Totes les entrades de COEC

ELECCIONS ALS CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN DEL COEC

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

De conformitat amb el que estableixen els articles 67, 116 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i segons l’acord de Junta de Govern pres el dia 18 de setembre de 2017, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta de Govern. L’Assemblea General Extraordinària de col·legiats encarregada d’elegir els membres de la Junta de Govern tindrà lloc el proper dia 28 de novembre de 2017, a la sala d’actes de la seu col·legial, a Travessera de Gràcia, 93-95 de Barcelona, a les 9.00 hores en primera convocatòria, i a les 10.00 hores en segona.

LLEGIR I DESCARREGAR CONVOCATÒRIA SENCERA: CONVOCATORIA_ASSEMBLEA_NOVEMBRE 2017

Incidència correu electrònic COEC.CAT a IOS 10 o superior

El proveïdor de correu electrònic ens confirma una incidència amb Iphone i Ipad a partir de IOS 10.
La incidència consisteix en que APPLE ha eliminat el botó de confiar en les renovacions de certificats SSL. Per solucionar el problema hi ha dues vies:
1. Eliminar el compte i tornar-lo a crear automàticament, tornarà a confiar en el certificat.
2. Entrar a Ajustos > Configuració de correu > Compte del COEC i desmarcar la opció que diu SSL, tant en els ajustos d’entrada com en ajustos de sortida.

Canvis en el funcionament de la borsa de treball de l’ICS

La negociació s’ha efectuat sota els criteris i els principis establerts a la Llei 7/2007, de I’Empleat Públic i a la
Llei 55/2003, de 16 de desembre, de personal estatutari dels serveis de salut, quedant establerts els següent
termes:
1. S’incorpora al final del punt 8.2 del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat de regulació del
sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en I’àmbit de I’empresa pública lnstitut
Catala de la Salut (ICS), de 29 de juliol de 2010, el següent redactat:
Per Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat es podran dur a terme excepcions i tractaments
excepcionals de la puntuació establerta en aquest apartat, si les circumstàncies que configuren les ofertes
públiques dels propers exercicis anuals així ho aconsellen.
2. Pacte de mesures excepcionals d’aplicació del punt 8.2, del Pacte de la Mesa Sectorial de Negociació de
Sanitat de regulació del sistema de selecció per al nomenament de personal estatutari temporal en I’àmbit de
I’empresa pública lnstitut Catala de la Salut (ICS), de configuració de l’ordre de puntuació de les persones
candidates que queda configurat únicament per a les convocatòries d’oferta pública d’ocupació de l’ICS de
2015:
La nota de suficiència obtinguda d’acord amb els termes i terminis expressats al Pacte formarà part de la
puntuació sols si la persona:
O bé no en disposava amb anterioritat.
O bé ja en disposava, però l’obtinguda en la convocatòria 2015 és superior a la que formava part de la seva
puntuació de borsa de treball. En cas contrari es mantindrà l’anterior nota.
Les persones que no es presentin a la convocatòria 2015 o que, tot i presentar-se, no superin el procés i, per
tant, no obtinguin nota de suficiència, o bé mantindran l’anterior nota que ja disposaven en la puntuació de
Borsa de treball o, en el cas que no en tinguessin, se’ls aplicarà la transitorietat prevista en el mateix apartat
8.

DOCUMENT COMPLET

Inauguració de la Clínica Odontològica Solidària del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

El COEC i la Creu Roja ofereixen gratuïtament assistència odontològica bàsica a pacients en risc d’exclusió

Dimarts, 9 de febrer, coincidint amb la diada de Santa Apol·lònia, el COEC ha inaugurat la seva Clínica Odontològica Solidària. Es tracta d’un projecte sorgit de la col·laboració entre el COEC i la Creu Roja a Catalunya que té per objectiu oferir gratuïtament assistència odontològica bàsica de qualitat a pacients que arran de la seva situació socioeconòmica no hi tenen accés per cap altra via.

El COEC, a banda de coordinar el projecte, també hi aporta les instal·lacions clíniques, ubicades a la segona planta de la seva mateixa seu i que inclouen deu box totalment equipats. Per la seva part, la Creu Roja a Catalunya és l’encarregada de seleccionar i derivar aquells pacients que hi tindran accés entre les persones en risc d’exclusió que ja estan atenent els seus voluntaris en el marc dels seus programes de lluita contra la pobresa. El personal que els visitarà són professionals de l’Odontologia que hi participen de forma voluntària i totalment desinteressada. La Clínica Odontològica Solidària del COEC arrenca amb 38 voluntaris inscrits tot i que el degoteig de noves incorporacions és constant. El projecte també compta amb el suport de Henry Schein, el principal proveïdor mundial de productes i serveis sanitaris per a professionals de la salut, que assumeix una part important del cost de la seva posada en marxa així com del seu manteniment.

El president del COEC, Dr. Antoni Gómez, ha lamentat: “L’odontologia s’està mercantilitzant i el més greu de tot és que persones amb pocs recursos que necessiten atenció odontològica en són moltes vegades les principals víctimes” i ha recordat que “entre les persones en risc d’exclusió, just després de l’alimentària, la demanda d’assistència odontològica és la més important”. En aquest sentit, el Dr. Gómez espera que “quan la Clínica Odontològica Solidària del COEC estigui en ple funcionament doni servei a milers de pacients cada any”. Justament, Josep Quitet, vicepresident autonòmic de la Creu Roja a Catalunya, ha aportat una dada molt significativa: “De les persones que atenem en programes de lluita contra la pobresa, el 81,4% té problemes bucodentals”. Quitet ha recordat també que la Declaració Universal dels Drets Humans inclou el dret a la salut i que “la salut del cos, comença per la boca”. Finalment, Juan Molina, director general de Henry Schein a Espanya s’ha mostrat satisfet de poder col·laborar en un projecte solidari que pretén “tornar el somriure a les persones que arran de la crisi econòmica ho estan passant més malament a la nostra societat”.clinica COECclinica COECphotocall

Comunicat del Col•legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya davant del tancament de clíniques de la cadena Funnydent

Barcelona, 29 de gener del 2016. Com ja coneix l’opinió pública, en les darreres 24 hores s’ha produït el tancament de les clíniques de la cadena Funnydent. Segons la informació disponible feta pública pels mitjans de comunicació, aquest tancament s’hauria produït sense avisar prèviament ni als treballadors ni als pacients. A Catalunya, hi ha dues clíniques Funnydent, concretament a Mataró i Sabadell, que no comptaven amb l’informe previ favorable del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ni tampoc amb l’autorització del Departament de Salut, que és l’autoritat competent per atorgar-la.

En primer lloc, el COEC vol mostrar el seu ple suport a tots els afectats per aquesta situació, tant als col·legiats com als pacients, i subratllar que la defensa dels seus interessos ha d’estar per sobre de tot. En aquest sentit, recorda a tots els col·legiats que tenen a la seva disposició l’assessoria jurídica del COEC per oferir-los l’assessorament i orientació que precisin per a la millor defensa dels seus drets com a treballadors de l’empresa esmentada. Igualment, el COEC posa els seus serveis a disposició de tots els afectats perquè presentin les seves reclamacions i denunciïn les irregularitats i situacions il·lícites que s’hagin pogut produir.

El COEC també recorda a tots els afectats que, en cas de creure que els seus drets han estat vulnerats, poden contactar amb les organitzacions de consumidors i usuaris per informar-se dels seus drets i emprendre les accions legals que considerin pertinents. El COEC i el Departament de Salut estan en permanent contacte per coordinar les accions que es puguin derivar d’aquest incident.

Finalment, el COEC lamenta profundament els perjudicis creats pel tancament de les clíniques de la cadena Funnydent i recorda que en el passat ja s’han produït situacions semblants. Justament, el COEC fa temps que treballa per conscienciar-ne la població, a través de campanyes com “NO PIQUIS”, amb l’objectiu que no es deixi portar per informacions inapropiades que generen falses expectatives i poden induir a l’error a l’hora de prendre decisions que afecten la seva salut bucodental.

Els pacients afectats han de dirigir-se a aquest enllaç