’han d’assegurar que tots els residus d’amalgama són manejats i recol·lectats per un establiment de gestió de residus autoritzat.

Sobre la seguretat de l’amalgama per al pacient?

El Reglament aprovat es basa en les preocupacions mediambientals i no hi ha cap raó basada en l’evidència per restringir l’ús de l’amalgama dental per motius de salut (problemes renals, Alzheimer, diabetis, càncer, mort sobtada, malaltia cardiovascular, Parkinson, autisme). A més, es podria esperar que si hi hagués hagut algun risc per a la salut associat amb l’ús d’amalgama en aquests grups, les restriccions haguessin estat immediates (en lloc d’entrar en vigor el juliol de 2018) i molt més estrictes.

Haurien retirar-se els pacients de les amalgames existents?

No hi ha justificació per a l’eliminació de les restauracions d’amalgama clínicament satisfactòries com a precaució, excepte en aquells pacients diagnosticats amb reaccions al·lèrgiques als constituents de l’amalgama. Aquesta és una situació poc freqüent. El procés d’eliminació de les restauracions d’amalgama allibera temporalment el vapor de mercuri i es produeix una major absorció. Els nivells de mercuri després de retirar una amalgama de plata tornen als nivells de base inicials després d’entre 7 i 10 dies. Els treballadors de la clínica dental són el personal més exposat a la inhalació de vapors de mercuri, però no hi ha estudis que demostrin cap efecte sobre la seva salut tot i que posseeixen concentració de mercuri en orina al voltant de 5-6 vegades més grans que els de la població general .

No té sentit canviar una amalgama en perfectes condicions excepte en un percentatge molt baix de casos en el que es relacionen amb reaccions al·lèrgiques o amb l’aparició d’un liquen pla per la presència d’amalgames dentals (menys del 0,3% dels casos).

El pacient absorbeix mercuri a partir dels gasos (80% del vapor de mercuri elemental) creats en boca ja que l’absorció per via digestiva és molt baixa (0,01%). En funció del nombre de empastaments i de la mida dels mateixos pot variar l’absorció.

Pot variar l’absorció amb la raspallada, l’ús de xiclet dental, el bruxisme o els hàbits dietètics. La quantitat absorbida de mercuri inorgànic a partir de les amalgames dentals s’estima en una sisena part del mercuri orgànic que absorbim a partir de la ingesta d’aliment. La quantitat de mercuri es pot avaluar en l’excreció urinària i mitjançant la biòpsia de teixit renal o en mostres de cervell de cadàvers. Les concentracions entre els treballadors del sector dental mostren quantitats de mercuri més elevades que els de la població general arribant a quintuplicar les de la població general.

Quines mesures s’han desenvolupat a Catalunya fins al moment?

L’ús d’amalgama dental entre els dentistes catalans és extremadament baix, a causa bàsicament al desig dels pacients de posseir restauracions del color de la dent (realitzats amb resines compostes o composites). A més, fa una dècada ja es va recomanar evitar la seva utilització per aconseguir de forma progressiva la no existència d’amalgames de plata com a material restaurador en els catalans evitant el seu ús en els nens menors de 15 anys.

L’any 1997, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya van acordar recomanar que s’evités l’ús d’amalgames dentals en nens de fins a 14 anys i en embarassades, no per tenir cap efecte sobre la salut del portador de l’amalgama, si no com una mesura encaminada a evitar els problemes mediambientals derivats.

En aquell moment el raonament va ser establert va ser el següent: ”Seguint amb la política iniciada per la Unió Europea de disminució progressiva en l’ús de tots aquells productes que continguin mercuri (fluorescents, termòmetres, piles, etc.) i dels processos industrials que utilitzin aquest producte, el Departament de Salut i el Departament de medi ambient recomanen la no utilització de l’amalgama dental a les gestants i en nens fins a l’edat de 14 anys, amb l’objectiu de disminuir la contaminació del medi ambient per aquest metall pesat.”

Els darrers estudis mostren una durabilitat de les restauracions fetes en amalgama molt similars a les de compòsit (restauracions de color de la dent)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28509516

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27086110

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24683067

Versió en PDF d’aquest document

amalgama-catala

DATA LÍMIT 28 d’ABRIL RETA: Devolució del 50% de l’excés de cotitzacions del 2016

Devolució quotes

Us recordem que aquells treballadors autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que durant l’any 2016 també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball per compte d’altri, podran sol·licitar, si s’escau, la devolució de l’excés de quotes ingressades a la seguretat social, segons l’Ordre ESS/106/2017, de 9 de febrer, del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”

La quantitat màxima que podrà ser retornada serà del 50% de les cotitzacions que superin els 12.368,23 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el Règim d’Autònoms, segons la seva cotització per les contingències comuns de cobertura obligatòria.

La devolució l’haurà de sol·licitar l’interessat durant els primers quatre mesos (entre gener i abril del 2017). L’últim dia hàbil per sol·licitar aquesta devolució serà el 28 d’abril del 2017.

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS PER L’ACCÉS I DE L’EXERCICI L’ODONTOSTOMATOLOGIA EN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

ELEMENTS CLAU EN L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, ha introduït una modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, que afecta a tots els treballadors i professionals que presten serveis en contacte habitual amb menors i que es veuen obligats a acreditar no haver estat condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual dels menors (entenent com a tals les persones menors de 18 anys).

En concret, la redacció del nou apartat 5 de l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996: “Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que  incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.”

L’exigència del certificat negatiu del Registre de Delinqüents Sexuals (actualment, Registre Central d’Antecedents Penals) afecta a tots els col·legiats i als seus empleats, col·laboradors o treballadors que tinguin contacte habitual amb menors en la seva activitat professional.

Malauradament, la nova redacció de l’apartat 5 de l’article 13 de la LO 1/1996 està pendent de desenvolupament reglamentari, raó per la qual no existeixen directius clares sobre com ha de ser aplicat a col·lectius com el nostre. Actualment, l’Institut Català de la Salut ha establert que els dentistes que realitzen les seves activitats en el Sistema Nacional de Salut no requereixen aquest tipus de certificació en entendre que no tenen contacte habitual amb menors. La present Circular pretén aclarir i donar resposta als molts dubtes que l’entrada en vigor d’aquesta llei ha generat en la nostra col·legiació.

ÀMBIT D’APLICACIÓ I INTERPRETACIÓ DEL REQUISIT D’HABITUALITAT

Aquesta disposició normativa afecta a tots els treballadors que per raó de la seva professió, ofici i activitat puguin tenir contacte habitual amb menors.

Això inclou contractats, subcontractats, voluntaris i qualsevol altra persona que presti els seus serveis en centres sanitaris en qualsevol règim laboral.

Aplicant aquesta afectació als col·legiats del COEC, queden obligats a acreditar que no han estat condemnats per delictes sexuals ÚNICAMENT els col·legiats quina activitat professional té com a destinataris habituals als menors de 18 anys, entenent-se que existeix habitualitat quan hi ha un contacte regular, preponderant i directe amb menors en l’exercici ordinari de la seva activitat i, en tot cas quan aquest contacte amb menors és exclusiu.

Així doncs, prèviament a qualsevol petició generalitzada i indiscriminada dirigida a tots els col·legiats, és necessari que cada col·legiat faci una valoració individual i objectiva dels seus pacients, tenint en compte la seva edat, a fi i efecte de determinar si es dona el requisit de contacte habitual amb menors.

PETICIÓ DE CERTIFICATS

En compliment de les previsions de la redacció del nou apartat 5 de l’article 13 de la LO 1/1996, a partir d’ara el COEC demanarà:

  • Als sol·licitants d’incorporació al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya que presentin, juntament amb la documentació prevista als articles 14, 15 i 16 dels seus Estatuts, el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
  • Als actuals col·legiats del COEC, que considerin que tenen contacte habitual amb pacients menors de 18 anys, que presentin signada la Declaració Responsable adjunta. Amb la presentació d’aquesta declaració, juntament amb la còpia del DNI, s’autoritza al COEC a sol·licitar al Registre pertinent el corresponent certificat negatiu del col·legiat. La presentació d’aquesta declaració substitueix, als efectes del COEC, la presentació del certificat negatiu individual dels col·legiats.

Amb la presentació d’aquesta declaració, també s’autoritza al COEC, en cas que sigui necessari, a sol·licitar al Registre el corresponent certificat negatiu del col·legiat.

La presentació d’aquesta declaració substitueix, als efectes del COEC, la presentació del certificat negatiu individual dels col·legiats.

En qualsaevol cas, la normativa que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264) contempla la possibilitat de que, a més dels propis interessats, les Administracions Públiques o els centres, empreses o organismes que treballin amb menors puguin obtenir certificacions del Registre.

A aquests efectes, el Ministerio de Justicia  ha creat un portal de tràmits específic  http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

que facilita tant als centres sanitaris privats o concertats com a les administracions públiques que puguin efectuar peticions de manera agrupada, en nom dels professionals i resta de personal, i per això disposa d’uns models d’autorització especialment preparats a l’efecte, per a que el signi cada professional i ho tramitin els centres.

En l’esmentat portal de tràmits, el professionals poden demanar també el seu propi certificat de manera individual.

SOL·LICITUD DE CERTIFICAT INDIVIDUAL

INFORMACIÓ ADDICIONAL I DUBTES

 

El contingut d’aquesta Circular s’actualitzarà a mesura que les administracions sanitàries facin públics els seus criteris en l’aplicació de la Llei i en atenció als eventuals desenvolupaments reglamentaris de la Llei.

A aquests efectes a través d’aquesta adreça  pot accedir a la comunicació preparada per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària, la qual no va adreçada a cap col·lectiu en concret. Aquesta comunicació, juntament amb la carta enviada a totes les clíniques dentals i centres sanitaris tenen una finalitat comunicativa i no pretenen informar del procediment ni de la casuística específica aplicable a cap col·lectiu en concret.

Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica del COEC per telèfon (93 310 15 55) o correu electrònic (
assessoriajuridica@coec.cat)

Barcelona, 26 de febrer de 2016


ARGUMENTARI LLEI 26/2015, de 28 de juliol (PROTECCIÓ DE MENORS)

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn