Totes les entrades de Administrador COEC

Urgències dentals agost 2019

Us recordem que s’ha activat el formulari per inscriure’s a la borsa dels dentistes que treballen a l’estiu (mes d’agost). El termini per accedir a aquest formulari i deixar les vostres dades finalitza el 10 de juliol. Tan bon punt s’hagin comprovat que les clíniques estiguin degudament autoritzades pel Departament de Salut, sortirà publicat un llistat amb totes les clíniques dentals inscrites que serà visible des de l’inici web, a través d’un bàner situat al lateral de la pàgina.

Accediu al formulari

COMUNICAT DEL COEC SOBRE LA SEVA POSICIÓ DAVANT LA INICIATIVA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA DE CREACIÓ D’UN SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D’ODONTOLOGIA

El COEC s’oposa a aquesta iniciativa municipal per motius jurídics que comporten la nul·litat del projecte i així ho ha fet constar a les al·legacions que ha presentat en temps i forma davant de l’Ajuntament de Barcelona.

El COEC considera que procedeix la seva retirada donat que infringeix les normes del dret públic ja que l’Administració municipal no és competent en matèria de Salut Pública per l’exercici de l’odontologia sinó que ho és la Generalitat de Catalunya.  Això provoca:

  • Una duplicitat en relaciĂł a les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya, que contravĂ© la ConstituciĂł i la legislaciĂł de règim local.
  • Una infracciĂł del principi d’igualtat entre tots els ciutadans de Catalunya doncs consolidaria una desigualtat entre els diferents municipis de Catalunya respecte als serveis que es presten.

A més, els serveis odontològics que prestarà la clínica municipal suposen una duplicitat respecte de l’oferta pública existent. Bona part dels serveis  d’odontologia que vol prestar l’Ajuntament, s’estan cobrint o finançant per la Generalitat de Catalunya, qui és competent en la matèria.

No té sentit que a la clínica dental municipal s’ofereixi, a preus de mercat, la cartera de serveis d’odontologia públics i gratuïts que ja s’estan donant.

Tampoc s’entén que es presti tractaments d’implantologia i ortodòncia si l’Ajuntament vol oferir la cartera de serveis dentals públics i gratuïts.

El COEC ha manifestat la seva preocupació sobre la carència de serveis odontològics per a part de la població, que no pot assumir la despesa d’un tractament de salut bucodental, doncs no està inclòs dins del paquet d’oferta pública de serveis de salut.

En aquest sentit el COEC ha palesat la necessitat d’ampliar la cobertura dels serveis odontològics del sistema públic de salut, donant cobertura en especial als sectors poblacionals en risc d’exclusió social.

En aquesta línia, el COEC ha exposat que l’ Ajuntament de Barcelona, hauria d’apostar per l’ampliació de les prestacions públiques en salut bucodental i per dur a terme polítiques de prevenció i educació sanitària de la població que redundaran en una millora de la salut pública al mateix temps que en un estalvi econòmic dels recursos públics i no per models d’explotació econòmica presumptament socials que en la realitat no ho són.

 

El COEC sempre recolzarà l’ampliació del finançament dels serveis odontològics com ha fet fins ara. Però el model de finançament per l’accés als serveis odontològics plantejats no són els adequats. Estem a favor de potenciar i explorar altres alternatives econòmiques.

L’Ajuntament podria portar a terme un “Programa social d’atenciĂł dental” realitzat pels propis dentistes de la ciutat que lliurement es subscriguin a aquesta bossa de professionals i a uns preus realment “socials” i molt mĂ©s econòmics pagats pel propi Ajuntament, seguint el model del PADI que existeix a altres Comunitats Autònomes.

A més, el COEC sustenta la Clínica Solidària del COEC, per donar atenció a persones desfavorides, quan els serveis socials determinen la conveniència de l’ajut. A ella els dentistes treballen desinteressadament i els serveis es presten amb gratuïtat o, en el seu cas, amb un preu simbòlic per als pacients. El COEC ha optat per aquest model únicament basat en la solidaritat i sota criteris d’equitat.

El projecte que l’Ajuntament de Barcelona planteja tĂ© un teòric objectiu de donar servei a la poblaciĂł en risc d’exclusiĂł social. Però amb els preus proposats, tampoc podran accedir als serveis doncs les tarifes establertes no tenen un carĂ cter social ni sĂłn mĂ©s econòmiques que les d’altres clĂ­niques existents. No son preus mĂ©s econòmics sinĂł preus de mercat.

Aquest projecte no aporta cap benefici global per a la població de la ciutat de Barcelona i és per això que el COEC el rebutja i ha presentat les seves al·legacions en contra de la seva tramitació.

Barcelona, 5 de març de 2019

AUTĂ’NOMS, NOUS CANVIS.

Us informem que amb l’aprovació del Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, entren en vigor amb efectes 1 de Gener del 2019, els següents canvis:

PRINCIPALS NOVETATS

  • Pugen les bases de cotitzaciĂł dels autònoms. Les noves bases son:
BASE MĂ€XIMA

4.070,10 €

BASE MĂŤNIMA

944,40 €

BASE MĂ€XIMA MAJORS 48 ANYS

2.077,80 €

BASE MĂŤNIMA MAJORS 48 ANYS

1.018,50 €

BASE MĂŤNIMA AUTĂ’NOMS SOCIETARIS

1.214,10 €

 

Aquest augment de bases comportarà una augment automàtic en les quotes dels autònoms que cotitzin  per bases mínimes i els que siguin membres de societats mercantils.

  • ObligaciĂł de cotitzar per totes les contingències: comuns, professionals (accidents de treball), cessament d’activitat (prestaciĂł per cessament d’activitat) i formaciĂł professional. Degut això es fixen nous percentatges de cotitzaciĂł que afectaran lleugerament a la seva quota d’autònoms i seran addicionals als augments per canvi de bases del punt anterior.
  • Es modifica tambĂ© la quota mensual de Tarifa Plana d’autònoms que passa de 50€ a 60€.
  • La cobertura obligatòria de contingències comuns serĂ  a travĂ©s de MĂştua Col·laboradora i no a travĂ©s de l’INSS tal i com venia sent fins ara per aquells autònoms donats d’alta amb anterioritat a l’ 01/01/1998. Aquests disposen d’un termini de 3 mesos (fins el 31/03/2019) per triar Mutua Col·laboradora. Aquest canvi tindrĂ  efectes l’01/06/2019.
  • La quota d’autònoms d’aquells professionals en situaciĂł de baixa mèdica superior a 60 dies les pagarĂ  la Mutua Col·laboradora, i no el professional com fins ara.
  • Augmenten els terminis de prestaciĂł per cessament d’activitat:
MESOS COTITZATS MESOS DE PRESTACIĂ“
de 12 a 17

4

de 18 a 23

6

de 24 a 29

8

de 30 a 35

10

de 36 a 42

12

de 43 a 47

16

de 48 a…

24

  • Nova prestaciĂł per cuidar nens amb cĂ ncer o altres malalties.

 

  • S’Introdueix un nou tipus d’ infracciĂł greu / sanciĂł per als falsos autònoms amb una quantia que pot oscil·lar entre els 3.126€ i els 10.000€. Si es detecta una comunicaciĂł d’una baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte aliena i una alta posterior com a treballador per compte propi continuant el treballador en la mateixa activitat o mantenint idèntica prestaciĂł de serveis, s’aplicarĂ  una sanciĂł per a cada un dels treballadors.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com