Totes les entrades de COEC - Administradors

COMUNICAT ELECCIONS JUNTA DE GOVERN COEC

Malgrat la previsió de proclamar durant el dia d’avui les candidatures vàlidament constituïdes per a les eleccions a càrrecs de la Junta de Govern del COEC, no és possible complir amb allò indicat doncs restem a l’espera de la decisió de la Junta Electoral del COEC.

Es comunicarà aquesta proclamació en properes dates.

Barcelona, 6 d’octubre de 2017

 

Comunicat del COEC davant de les actuacions dels cossos policials de l’Estat durant la celebració del Referèndum

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) condemna enèrgicament les actuacions violentes que han practicat els cossos i forces de seguretat de l’Estat avui durant la jornada del Referèndum a Catalunya, amb el balanç en el moment d’emetre aquest comunicat de gairebé 760 ferits, dos d’ells greus.

Es tracta d’una actuació repressiva que atempta contra la llibertat d’expressió, i què afecta greument drets humans fonamentals.

La utilització de la violència davant persones pacífiques és absolutament injustificada i deslegitima clarament a qui la practica.

ÚS CORRECTE DE LA PUBLICITAT A LES CLÍNIQUES DENTALS

Limitacions aplicables amb caràcter general:

Els articles 4, 5, 7, 18 i 30 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial (modificada per la Llei 29/2009, de 30 de desembre), no permeten fer publicitat que pugui resultar objectivament contrària a les exigències de la bona fe, enganyosa o que inclogui una omissió d’informació, així com realitzar publicitat il·lícita o agressiva.

S’entén que la publicitat pot resultar contrària a les exigències de la bona fe, quan el comportament de l’empresari o el professional que la difon és contrari a la diligència professional.

Pel que fa a la publicitat enganyosa, es considera deslleial per enganyosa qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que encara sent veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error als destinataris, com per exemple sobre l’existència o la naturalesa del bé o servei o el preu o la seva manera de fixar-lo, o l’existència d’un avantatge específic respecte al preu.

Tampoc es pot realitzar publicitat en la que s’ometi o s’oculti informació necessària perquè el destinatari adopti o pugui adoptar una decisió relativa al seu comportament.

És també deslleial si la informació que ofereix la publicitat és poc clara, inintel·ligible, ambigua, no s’ofereix en el moment adequat, o no dóna a conèixer el seu propòsit comercial, quan no resulti evident pel context.

També és deslleial la publicitat considerada il·lícita per l’article 3 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de la Publicitat, com per exemple la publicitat subliminal, la que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució, la dirigida a menors que inciti a la compra d’un bé o un servei, explotant la inexperiència o credulitat, o en la que apareguin persuadint de la compra als seus pares o tutors.

En quant a la publicitat agressiva en relació amb els menors, és deslleial incloure en la publicitat una exhortació directa als nens perquè adquireixin béns o utilitzin serveis o convencin als seus pares o d’altres adults de que contractin els béns o serveis anunciats.

Limitacions específiques aplicables als odontòlegs i les clíniques dentals:

En la publicitat que facin dels seus establiments i la seva activitat, les clíniques dentals i els odontòlegs han de complir les regles generals exposades als paràgrafs anteriors.

A més a més, en el cas concret de les clíniques dentals, qualsevol publicitat difosa per aquestes ha de contenir el número de registre de la clínica corresponent, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 6 del Reial Decret 1277/2003, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les bases generals sobre l’autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

D’altra banda, d’acord amb l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris (art. 80.7 i 80.8), que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, i el Reial Decret 1591/2009, de 16 d’octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris (art. 38.6, 7 i 8):

 • No poden ser objecte de publicitat destinada al pacient/públic els productes sanitaris destinats a ser utilitzats exclusivament per professionals sanitaris, com per exemple implants i ortodòncia.
 • Està prohibida la utilització de marques concretes de productes sanitaris (per exemple: Nobel Biocare, Invisalign, etc.).
 • Es pot difondre publicitat de “tècniques o procediments mèdics o quirúrgics” “lligats a la utilització de productes sanitaris”, mitjançant per exemple els següents tipus de mencions: “tractament de rehabilitació per mitjà d’implants”, sempre i quan es compleixin els següents requisits:
 1. No mencionar marques comercials concretes de productes sanitaris.
 2. Els textos publicitaris hauran d’indicar la conformitat del producte amb la legislació vigent, així com les contraindicacions i possibles efectes secundaris que es poden derivar de l’ús dels productes.

Per altra part, d’acord amb el Reial Decret 1907/1996, de 2 d’agost, sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària (art. 4.7), resta prohibida qualsevol classe de publicitat o promoció directa o indirecta, massiva o individualitzada de productes, materials, substàncies, energies o mètodes amb pretesa finalitat sanitària que pretenguin aportar testimonis de professionals sanitaris, de persones famoses o conegudes pel públic o de pacients reals o suposats com a mesura d’inducció al consum.

Nou Codi Deontològic del COEC:

En relació amb el nou Codi Deontològic del COEC aprovat en l’Assemblea de data 29 de maig de 2017, el dentista no ha de fomentar esperances o expectatives enganyoses de guariment ni tampoc pot promoure falses necessitats relacionades amb la salut bucal i ha d’abstenir-se d’emprar mitjans i/o missatges publicitaris que menystinguin la dignitat de la professió, tal i com indica l’article 118.

Segons l’article 121 de l’esmentat Codi, el dentista que ostenti el càrrec de responsable sanitari d’una clínica dental respon dels anuncis publicitaris que vulnerin la normativa legal vigent en matèria de publicitat i competència deslleial.

Per últim, la clínica dental o el dentista únicament pot enviar publicitat per mitjans electrònics o telemàtics a tots aquells destinataris que prèviament ho hagin sol·licitat o que expressament hagin autoritzat la seva recepció, tal i com expressa l’article 122 del Codi.

Exemples de publicitat il·lícita o deslleial:

A tall d’exemple, el COEC considera que no són admissibles els següents missatges publicitaris:

 • Contracteu qualsevol tractament odontològic abans de l’1 de setembre de 2017 i guanyareu un regal. Oferta vàlida fins a esgotar existències”.
 • Et fem un regal amb el teu tractament odontològic. Promoció vàlida des de l’1 de juny fins l’1 de setembre de 2017”.
 • Demana cita abans del 30 de juny i aprofita el descompte d’un 15% en el teu tractament odontològic”.
 • Solució definitiva”.
 • Tractament sense dolor”.
 • Presenta’ns la proposta del teu dentista. La intentarem millorar”.
 • Primera visita gratuïta”.
 • Descompte en brackets ceràmics fins a esgotar existències”.
 • Ortodòncia Invisalign”.
 • Àudios i vídeos de pacients i/o famosos que mostrin satisfacció pels tractaments rebuts en una clínica dental determinada o per un dentista determinat.

El COEC s’adhereix a la convocatòria de la manifestació “No tinc por”

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya s’adhereix a la gran manifestació ciutadana convocada per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona a la ciutat, per demà dissabte, 26 d’agost, com a mostra de rebuig a la violència i en suport a les víctimes dels atemptats terroristes del dia 17 d’agost a Barcelona i Cambrils.

El COEC vol convidar a la ciutadania a participar d’aquest acte de crida a la pau, que estarà encapçalat per professionals sanitaris, cossos de policia i personal d’emergències com a reconeixement a la tasca exemplar que estan duent a terme arran dels fets.

La marxa solidària sortirà a les sis de la tarda dels Jardinets de Gràcia per arribar a Plaça Catalunya on es desenvoluparà l’acte final.

Amb motiu de la manifestació hi haurà un reforç de transport públic per arribar a la ciutat. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana sobretot la utilització del metro pels desplaçaments que es facin per accedir a la zona del centre de la ciutat. Consulteu la informació sobre els serveis especials i les afectacions a les línies.

Comunicat en relació als atemptats a Barcelona i Cambrils

 

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya mostra la seva consternació i el més profund rebuig pels atemptats ocorreguts a Barcelona i a Cambrils. I expressa el seu més sentit condol i solidaritat amb les víctimes, familiars i amics.

Al mateix temps volem fer arribar el nostre més sincer agraïment a tots els cossos d’emergències, de seguretat, mèdics, de prevenció, institucions i organitzacions, empreses i entitats ciutadanes que han fet tot el possible en aquests difícils moments, així com a totes les persones que, a títol individual, han ajudat, ajuden i ajudaran en tot el necessari.

El COEC es posa en disposició de les institucions del país i dels cossos de seguretat per ajudar en tot allò que sigui possible i necessari. Com a professionals de la salut, valorem per sobre de tot el respecte a la vida de les persones en confrontació amb la barbàrie, estem més que mai al servei i a disposició de la societat.

El COEC es va adherir a la convocatòria del minut de silenci que va tenir lloc divendres 18 a les 12 del migdia.

 

Denúncia a empresa Your Smile Direct .com

Barcelona, a 24 de juliol de 2017

El COEC ha denunciat davant l’Agència Catalana de Consum i davant l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a l’empresa Your Smile Direct que distribueix a través de la seva pàgina web tractaments d’ortodòncia invisible -amb l’enviament d’un joc complet de alineadors- sense cap tipus de revisió al pacient, diagnòstic previ o control per a un dentista habilitat perquè suposa un elevat risc per a la salut dels pacients, si es realitzen per si mateixos el tractament.

Aquests productes venen anunciats, a la web: https://www.yoursmiledirect.com/es/index.php

En aquest sentit, els alineadors (fèrules dentals destinades a ser col·locades sobre les dents, per forçar la correcta col·locació de les peces dentals) són distribuïts des d’Irlanda, sense que cap clínica ni professional es responsabilitzi del tractament proporcionat, ni dels danys que pogués generar.

El pacient queda, per tant, completament desprotegit davant la forma d’operar de la citada empresa.

L’article 80.7 del Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garantia i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris indica que “no podran ser objecte de publicitat destinada al públic els productes sanitaris que estiguin destinats a ser utilitzats o aplicats exclusivament per professionals sanitaris”.

El COEC ha sol·licitat a l’Agència Catalana de Consum i a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que eviti la difusió d’aquesta publicitat i prohibeixi la venda d’aquests alineadors per tal de protegir als consumidors i la seva salut bucodental, que només ha d’estar en mans de dentistes qualificats: titulats i degudament col·legiats.

Canvis regulatoris en l’ús de l’amalgama a la Unió Europea

REDUCCIÓ DE L’AMALGAMA DENTAL A LA UNIÓ EUROPEA #PHASEDOWN (27 D’ABRIL DE 2017)

Amalgama

El Conveni de Minamata de les Nacions Unides sobre el mercuri es va acordar el 2013 amb la intenció de protegir la salut humana i el medi ambient dels efectes adversos del mercuri. Encara que l’ús de mercuri ha disminuït significativament en les últimes dècades, el mercuri alliberat en l’aire, l’aigua i la terra continua sent una seriosa amenaça per a la salut humana i el medi ambient. Un cop emès, el mercuri pot recórrer grans distàncies i, per això, la contaminació per mercuri s’ha d’abordar a escala internacional.

Durant deu anys, la perspectiva d’una prohibició absoluta de l’amalgama dental ha mantingut als sistemes sanitaris de tot el món davant de la incertesa. Finalment, la Unió Europea ha aprovat una reducció gradual en l’ús d’amalgama i la realització d’un estudi per avaluar si serà factible aconseguir l’objectiu final d’eliminar totalment el seu ús #PHASEOUT probablement cap a l’any 2030 (l’estudi haurà d’estar preparat en el any 2020).

El Parlament Europeu va aprovar dimarts 14 març 2017 una nova legislació que restringeix l’ús del mercuri, un contaminant persistent que té efectes negatius sobre el medi ambient i la salut humana. Entre d’altres, es prohibeix el seu ús en la mineria de l’or, la importació i exportació de determinats productes que contenen mercuri i el seu ús en determinats sectors industrials. El text acordat al Parlamente Europeu va ser aprovat per 663 vots, amb 8 vots en contra i 28 abstencions.

El Consell de la UE va ratificar aquest acord el dimarts 25 d’abril de 2017 amb l’objecte de reduir les emissions de mercuri a terra, aigua i aire. Queda pendent la publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea en una data propera i 20 dies després de la seva publicació entrarà en vigor.

Cada ESTAT haurà de desenvolupar a partir d’ara un pla nacional propi sobre quines mesures s’implantaran per reduir gradualment l’ús de l’amalgama de plata abans l’1 de juliol de 2019

Com amenaça el mercuri la salut dels europeus?

El mercuri representa una gran amenaça mundial per a la salut humana, en particular per la presència d’un dels seus compostos, el metilmercuri o mercuri orgànic, que s’acumula en el peix i el marisc entrant en la cadena alimentària humana.

Els únics ciutadans europeus que superen la dosi diària d’ingesta de mercuri recomanada són aquells que ingereixen gran quantitat de peix.

Tonyina, mer o peix espasa tenen major quantitat de mercuri en ser espècies depredadores que ingereixen altres peixos i acumulen majors dosis de mercuri

Per què es prohibirá l’ús de l’amalgama dental en alguns casos?

L’amalgama dental està formada en un 50% aproximadament per mercuri (mercuri inorgànic), sent la plata el segon material en importància en la composició de la amalgama.

NORUEGA I DINAMARCA van prohibir d’usar l’AMALGAMA DENTAL A l’any 2008. SUÈCIA ho va prohibir a l’any 2009

La major part d’instal·lacions de crematoris no disposen de sistemes de filtrat d’emissions i la legislació espanyola no els requereix específicament en l’actualitat. La seva instal·lació suposa una inversió econòmica relativament alta, especialment per a empreses funeràries de mida petita o mitjana.

Actualment hi ha més de 2.700 crematoris a Europa i es realitzen 2,5 milions de cremacions a l’any. A Espanya, s’estimava en l’any 2014 que existien més de 180 crematoris i que només 2 disposaven de sistemes de filtratge per mercuri. En conjunt els crematoris espanyols emeten 600 kg de mercuri a l’any, -el tercer valor més alt dels països dels 27 països de la Unió Europea (UE-27), només per darrere del Regne Unit i França. Es calcula que només el 40% dels crematoris a Europa (EU-27) tenen instal·lat sistemes de filtratge de mercuri.

LA INCINERACIÓ FUNERÀRIA Libera METALLS PESATS, ENTRE ELLS EL MERCURI CONTINGUT EN LES AMALGAMES DENTALS al medi ambient

Per què fan servir els dentistes l’amalgama de plata per omplir les cavitats de les lesions de càries?

Els dentistes utilitzen l’amalgama dental perquè és un material efectiu, provat, fàcilment manipulable, durador, fort, que suporta càrrega, que té efecte bacteriostàtic, senzill d’usar, i ràpid de col·locar en cavitats de totes les mides. Ha estat utilitzat durant més de 150 anys i té un cost baix.

El 8% del consum mundial de mercuri es realitza en el sector dental

Quines mesures necessita una clínica dental per minimitzar l’alliberament d’amalgama en el medi ambient?

A partir l’1 de juliol de 2018, es prohibirà l’ús d’amalgama per al tractament de les dents de llet dels nens menors de 15 anys i pel tractament de les dones embarassades o en període de lactància, llevat que hi hagi necessitats mèdiques específiques i el dentista cregui convenient el seu ús.

A partir l’1 de gener de 2019, l’amalgama dental s’ha de fer servir només en la seva forma encapsulada prèviament dosificada (bàsicament l’única que es ven a Espanya des de fa molts anys).

Els separadors d’amalgama dels equips dentals seran obligatoris. Les normes especifiquen per als separadors que han de retenir almenys el 95 per cent de les partícules d’amalgama. Tots els separadors han de complir amb aquest nivell d’eficiència en el filtrat abans de l’1 de gener de 2021. Els equips dentals instal·lats a partir de l’1 de gener de 2018 hauran d’incorporar obligatòriament aquest tipus de separador.

Aquesta regulació és vàlida per a totes les clíniques dentals que col·loquin amalgama o retirin amalgama o extreguin dents que continguin amalgama.

Els dentistes s’han d’assegurar que tots els residus d’amalgama són manejats i recol·lectats per un establiment de gestió de residus autoritzat.

Sobre la seguretat de l’amalgama per al pacient?

El Reglament aprovat es basa en les preocupacions mediambientals i no hi ha cap raó basada en l’evidència per restringir l’ús de l’amalgama dental per motius de salut (problemes renals, Alzheimer, diabetis, càncer, mort sobtada, malaltia cardiovascular, Parkinson, autisme). A més, es podria esperar que si hi hagués hagut algun risc per a la salut associat amb l’ús d’amalgama en aquests grups, les restriccions haguessin estat immediates (en lloc d’entrar en vigor el juliol de 2018) i molt més estrictes.

Haurien retirar-se els pacients de les amalgames existents?

No hi ha justificació per a l’eliminació de les restauracions d’amalgama clínicament satisfactòries com a precaució, excepte en aquells pacients diagnosticats amb reaccions al·lèrgiques als constituents de l’amalgama. Aquesta és una situació poc freqüent. El procés d’eliminació de les restauracions d’amalgama allibera temporalment el vapor de mercuri i es produeix una major absorció. Els nivells de mercuri després de retirar una amalgama de plata tornen als nivells de base inicials després d’entre 7 i 10 dies. Els treballadors de la clínica dental són el personal més exposat a la inhalació de vapors de mercuri, però no hi ha estudis que demostrin cap efecte sobre la seva salut tot i que posseeixen concentració de mercuri en orina al voltant de 5-6 vegades més grans que els de la població general .

No té sentit canviar una amalgama en perfectes condicions excepte en un percentatge molt baix de casos en el que es relacionen amb reaccions al·lèrgiques o amb l’aparició d’un liquen pla per la presència d’amalgames dentals (menys del 0,3% dels casos).

El pacient absorbeix mercuri a partir dels gasos (80% del vapor de mercuri elemental) creats en boca ja que l’absorció per via digestiva és molt baixa (0,01%). En funció del nombre de empastaments i de la mida dels mateixos pot variar l’absorció.

Pot variar l’absorció amb la raspallada, l’ús de xiclet dental, el bruxisme o els hàbits dietètics. La quantitat absorbida de mercuri inorgànic a partir de les amalgames dentals s’estima en una sisena part del mercuri orgànic que absorbim a partir de la ingesta d’aliment. La quantitat de mercuri es pot avaluar en l’excreció urinària i mitjançant la biòpsia de teixit renal o en mostres de cervell de cadàvers. Les concentracions entre els treballadors del sector dental mostren quantitats de mercuri més elevades que els de la població general arribant a quintuplicar les de la població general.

Quines mesures s’han desenvolupat a Catalunya fins al moment?

L’ús d’amalgama dental entre els dentistes catalans és extremadament baix, a causa bàsicament al desig dels pacients de posseir restauracions del color de la dent (realitzats amb resines compostes o composites). A més, fa una dècada ja es va recomanar evitar la seva utilització per aconseguir de forma progressiva la no existència d’amalgames de plata com a material restaurador en els catalans evitant el seu ús en els nens menors de 15 anys.

L’any 1997, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya van acordar recomanar que s’evités l’ús d’amalgames dentals en nens de fins a 14 anys i en embarassades, no per tenir cap efecte sobre la salut del portador de l’amalgama, si no com una mesura encaminada a evitar els problemes mediambientals derivats.

En aquell moment el raonament va ser establert va ser el següent: ”Seguint amb la política iniciada per la Unió Europea de disminució progressiva en l’ús de tots aquells productes que continguin mercuri (fluorescents, termòmetres, piles, etc.) i dels processos industrials que utilitzin aquest producte, el Departament de Salut i el Departament de medi ambient recomanen la no utilització de l’amalgama dental a les gestants i en nens fins a l’edat de 14 anys, amb l’objectiu de disminuir la contaminació del medi ambient per aquest metall pesat.”

Els darrers estudis mostren una durabilitat de les restauracions fetes en amalgama molt similars a les de compòsit (restauracions de color de la dent)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28509516

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27086110

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24683067

Versió en PDF d’aquest document

amalgama-catala

El COEC ha subscrit una nova pòlissa col.lectiva de Responsabilitat Civil amb la companyia Zurich

AVÍS IMPORTANT A TOTS ELS ASSEGURATS DE LA PÒLISSA COL·LECTIVA AMB MAPFRE

El COEC ha subscrit una nova pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil amb la companyia Zurich. Aquest nou canvi ha estat fruit d’intenses negociacions per part del COEC amb diferents companyies per tal de millorar les condicions actuals.

Nova pòlissa de Responsabilitat Civil

La nova pòlissa vigent d’RCP està contractada amb la companyia asseguradora Zurich, a través de Medicorasse, la corredoria d’assegurances del Col·legi de Metges de Barcelona. El preu és de 199,57 €/anual.
El seu caràcter col·lectiu (més de 3.000 dentistes) permet oferir les millors cobertures amb les millors condicions.
Es manté l’assegurança de vida i incapacitat d’AXA (14,55€/anual), així com la defensa jurídica contra agressions d’ARAG (8,77€/anual). Podeu veure els imports totals i desglossats dels rebuts per trimestre aquí.

La tranquil·litat i seguretat en l’exercici de la professió són essencials davant l’increment de responsabilitats legals exigibles als dentistes per presumpta mala praxi, culpa o negligència. És per això que la pòlissa col·lectiva de Responsabilitat Civil professional és una eina vital perquè, com a odontòleg o estomatòleg, puguis exercir la teva professió amb tranquil·litat total.

Per més informació i per notificar qualsevol sinistre, cal dirigir-se des d’ara a assessoriajuridica@coec.cat

zurich_foto

Aclariment sobre la nova tributació per IVA d’alguns productes sanitaris

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya vol aclarir que, des de l’1 de gener de 2015, amb l’entrada en vigor de la Llei 28/2014, són d’especial rellevància per a la professió les següents modificacions en l’aplicació dels tipus impositius de l’IVA als medicaments i productes sanitaris:

Passen del 4% al 21%

– Les substàncies medicinals i els principis actius dels medicaments per a ús humà, així com els productes intermedis per a la fabricació d’aquests medicaments.

Passen del 10% al 21%

– Els equips mèdics, aparells, productes sanitaris i d’altre instrumental, d’ús mèdic i hospitalari.

Mantenen la tributació al 10%

– Els productes sanitaris per a ús personal i exclusiu de persones amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, objectivament dissenyats per alleujar o tractar aquestes deficiències.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns (excepte per a persones amb discapacitat en què continuarà sent d’aplicació el tipus del 4%).
– Els productes farmacèutics susceptibles d’ús directe pel consumidor final (graeixos benes i anàlegs).

Mantenen la tributació al 4%

– Els medicaments d’ús humà, les fórmules galèniques, magistrals i preparats oficinals.
– Les pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%

Es manté l’exempció dels serveis de dentistes i protètics dentals en els termes següents: article 20.u 5è “Las prestaciones de servicios realizadas en el ámbito de sus respectivas profesiones por estomatólogos, odontólogos, mecánicos dentistas y protésicos dentales, así como la entrega, reparación y colocación de prótesis dentales y ortopedias maxilares realizadas por los mismos, cualquiera que sea la persona a cuyo cargo se realicen dichas operaciones.”

Pel que fa a aquesta nova tributació per IVA, s’està rebent informació més detallada procedent del sector dental que s’exposa a continuació:

Es considera que la pujada de l’IVA al 21% afectarà aquells productes dentals que, una vegada l’odontòleg n’hagi fet ús, no romanguin a la boca del pacient. Per exemple:

Aparells dentals: motors d’endodòncia, contraangles, làmpada de fotocurat, peces de mà, turbines…
Material de rebuig: bates, draps, guants, xeringues, aspiradors, rotllos d’esterilització…
Instrumental d’odontologia: freses, fòrceps, pinces, miralls…
Materials de profilaxi: impressió dental, desinfecció, radiografia…

D’altra banda, els productes dentals als quals s’aplica el tipus d’IVA reduït (10%) són aquells que romanen a la boca després que l’odontòleg n’hagi fet ús, com per exemple:

Adhesius i ciments
Compòsits
Puntes de gutaperxa
Implants dentals…

COMUNICAT DEL COEC EN RESPOSTA A L’ESTUDI PUBLICAT PER FACUA

COMUNICAT DEL COEC EN RESPOSTA A L’ESTUDI PUBLICAT PER FACUA

Recentment, FACUA-Consumidores en Acción ha publicat un estudi sobre preus de tractaments dentals. El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, per la gran confusió que això està generant en els pacients, vol MANIFESTAR:

 • L’elaboració de l’estudi és poc rigorosa i temerària, ja que no s’han tingut en compte dades com la qualitat dels tractaments, les queixes o denúncies dels pacients, el temps que han utilitzat els odontòlegs per dur a terme la prestació del servei o la forma com els professionals que presten el servei estan contractats a les diferents clíniques dentals.
 • Entenem que és un estudi on es comparen els diferents preus que ofereixen els centres odontològics per a alguns tipus de tractament i que, per tant, té moltes possibilitats d’incórrer en errors, imprecisions i, sobretot, deconfondre encara més els pacients. 
 • No podem admetre que s’analitzin els serveis dentals en virtut dels capricis del mercat, ja que suposa transmetre als consumidors una percepció erròniaon es valora solament el preu a l’hora de decidir a quina clínica hom vol ser tractat. 
 • En el cas d’algunes clíniques la propietat de les quals és una mercantil on no tots són dentistes o simplement són mediadors de serveis, és obvi que l’únic objectiu és oferir preus molt assequibles per captar el màxim nombre possible de pacients, i d’aquesta manera treure’n un marge molt ampli de benefici posant en risc la salut dels pacients.
 • Els ciutadans es veuran immersos en una confusió que ja estaven patint, i de la qual podem constatar cada dia, a través de les nombroses consultes que rebem. FACUA no té en compte la lluita dels Col·legis Professionals en contra de la publicitat enganyosa, la competència deslleial i l’oblit de les Administracions Públiques per combatre el problema.
 • La normativa sobre competència prohibeix que els Col·legis Professionals orientem en matèria de la fixació de tarifes mínimes. Per tant, és incomprensible la valoració que fa FACUA en relació amb els preus o barems.
 • La pretensió de FACUA és que les Autoritats realizin les inspeccions corresponents, quan la fixació de preus és lliure per imperatiu legal i els Col·legis ni tan sols podem orientar sobre el tema.
 • L’estudi arbitrari de FACUA fa al·lusió a la constatació generalitzada de l’intrusisme professional, i en aquest sentit la nostra obligació és també recodar-los que han de denunciar qualsevol indici davant els jutjats, ja que l’intrusisme és delicte.
 • Per últim suggerir a FACUA, que també té atribuïda la funció d’informar i difondre sobre les obligacions dels pacients, que aquests acudeixin, si més no, una vegada l’any al dentista, incidir en la prevenció -ja que resulta realment econòmic anar al dentista-, i de la importància d’una relació de confiança entre pacient i professional per al bon resultat d’un tractament, tal com s’havia fet sempre.
 • El COEC,  s’adhereix a les manifestacions realitzades pel Consejo General de Dentistas i alhora insta a FACUA perquè ens faciliti les dades concretes sobre l’intrusisme professional a Catalunya -que diuen haven constatat- per tal de procedir a la investigació i denúncia corresponents davant els tribunals competents
COEC