Totes les entrades de COEC

Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS). Obertura del portal web del REPS

Com recordareu, en el seu moment, mitjançant un email de data 17 de maig, el COEC va informar que el Reial Decret 640/2014, de 25 de juliol, va crear el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS), el qual té com a finalitat la planificació dels recursos humans sanitaris de tot l’Estat i la coordinació de les polítiques sanitàries en matèria de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut. Es pretén que el caràcter públic de determinades dades del registre contribueixi a generar major seguretat i confiança en els professionals del nostre sistema de salut.

La Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat és l’òrgan encarregat de la seva organització i gestió.

En aquell email us vam informar que s’havia creat el Registre de Professionals Sanitaris, dependent del Ministeri de Sanitat i us sol·licitàvem que emplenéssiu determinada informació.

Els Col·legis Professionals estan obligats a informar sobre els seus Col·legiats al REPS, i en paral·lel, les Clíniques Dentals, com a centres sanitaris privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, també estan obligades a comunicar al mateix organisme les dades que per aquest li siguin requerides.

Si el Col·legiat només treballa per compte d’altri, no ha de realitzar cap més tràmit, pel moment, segons ens informa el REPS. Serà el seu ocupador l’encarregat de notificar les seves dades i l’actualització de les mateixes al REPS.  Quan sigui donat d’alta en aquesta aplicació, rebrà una notificació amb les dades aportades confirmant el seu registre.

Tanmateix, si el Col·legiat és titular d’un centre sanitari o exerceix de manera autònoma, els Centres Sanitaris Privats inscrits en el Registre General de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris, estan obligats a comunicar les dades dels professionals sanitaris i dels professionals de l’àrea sanitària de formació professional inclosos en els seus registres.

De manera separada a les accions de recollida d’informació realitzades pels Col·legis Professionals, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social també s’ha dirigit directament als titulars o representants de les clíniques dentals, en els últims mesos, requerint que es donessin d’alta en el REPS a través del Formulari amb caràcter previ a l’obertura del Portal.

Des del Ministeri de Sanitat, recentment han informat que el portal del REPS ja està operatiu; però només per a aquells professionals sanitaris que ja han estat donats d’alta en el registre per part de l’equip del REPS, que encara són pocs, ja que segons indica el Ministeri, el procés d’alta dels professionals està sent lent per l’acumulació de sol·licituds pendents de formalitzar. Conforme es vagi autoritzant l’accés als professionals, contactaran amb ells perquè puguin procedir a iniciar la càrrega de dades en l’aplicació.

Per això, volem informar-vos que, si com a titular d’un centre sanitari o exercent de manera autònoma no haguéssiu sol·licitat encara l’alta al Portal, ho feu el més aviat possible. L’accés es realitza a través del següent link:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/registroEstatal/EntidadesREPS.htm

i per qualsevol informació cal dirigir-se a la següent adreça: reps@mscbs.es

La data límit prevista per a la incorporació de les dades és el 23 de setembre d’enguany i qualsevol modificació posterior que existís, haurà de notificar-se al REPS en un termini de 7 dies.

En el correu electrònic que el REPS va dirigir al seu moment als professionals s’esmentava una adreça de correu electrònic per a l’enviament del formulari d’inscripció (reps@msssi.es), però aquesta adreça ja no és operativa; preguem que prengueu nota de que amb motiu del canvi de denominació del Ministerio de Sanitat, la nova adreça de correu electrònic del REPS és la següent, tal com us hem indicat més amunt: reps@mscbs.es

Us donarem trasllat de qualsevol novetat sobre aquest assumpte que el Ministeri de Sanitat ens pugui indicar en el futur.

[Alerta AEMPS] Implants dentals BEGO Semados SC 3.25 L13. Nº de article: 58163

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS. En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de seguretat sobre els Implants dentals BEGO Semados SC 3.25 L13. Nº de article: 58163, al haber estat retirats del mercat, per un error d’etiquetat en l’envàs, que podria donar lloc a l’elecció d’un tamany d’implant incorrecte, podent causar dany al nervi o a una altra estructura anatòmica durant la seva inserció.

A l’etiqueta, enlloc de contenir el text BEGO Semados SC 3.25 L13, figura el text BEGO Semados SC 3.25 113.

El Fabricant és BEGO Implant Systems GmbH & Co. KG, Alemania i el seu Distribuïdor és BEGO Iberia S.L.U., C/ Frederic Mompou 4, 5º 1º, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona.

S’adjunta:

Información AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Es tracta d’una Alerta corresponent als Equips CEREC AC/AF/AI amb Omnicam

El Fabricant és Sirona Dental Systems GmbH (Alemanya) i el seu Distribuïdor és Henry Schein España, S.A., Avda. de la Albufera, 153 (Madrid).

L’Empresa fabricant ha incorporat una nova advertència en el manual d’usuari d’aquests Equips CEREC. A l’igual que molts d’altres sistemes d’impressió òptica, la càmera CEREC Omnicam utilitza llum pulsada. En casos excepcionals, la llum pulsada d’aquests Equips podria provocar atacs epilèptics, motiu pel qual:

  • Els pacients als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no han de sotmetre’s a tractament amb els mencionats equips CEREC Omnicam;
  • Els dentistes i assistents als qui s’hagi diagnosticat epilèpsia no poden treballar amb aquests equips.

 S’adjunta documentació:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la Empresa (1)

Nota de aviso de la empresa (2)

Comunicat: Atenció a pacients d’iDental per part de col·legiats COEC

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

Els successos que han desembocat en el tancament de les clíniques iDental han provocat un fort rebuig i una gran inquietud en la població. El COEC ha realitzat diverses actuacions per encarar la situació. Ha promogut accions penals contra la clínica i els seus responsables per posar en coneixement dels tribunals de justícia fets que podrien ser constitutius de diversos delictes. Així mateix s’ha reunit amb diverses administracions i institucions a fi de donar resposta a les necessitats dels pacients afectats per aquesta situació. Un número important d’aquests pacients, que han vist interromput el seu tractament, continuen pagant els rebuts que els carrega la financera que ha finançat el cost del tractament. Com a conseqüència d’això és possible que a les seves consultes arribin alguns d’aquest pacients sol·licitant l’emissió d’un informe que acrediti que el tractament pressupostat no s’ha completat i ha quedat inconclús, atès que aquests informes són un element de prova per justificar la interrupció del pagament de les quotes pendents de pagament a la financera. Davant aquesta situació el COEC creu convenient realitzar les següents consideracions:

  1. Qualsevol pacient que sol·liciti a un dentista un examen i diagnòstic té dret a que el professional emeti un informe clínic en el que es descrigui el seu estat bucodental. És molt important que el pacient entengui que aquest document no és un informe pericial sinó un informe de diagnòstic, i és recomanable que així es faci constar també en el propi informe.
  2. Convé recordar que conforme les normes deontològiques de la professió si un professional decideix emetre un informe pericial no pot realitzar cap tractament al pacient. Cal escollir entre una cosa o l’altra. Per contra, l’emissió d’un informe de diagnòstic, és compatible amb la realització al pacient del tractament que pugui necessitar.
  3. Abans de realitzar cap diagnòstic i d’emetre un informe, cal informar al pacient del preu o honoraris professionals pel treball a realitzar. És del tot recomanable que el pressupost consti per escrit i sigui lliurat al pacient, obtenint també per escrit la conformitat del pacient amb el mateix. Si el professional optés per realitzar de manera gratuïta els esmentats treballs per raons altruistes i solidaries, també cal informar-ne amb caràcter previ al pacient, preferentment, de forma escrita.
  4. El COEC ha d’advertir als seus col·legiats i col·legiades que la controvèrsia entre un pacient i iDental pot desembocar en un procediment judicial, en el que pot ser citat el professional per a que comparegui el dia del judici per ratificar l’informe emès i/o declarar en relació a la situació bucodental del pacient.
  5. Per últim, en el cas que un professional opti per assumir algun tractament inconclús, és important adoptar algunes cauteles per evitar que més endavant se’l pugui responsabilitzar dels deficients resultats o efectes adversos derivats del tractament previ a la seva intervenció. A tal efecte, és fonamental documentar de la manera més amplia i precisa la situació bucodental del pacient abans del tractament que es proposa emprendre el nou professional que atén al mateix. El professional ha d’obtenir la conformitat escrita del pacient al corresponent consentiment informat en el que de manera molt clara, precisa i entenedora s’expliqui al pacient el seu diagnòstic present, el tractament que s’aconsella dur a terme i possibles alternatives i els riscos i efectes negatius que els tractaments poden comportar per la seva salut.

El COEC és conscient de la greu i difícil situació que afronten els pacients d’iDental, però correspon a cada professional, amb llibertat i respecte a la legalitat vigent, escollir entre les diverses opcions abans exposades si rep la visita d’algun pacient d’iDental.

Ben cordialment,

Antoni Gómez Jiménez
President

Barcelona, a 21 de juny de 2018

El COEC presenta “El teu dentista et pot salvar la vida”, una campanya per promoure la detecció precoç del càncer oral

 

Coincidint amb el Dia Europeu contra el Càncer Oral, el passat 12 de juny, el Col·legi va presentar una nova campanya de comunicació per tal de promoure la detecció precoç del càncer oral. Es tracta de recordar a la població en general que anar regularment al dentista permet detectar el càncer oral de forma precoç i millorar-ne el pronòstic. Per tant, la visita periòdica al dentista per revisar la salut bucodental esdevé un factor determinant. Segons la Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB), el 90% dels casos de càncer bucal i orofaringe són fàcilment detectables amb una simple inspecció per part del professional que després es confirma per mitjà d’una biòpsia.

 

El càncer oral representa entre el 3 i el 5% de tots els casos que es diagnostiquen a Catalunya. El 2016, se’n van registrar 1.142 (850 en homes i 292 en dones), dels quals 370 van ser mortals. Per tant, 1 de cada 4 casos, aproximadament, és mortal, majoritàriament perquè es diagnostica en un estadi molt avançat de la malaltia. Entre els principals factors de risc per desenvolupar un càncer oral hi ha el consum de tabac i/o alcohol. Segons dades del Departament de Salut, el càncer oral és, aproximadament, quatre vegades més prevalent entre els fumadors que entre les persones que no fumen. I, en el cas de les persones que fumen i també consumeixen alcohol regularment, el risc augmenta entre 6 i 15 vegades.

 

El president dels COEC, Dr. Antoni Gómez, explica el doble objectiu de la campanya, anomenada “El teu dentista et pot salvar la vida”: “D’una banda, volem que la població es prengui més seriosament la seva salut bucodental i, per tant, sigui conscient dels riscos que comporta no anar al dentista periòdicament i, de l’altra, també volem posar en valor el paper dels dentistes com a prescriptors de salut”.

 

EL TEU DENTISTA ET POT SALVAR LA VIDA

La campanya “El teu dentista et pot salvar la vida” s’està difonent a través de les xarxes socials del Col·legi i inclou dos vídeos publicitaris. A més, a la façana de la seu col·legial s’hi ha instal·lat un vinil de 5 x 2 metres que reprodueix la imatge i el missatge de la campanya. Coincidint amb el Dia Europeu Contra el Càncer Oral també es van distribuir llaços liles amb topos blancs, perquè les persones que així ho desitgessin poguessin mostrar el seu compromís amb la lluita contra aquesta malaltia.

 

 

Comunicat del COEC sobre el tancament d’iDental Girona

El COEC va interposar ahir, dia 6 de juny de 2018, una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra contra iDental Girona, per la presumpta comissió dels delictes contra la salut pública, lesions i intrusisme professional així com altres il·lícits penals comesos en el sí d’aquesta clínica.

El COEC ha sol·licitat a la denúncia que sigui intervinguda la documentació obrant a la clínica donat que les històries clíniques dels pacients contenen proves de la presumpta comissió dels delictes i són necessàries per tal que els pacients puguin reclamar judicialment les males praxis comeses, que han estat manifestades pels pacients, i puguin continuar els seus tractaments en altres clíniques dentals.

A banda, avui hem tingut constància del tancament de les seves instal·lacions.

 

Barcelona, 7 de juny de 2018

[ALERTA AEMPS] Unitat obturació Elements amb atacadors de calor Buchanan

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís sobre el Cessament de la distribució de les unitats d’obturació Elements i advertències de seguretat, degut a que els atacadors de calor Buchanan quan s’utilitzen amb aquestes unitats d’obturació poden sobreescalfa-se i superar les especificacions internes del Fabricant (Sybron Endo. Estats Units), així com la temperatura de funcionament que s’indica a les instruccions d’ús. 

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Implants dentals cònics Tapered Screw-Vent® MTX

Notificació d’alerta de vigilància de productes sanitaris per l’AEMPS:

Retirada del mercat del Lot nº 63781164 dels Implants dentals cònics Tapered Screw-Vent® MTX, referència TSVM4B10, degut a que les etiquetes de l’historial del pacient indiquen, de manera incorrecta una altra referència i nº de lot, concretament: ref. TSVB10; lot 63773888.

El Fabricant és Zimmer Dental (EEUU) i el seu Distribuidor és Biomet 3i Dental Ibérica SLU. (Cornellà de Llobregat-Barcelona).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

[ALERTA AEMPS] Freses Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050)

Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS:

retirada del mercat de tots els lots de les Freses Milling Drill D1.5mm (Ref. 65050), degut a un problema relacionat amb el disseny del producte, que pot causar un deteriorament temporal o reversible, al poder realitzar-se una cavitat en l’os amb un tamany superior al desitjat.

El Fabricant és Alpha- Bio Tec. Ltd., (Petach Tikva, Israel) i  el seu Distribuïdor és Medical 10 S.L. (Málaga).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa