Totes les entrades de Administrador COEC

PROCLAMACIÓ CANDIDATURES

Havent-se reunit la Junta Electoral, actuant com a President el Dr. Xavier Costa Codina i com a Secretari de la mateixa el Dr. Josep Maria de Clemente Sala, d’acord amb el que disposen els Estatuts del COEC al seu article 122 i següents, es va examinar la documentació de les candidatures presentades per a cobrir la totalitat dels càrrecs de la Junta de Govern a les eleccions a celebrar el dia 28 de novembre; així com els diversos escrits presentats tant pel Dr. Antoni Gómez com pel Dr. Santiago Jané i l’Assessoria Jurídica del COEC.

La Junta Electoral va decidir proclamar totes dues candidatures presentades per a les eleccions col·legials al considerar que reuneixen tots els requisits per a la seva validesa.

Les indicades candidatures relacionades per ordre d’entrada al COEC són aquestes:

Candidatura encapçalada pel Dr. ANTONI GÓMEZ JIMÉNEZ:

President GÓMEZ JIMÉNEZ, ANTONI

3084

Vice-presidenta GUERRERO TORRES, MARÍA JOSÉ

3415

Secretari CASALS I PEIDRÓ, ELIAS

2627

Vice-secretari PEJOAN FERNÁNDEZ, JORDI

4451

Tresorer CARO GARCIA, ANTONI

2891

Comptador PAREJA PANÉ, GERMAN

1241

Vocal POU CORTADELLAS, ENRIC

2844

Vocal BADET DE MENA, ARMANDO

3745

Vocal ARNABAT DOMÍNGUEZ, JOSEP

1090

Vocal MARCO CAIRÓ, XAVIER

2516

Vocal PIÑERA PENALVA, MANUEL

1325

Vocal CHACÓN CANUT, IGNASI

4699

 

Candidatura encapçalada pel Dr. SANTIAGO JANÉ NOBLOM:

President JANÉ NOBLOM, SANTIAGO

749

Vice-president RUMEU MILÀ, JUAN

1743

Secretari VIDAL RIERA, JAVIER

6010

Vice-secretària MANRESA  QUIRANTE, CAROLINA

4311

Tresorer PUIGREFAGUT COMELLA, MONTSERRAT

1922

Comptador MOLINA CORAL, ANA

1369

Vocal AYUSO MONTERO, RAÚL

3924

Vocal MEDINA MACHUCA, KYRENIA

5274

Vocal RIERA PUÑET, NINA

6367

Vocal BARRACHINA DIEZ, JOSE MARIA

7073

Vocal ROMERO ALCALDE, ÁLVARO

7291

Vocal ESTEBAN FELIU, LIS

6256

 

Del dia 21 al 24 de novembre tots els col·legiats presents al cens electoral, podran votar telemàticament i aquell col·legiat que ho prefereixi podrà fer-ho també presencialment, el dia 28 de novembre, sent l’última votació la vàlida.

Amb la publicació d’aquesta proclamació de candidatures, demà, dia 11 s’iniciarà la campanya electoral per elegir els càrrecs de la Junta de Govern.