Totes les entrades de COEC

La publicitat sanitaria, un cafè amb……José Manuel Garrido i Miguel Cervilla, de CEL Abogados

 •  Des del nostre punt de vista, observem una mercantilització creixent del sector de l’odontologia. José Manuel Garrido 
 •  La publicitat sanitària requereix una regulació especial que protegeixi l’usuari de males pràctiques i defensi la figura del dentista. Dr. Toni Gómez 
 •  La salut del pacient hauria de ser un element innegociable en l’exercici de la professió, i per això es requereix una odontologia ètica i que vetlli per un servei de qualitat. Miguel Cervilla 
 •  A més de sancionar, des del COEC també fem esforços pedagògics per ensenyar al col·legiat quina ha de ser la bona publicitat. Dr. Toni Gómez

 

Ràdio, premsa, televisió, tanques al carrer, internet… podem trobar publicitat a gairebé qualsevol suport i la competència que hi ha cada dia és més ferotge. El sector odontològic no n’és una excepció, i trobem des de campanyes publicitàries de grans cadenes de clíniques fins a anuncis més modestos de dentistes particulars. Hi ha bona publicitat, però per desgràcia, entre tota la que trobem n’hi ha molta que no ho és.

Publicitat enganyosa, demanda induïda, promocions agressives… moltes d’aquestes pràctiques no és que freguin la il·legalitat, és que directament suposen una vulneració tant del codi deontològic com de la legislació vigent, a part que en moltes ocasions són una denigració de la mateixa professió.

Per parlar de com es troba el panorama actual en aquest camp i conèixer algunes de les iniciatives que des del COEC s’han posat en marxa per aconseguir, en part, pal·liar aquesta problemàtica, el Dr. Toni Gómez, president del Col·legi, va mantenir una conversa molt interessant amb José Manuel Garrido i Miguel Cervilla, de CEL Abogados, el despatx que s’encarrega dels serveis jurídics al COEC i que estan molt implicats en la iniciativa de l’Observatori de la Publicitat.


Pregunta: La publicitat és un element gairebé definitori de la nostra societat, però què fa que l’odontologia requereixi un tractament especial?

 Dr. Toni Gómez: La publicitat sanitària necessita una regulació especial. És evident que vendre pneumàtics, camises o qualsevol bé de consum no pot ser el mateix que els serveis d’un dentista, i s’ha de regular d’una manera diferent. Aquest és el quid de la qüestió. Després del problema que es va generar amb les clíniques d’iDental, sembla que els polítics volen evitar noves estafes, i ara En Comú Podem han presentat al Parlament una proposta de llei de salut bucodental per evitar que torni a passar. Però sincerament crec que no és la solució més adequada. Aquesta llei pot ajudar que hi hagi unes prestacions per als estrats més vulnerables de la societat, però no evitarà mai que es produeixin possibles estafes, perquè el que cal regular és la publicitat.

José Manuel Garrido: Des del nostre punt de vista, observem una mercantilització creixent del sector de l’odontologia, en la qual la publicitat com a mitjà per a la captació dels clients juga un paper cada vegada més rellevant. L’augment i la proliferació de les clíniques dentals i els diversos productes que ofereixen les mútues sanitàries fa que la competència sigui cada vegada més gran, i si bé la lliure competència és bona per al consumidor, no hem d’oblidar que el servei ofert incideix en un element d’especial protecció, que és la salut dels pacients. Per tant, creiem que és imprescindible que s’estableixi un marc normatiu clar i específic en matèria de publicitat sanitària del sector odontològic a fi d’evitar pràctiques publicitàries que poden resultar enganyoses, deslleials i que poden perjudicar greument els pacients.

Miguel Cervilla: La Unió Europea està posant molt d’èmfasi en la transparència per als consumidors, que en el cas de la publicitat és molt important. La salut del pacient hauria de ser un element innegociable en l’exercici de la professió, i per això es requereix una odontologia ètica i que vetlli per un servei de qualitat.

Dr. Toni Gómez: I no hem d’oblidar la qüestió de la demanda induïda. Quan veiem anuncis que promocionen per exemple determinats serveis durant un període de temps concret. Què és el que esperem? Que algú intenti tenir càries per aprofitar l’oferta? O que davant d’un problema determinat esperin tot un any per solucionar-lo perquè saben que a l’octubre hi haurà grans descomptes? La salut és la salut. Jo no decideixo quan tinc una apendicitis o un ictus. És que no es pot decidir sobre això.

 

Pregunta: Davant tota aquesta problemàtica la solució seria prohibir tota la publicitat?

 Dr. Toni Gómez: Si fos per mi, jo la prohibiria, però ja m’han dit moltes vegades que la paraula prohibir causa molt inconvenient. Si prohibíssim la publicitat sanitària deixarien d’haver-hi dubtes, no hi hauria cap línia vermella per traspassar. Una línia que d’altra banda és difícil de definir. El que sí que caldria és fer una llei de publicitat, però que fos clara i sense escletxes per on escapar-se, com està passant ara amb la llei de societats professionals.

José Manuel Garrido: Jo crec que no cal que es prohibeixi, però és important que hi hagi una publicitat regulada i satisfactòria, que permeti una competència sana entre els professionals de la qual s’acaben beneficiant els pacients. A França, les obligacions generals dels dentistes es troben regulades al Codi de Salut Pública, on hi ha un precepte molt explícit en què s’estableix “La professió dental no s’ha de practicar com un negoci”. S’ha de respectar la lliure competència, però també és necessari establir mecanismes específics per a l’ordenació i el control de conductes en matèria de publicitat del sector odontològic.

Dr. Toni Gómez: No obstant això, al final qui té més diners per gastar en publicitat és qui acaba sortint-se amb la seva. Una clínica petita no pot pagar un anunci de televisió en un programa de prime time.

José Manuel Garrido: Al capdavall també és cert que, per a mi, el gran problema que té el sector és que no ha sabut traslladar a l’usuari la idea de qualitat. A un advocat no hi vas buscant preu, hi vas perquè és un bon advocat. El sector odontològic no ha sabut fer això, i molta gent el que busca a l’hora de seleccionar un dentista és el preu.

Dr. Toni Gómez: Tens raó en que en general no ho hem sabut fer, però això també és perquè qui fa la publicitat no és el dentista, sinó un empresari, de manera que la denigració de la professió li importa ben poc. Però és cert que evidentment a totes les clíniques dentals hi ha dentistes, que són col·laboradors necessaris. I en la nostra professió moltes vegades la qualitat s’ha relacionat amb la tecnologia, que torna a ser una qüestió de qui té més diners per gastar-se. Quan al final, seran les mans del dentista les que tractaran la boca, que de moment no hi ha robots que ho puguin fer. Encara que això és una cosa que no és exclusiva de la nostra professió, ja que en l’oftalmologia i la cirurgia estètica també hi ha aquest mateix problema. Des del COEC hem d’assegurar que protegim l’odontòleg d’aquesta denigració que comentàvem, a la qual condueixen aquestes publicitats.

 

Pregunta: La justícia és massa lenta per poder posar fre a la publicitat?

 Miguel Cervilla: Efectivament, la justícia és lenta, però sota el nostre punt de vista això es deu a la falta de mitjans humans i materials, que fa que els tribunals vagin saturats de feina. Calen més jutges i més personal adjunt, i la reforma de la justícia és una assignatura pendent que esperem que algun dia es posi en marxa. Les mesures d’agilització de la justícia implantades els últims anys han tingut la millor de les intencions, però si no s’acompanyen de polítiques actives en la creació de places judicials, aquestes mesures resulten poc eficaces en la pràctica.

José Manuel Garrido: En matèria de publicitat el problema que ens trobem té relació amb l’anterior, i és que la resposta judicial pot trigar més del que seria desitjable, i durant la tramitació del procés judicial la publicitat il·lícita segueix produint els efectes no desitjats al mercat, i això pot perjudicar els consumidors. És cert que es poden sol·licitar mesures cautelars per a la cessació d’una activitat concreta, encara que en moltes ocasions el tràmit per a l’adopció de les mesures cautelars també pot demorar-se en excés.

Dr. Toni Gómez: Hi ha campanyes que ja s’han acabat fa dos anys i encara no n’ha sortit el judici. Això, sens dubte, dificulta molt que puguem lluitar-hi en contra, perquè les campanyes publicitàries són molt ràpides, i cada vegada més. Abans la gent consumia televisió, ara fan servir Instagram i Twitter, i això fa que la velocitat s’incrementi encara més. Però aquí considero que a qui també hauríem de demanar explicacions és a Autocontrol, que presumeixen de vetllar pels continguts publicitaris. A ells també els hauríem de reclamar responsabilitats per permetre campanyes enganyoses.

 

Pregunta: Des del mateix COEC també s’estan intentant dur a terme iniciatives de regulació del sector en matèria publicitària?

 Dr. Toni Gómez: Encara fa poc temps que ho fem per valorar si estem obtenint resultats, però vam posar en marxa l’Observatori de la Publicitat i ara també engeguem un nou projecte, que és el de Web Dental Acreditada. Quan vam començar amb l’Observatori de la Publicitat vam trobar molt de recel, perquè es pensaven, i encara hi ha qui s’ho pensa, que es buscava fomentar les denúncies entre els companys. Però això no funciona així. Ara mateix és la Junta de Govern qui està fent la tasca de vigilància, perquè estem molt conscienciats del problema, però ens agradaria comptar amb més col·laboració.

José Manuel Garrido: La col·laboració i la cooperació del col·legiat és fonamental per sensibilitzar el sector, tant per implantar uns codis de conducta d’acord amb la professió com per l’interès que hi ha en joc, és a dir, la salut del pacient. L’objectiu ha de ser erradicar pràctiques il·lícites en matèria de publicitat, que denigren la professió, la deshumanitzen i la mercantilitzen fins a l’extrem de posar en risc la qualitat d’un servei que és fonamental per al ciutadà.

Miguel Cervilla: Pel que sabem, el servei està sent un èxit i cada vegada obtenim més d’implicació dels col·legiats, i no només amb l’objectiu de denunciar pràctiques il·lícites, sinó que també contacten amb el Col·legi per revisar la seva pròpia publicitat. Creiem que la formació és important, i de moment estem obtenint una resposta molt positiva.

Dr. Toni Gómez: Però ensenyar quan hi ha males dinàmiques preestablertes és una tasca molt complicada. Aquí el vici ve d’anys enrere, quan no hi havia cap política ni pedagògica ni sancionadora per part dels col·legis professionals. En això hem d’entonar també el mea culpa. Ara tenim clar que és important potenciar, a banda de la part sancionadora, que pot resultar exemplaritzant, també la pedagògica, perquè molts col·legiats no saben que hi ha pràctiques que no són legals.

Miguel Cervilla: En aquest sentit estem a disposició de qualsevol col·legiat que vulgui consultar-nos els seus dubtes sobre possibles campanyes publicitàries. Ens adonem que moltes de les pràctiques incorrectes o inadequades ho són per absolut desconeixement, i quan s’avisa de l’error, l’odontòleg és el primer sorprès i interessat a esmenar-lo i implementar bones pràctiques.

José Manuel Garrido: Això és important, perquè moltes vegades hi ha professionals que copien models o publicitats de grans empreses perquè es pensen que són correctes, però no ho són. És molt important incidir en aquesta part pedagògica.

Els dentistes, aliats en la lluita contra el VIH

Encara que en els últims anys s’ha avançat molt en el tractament del VIH, aquesta infecció segueix sent un dels principals problemes de salut pública al món, com reconeix l’OMS. Només el 2016 va ser la causa de mort d’1 milió de persones, i el 2017 l’organisme internacional calcula que 20,9 milions de persones estaven en tractament amb antiretrovirals. A Espanya es calcula que 145.000 persones estan infectades pel VIH, i cada any es produeixen 3.400 nous casos.

Per això, el Dia Mundial de la Sida és important incidir en el missatge que encara cal estar alerta contra aquesta malaltia. I els dentistes poden ser uns grans aliats, tant en el diagnòstic com en el tractament dels diferents problemes que el VIH pot arribar a ocasionar a la cavitat bucal.

I és que la debilitat de el sistema immunitari que es produeix per culpa de la infecció pel VIH té alguns dels seus primers símptomes al boca, i així ho manifesten més de la meitat dels pacients. Boca seca, candidiasi, incidència més elevada de periodontitis o úlceres i llagues són algunes de les manifestacions que poden alertar els dentistes que és possible que estiguin davant un pacient amb VIH. “És important, per tant, el paper que els dentistes poden jugar en el diagnòstic d’aquesta malaltia, la qual cosa és de gran transcendència per aconseguir aturar l’avenç del virus. Cal no oblidar que l’OMS i altres organismes incideixen en la importància d’un diagnòstic precoç que pugui ajudar a evitar nous contagis”, va expressar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

Totes aquestes afectacions tenen, a més, un impacte directe en la qualitat de vida de les persones infectades, ja que són doloroses i poden dificultar tant la masticació com la deglució dels aliments. Alguns dels medicaments que es fan servir en el tractament del VIH també poden provocar algun efecte secundari a la boca. “Les visites al dentista poden ajudar a detectar tots aquests problemes i prevenir la majoria de les lesions orals associades al VIH, a més de, per descomptat, mantenir unes bones pautes d’higiene bucodental que incloguin el raspallat amb pasta fluorada després dels àpats i l’ús de seda o raspall interdental”, va continuar el Dr. Gómez.

Visites al dentista a ritme de lipdub, nou concurs del COEC

La cura de la salut bucodental depèn tant d’uns bons hàbits d’higiene dental com de revisions periòdiques al dentista. Per aconseguir que aquest missatge arribi als més joves, el COEC ha posat en marxa novament el seu concurs de lipdubs per estimular aquestes revisions periòdiques i recalcar la importància de la cura diària de la boca.

El concurs, dirigit a alumnes dels centres educatius de Catalunya que estiguin cursant 4t d’ESO o 2n de Batxillerat, consistirà en la creació d’un lipdub, és a dir, un vídeo musical en un únic pla seqüència on un grup de participants sincronitzen els seus llavis , gestos i moviments, prenent com a base la cançó “Ves al dentista un cop l’any” creada per Manu Guix per al COEC, amb l’objectiu de conscienciar de la importància de la prevenció en la salut bucodental.

El concurs està dotat amb diferents premis en metàl·lic destinats al finançament del viatge de final de curs dels grups guanyadors i el termini per participar-hi finalitzarà el dia 10 de març de 2020; les inscripcions ja estan obertes. «Amb aquest concurs el que busquem és conscienciar els més joves de la importància de les revisions dentals periòdiques i donar-los a conèixer la importància de mantenir uns bons hàbits d’higiene dental», va recalcar el Dr. Toni Gómez, president del COEC.

De manera paral·lela al concurs, el COEC també ha posat en marxa una campanya a les xarxes socials per donar a conèixer aquesta iniciativa. Mitjançant l’etiqueta #lipdubCOEC es pretén difondre el concurs i arribar als més joves, sol·licitant la col·laboració tant dels mateixos col·legiats com dels centres escolars. «Creiem que d’aquesta forma divertida és més fàcil poder difondre missatges de gran importància, com és la rellevància de la salut bucodental entre els adolescents. Per això és necessari que tant els dentistes com també els educadors treballem conjuntament», va afegir el Dr. Gómez.

Tota la informació concurs lipdub en aquest enllaç: http://www.coec.cat/ca/concurs-lipdub

Estètica i salut bucodental van de bracet al Congrés Mundial d’Estètica Dental

Més de 4.100 especialistes de tot el món se citaran a Barcelona des del dijous 10 i fins al dissabte 12 per participar al Congrés Mundial d’Estètica Dental, que organitzen conjuntament la Societat Espanyola de Pròtesis Estomatològica i Estètica (SEPES) i la Federació Internacional d’Estètica Dental (IFED), en el que suposa una fita de participació en un congrés odontològic. Un programa amb més de 100 ponents provinents des de 30 països ha suposat un atractiu indubtable que ha ajudat a convertir el congrés en un èxit.

Durant la cita es presentaran les últimes novetats i les línies de futur de tractaments tan diversos i estesos com l’ortodòncia alineadora, els implants, les facetes dentals, les fundes o els ponts i altres pròtesis. “Aquest congrés converteix Barcelona en la capital mundial de l’estètica dental, i és fruit de la constant formació i reciclatge dels professionals, que amb els seus tractaments busquen resultats estètics que tinguin molt en compte la salut i donin una resposta adequada a les necessitats del pacient”, va explicar el Dr. Miguel Roig, president de SEPES.

“Fins al 70% dels pacients que arriben a les nostres consultes és per un motiu estètic, però no hem d’oblidar que, d’entrada, el més important és restablir la salut bucodental del pacient. No podem parlar d’estètica sense abans tenir això solucionat”, va explicar durant la presentació del congrés el Dr. Jaime Gil, president de la IEFD.

Les noves tecnologies ajuden a la interdisciplinarietat

 El congrés que s’està celebrant té un interès especial a fomentar el treball interdisciplinari per aconseguir millorar la salut bucodental dels pacients. I en aquest sentit, les noves tecnologies estan resultant fonamentals per millorar la comunicació entre els diferents professionals. “A SEPES tenim clar des del principi que els tècnics dentals han de formar part del nostre dia a dia, i cada vegada ens ajuden més en les decisions dels tractaments que hem de seguir. En aquest sentit, les noves tecnologies de comunicació estan jugant un paper clau en el foment d’aquest treball interdisciplinari”, va assenyalar el Dr. Nacho Rodríguez, president del comitè científic del congrés.

Precisament la digitalització serà un dels temes de discussió principal que centrarà una part important dels continguts del congrés. “Aquesta digitalització ens permet una millora en l’eficàcia, però no hem d’oblidar mai que al capdavall, el més important és la salut dels pacients. No podem convertir la nostra professió en un negoci”, va apuntar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

El Dr. Gómez, president del COEC, durant la seva intervenció en la roda de premsa del congrés.

Durant la seva intervenció, el Dr. Gómez va voler posar l’accent en la necessitat de la regulació de la publicitat en el sector odontològic. “No podem deixar-nos portar per la mercantilització i buscar captar clients a tot preu, això és una cosa que denigra la professió i no ho podem permetre, en un moment en què a més ens trobem amb una gran precarització de la feina dels nous dentistes”.

Suport de la indústria

 L’esdeveniment ha comptat també amb el suport de la indústria, que en els últims anys està adquirint un paper rellevant a causa del gran progrés que s’està duent a terme en les tecnologies emprades. “La tecnologia sanitària a Espanya suposa una facturació anual de 7.500 milions d’euros, que és el 7% de la despesa sanitària. I el sector dental té un pes important, ja que representa fins al 18% de les més de 1.000 empreses que es dediquen a aquest sector”, ha apuntat Juan Manuel Molina, president de la Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN).

En un moment de disrupció tecnològica com és l’actual, la investigació i el desenvolupament estan anant més de pressa que el marc regulador, amb el problema de l’obsolescència tecnològica. “Per això, des de la indústria estem compromesos que tota la tecnologia que posem en mans dels professionals estigui sempre degudament homologada. I això és un assumpte en què cal tenir una cura especial, perquè no tota la tecnologia ofereix solucions reals i és un fet que els professionals han de tenir en compte”, ha puntualitzat Molina.

Formació continuada

 Un altre aspecte rellevant dels congressos com el que està tenint lloc a Barcelona és la seva importància a l’hora d’afavorir la formació dels professionals i l’oportunitat que suposen aquestes trobades per poder conèixer les últimes novetats del sector. Actualment la formació continuada és un requisit ètic i moral dels professionals, però no hi ha cap obligació legal. “Estic convençut que això acabarà canviant, i en un futur serà obligatòria. Des dels col·legis professionals fa molts anys que facilitem aquesta formació, que és necessària sobretot ara, quan la tecnologia és capaç de deixar-te totalment obsolet i els pacients cada vegada estan més informats”, va ressenyar el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez.

 

El COEC llança el segell Web Dental Acreditada

Es busca oferir un distintiu que ajudi a identificar continguts de qualitat a internet sobre temes odontològics

 • Les pàgines web que sol·licitin l’adhesió al WDA seran revisades tècnicament per veure que funcionen adequadament, i també per odontòlegs avaluadors, que comprovaran els continguts que s’ofereixen.

 • El COEC ha habilitat a la seva pàgina web un espai propi en el qual els interessats a adherir-se al programa podran obtenir més informació sobre aquesta iniciativa.

Barcelona, 2 d’octubre de 2019.– Avui dia, internet s’ha convertit en una de les primeres fonts d’informació a la nostra societat. I la salut no n’és una excepció. Fins a un 60% de la població busca continguts sanitaris a internet. No obstant això, la confiança en aquesta informació no és gaire elevada. Conscients d’aquesta problemàtica, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha posat en marxa el seu programa Web Dental Acreditada (WDA). Dins la pàgina web del Col·legi s’ha habilitat un espai on s’ofereix més informació sobre les característiques d’aquest projecte.

Es tracta de la creació d’un segell de qualitat que permeti acreditar que la informació odontològica i sanitària és fiable i de qualitat. Poden adherir-se al programa tant les webs de les clíniques dentals de Catalunya com de qualsevol altre organisme, empresa o associació que contingui informació odontològica. “La nostra intenció és oferir una eina que ajudi a la millora de la qualitat de la informació dental, cosa que suposarà un benefici tant per als professionals com per als usuaris del sistema de salut”, va explicar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

El creixement de la informació sobre salut que hi ha a la xarxa és exponencial. Des del COEC es considera important oferir serveis que ajudin la ciutadania a poder distingir entre tota aquesta informació aquella que compleix uns criteris de qualitat necessaris, i per això el segell WDA s’emmarca en l’estratègia seguida pel Col·legi per buscar eines que ajudin al control de la publicitat, com ara l’Observatori de la Publicitat. “És evident que el problema de les falses informacions que circulen per internet és cada vegada més gran. Això suposa un risc per a aquelles persones que van a buscar assessorament, i també genera molts dubtes entre la població, que no sap quins continguts són de qualitat. Ara, des de l’àmbit odontològic esperem fer els passos necessaris per implementar aquesta mesura, que considerem tan necessària”, afegeix el Dr. Jordi Pejoan, secretari del COEC.

 

Doble revisió

 Les webs de contingut odontològic que ho desitgin tenen la possibilitat de sol·licitar l’adhesió al programa. Això suposarà el compromís per part seva d’acatar les regles de conducta ètica i deontològica desitjables per a la comunitat mèdica sota el principi del respecte. També serà d’obligat compliment tant el Codi Deontològic del COEC com dels seus estatuts, i caldrà seguir les normes de publicitat que ha elaborat el Col·legi i que estan recollides a l’Observatori de la Publicitat del COEC, així com els principis de bona pràctica que s’han desenvolupat per al programa WDA.

Les pàgines que vulguin ser acreditades hauran de ser de l’àmbit odontològic i amb un col·legiat responsable. Les pàgines web que siguin d’una clínica, haurà d’estar registrada al Departament de Salut. Una vegada que s’hagi tramitat la sol·licitud, i després de pagar les taxes corresponents, que seran bonificades per als col·legiats, s’iniciarà un rigorós procés de revisió de les webs que desitgin obtenir el segell de qualitat. Així, es procedirà primer a una revisió tècnica, en la qual es comprovarà, entre altres qüestions, el funcionament correcte dels enllaços, la presència d’un responsable assistencial, la correcta diferenciació entre publicitat i continguts o el compliment de la LOPD.

Posteriorment, es procedirà a una revisió mèdica dels continguts realitzada per dentistes que faran l’avaluació des del punt de vista mèdic. En cas d’aprovació, l’acreditació de la pàgina seguirà endavant. Durant el procés, les pàgines web podran rebre assessorament per al compliment dels criteris establerts.

El programa WDA no finalitza amb la concessió del segell d’acreditació. Per poder assegurar la fiabilitat del segell es faran comprovacions aleatòries de les webs amb segells vigents per assegurar que continuen complint la normativa WDA. “El nostre objectiu no és altre que constituir una comunitat de webs dentals de confiança, compromeses en el respecte als principis ètics i els coneixements que de manera conjunta aprova la comunitat científica. Una eina, en definitiva, que ajudi els usuaris a discernir i identificar continguts de confiança i de qualitat en un entorn com és internet, on abunden informacions que no sempre són correctes o adequades”, va concloure el president del COEC, el Dr. Antoni Gómez.

“És fonamental actualitzar constantment les històries clíniques, i això és una cosa que de vegades s’oblida”

Entrevista al Dr. Asier Eguia, membre de la Junta Directiva de la SECIB i encarregat de l’organització del curs “POSADA AL DIA EN FARMACOLOGIA CLÍNICA EN ODONTOLOGIA”

 

Els dies 27 i 28 de setembre tindrà lloc a la seu del COEC, a Barcelona, un curs de posada al dia en farmacologia clínica en odontologia, organitzat de conjuntament per la Societat Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB) i el mateix Col·legi. Encara que una part del curs està més orientada a la pràctica de la cirurgia, s’oferiran pautes que qualsevol tipus de dentista podrà aprofitar. Durant el curs s’abordaran temes com ara l’antibioteràpia, l’analgèsia, el maneig de pacients polimedicats o els nous anticoagulants. El Dr. Asier Eguia és el membre de la Junta Directiva de la SECIB que s’ha encarregat de l’organització del curs, i hi hem parlat perquè ens expliqui amb quatre pinzellades què s’hi tractarà.

Dr. Asier Eguia

Pregunta. Què es busca amb aquest curs?

Resposta. El que volem és sobretot dues coses. D’una banda, recordar i actualitzar coneixements, perquè a molts dentistes els sorgeixen dubtes sobre molts temes de farmacologia. Els fàrmacs més comuns els tenim molt controlats, però quan arriba un pacient que pren alguna cosa una mica diferent o es donen unes circumstàncies clíniques una mica diferents, podem dubtar. D’altra banda, també parlarem de novetats, com els nous anticoagulants o la prevenció de l’osteonecrosi associada a fàrmacs, que creiem que són temes de gran interès clínic.

P. Com valora aquesta col·laboració entre SECIB i COEC per tirar endavant aquest curs?

R. La veritat és que la SECIB sempre aposta per la formació, crec que és un dels pilars d’aquesta societat, formar en diferents aspectes, sobretot en cirurgia, tots els dentistes. I en aquest sentit també crec que el Col·legi fa una tasca importantíssima, ja que és un dels fars que guia la formació dels professionals. En aquest sentit, la sinergia entre ambdues institucions crec que és fantàstica, en les dues entitats s’ajunten les ganes d’apostar per la formació, el coneixement i la ciència.

P. A qui va dirigit el curs?

R. Ens dirigim una mica més a la gent que fa cirurgia, però la veritat és que les pautes que s’oferiran poden ser aprofitades per qualsevol dentista. Des d’un ortodoncista fins a un endodoncista, qualsevol persona que tingui una pràctica clínica es pot enfrontar a situacions d’aquest tipus. Així que, en realitat, qualsevol dentista pot treure profit del curs.

P. Quins són els temes farmacològics que es veuen més sovint en una consulta?

R. Un dels temes que més sovint es tracta és el de l’antibioteràpia. També l’analgèsia és una pràctica que gairebé fem servir diàriament. Les interaccions entre medicaments és un altre tema molt important, perquè cada vegada més tenim pacients polimedicats. Molts dels pacients que tenim a la consulta cada dia tenen necessitats especials i prenen medicaments. És una cosa que hem de tenir en compte a l’hora d’instaurar pautes de tractament, i per això és fonamental disposar d’uns coneixements actualitzats sobre farmacologia.

P. Aleshores, està canviant el perfil dels pacients?

R. Cada vegada és més habitual que arribin pacients que prenen diversos medicaments per a diferents patologies cròniques i als quals nosaltres, a més, hem de medicar per altres motius. Això és un repte, i cada vegada és més comú per l’envelliment de la població i la cronificació de moltes malalties.

P. Com s’han de gestionar aquests pacients?

R. El primer que cal és tenir una història clínica detallada i actualitzada. Sense l’historial no es pot tractar correctament un pacient. Hem de tenir recollits tant els aspectes de les patologies que pot patir com els medicaments que pren, per a què serveixen, com se’ls pren i en quina dosi. Per descomptat, és molt important tenir aquestes històries clíniques actualitzades, perquè pot ser que el pacient ja faci uns quants anys que ve a la consulta i ens descuidem d’actualitzar de tant en tant aquestes dades, que poden haver canviat moltíssim.

P. Costa molt tenir ben registrades aquestes històries clíniques?

R. No, no costa gaire. És qüestió de fer-ho rutinàriament. Moltes vegades els pacients no recorden bé el nom dels medicaments que prenen. En aquest cas, és important demanar-los que ho portin tot ben anotat. És curiós, però de vegades els pacients no associen allò que no se’ls dona en forma de “pastilla” o “sobres” amb el fet que sigui un medicament. Hi ha molts medicaments que s’administren per via intravenosa o subcutània, i els pacients no els esmenten si no se’ls pregunta específicament per això. Un exemple poden ser els antiresortius, que s’administren per via intravenosa o subcutània. En ocasions, les dosis s’administren cada 6 mesos, i si no se’ls pregunta per circumstàncies d’aquest tipus, poden descuidar-se d’esmentar-ho.

P. Parlem més en concret dels temes que s’abordaran durant el curs, com ara els anticoagulants, que a la pràctica odontològica són especialment delicats.

R. És molt important tenir-los en compte en moltes situacions, però sobretot quan hem de fer cirurgies, com extreure dents o col·locar implants. Sense les mesures preventives oportunes, la gestió del sagnat en aquests pacients pot ser problemàtica. Cada vegada es fan servir més medicaments nous, i hem de conèixer-ne bé les particularitats. Per això, és una de les parts més importants del curs. Amb aquests nous anticoagulants ens sorgeixen dubtes, com quant dura el temps d’acció, com cal fer la pauta de retirada o quan es pot fer. Són circumstàncies que no sempre són senzilles. No es pot retirar un anticoagulant sense conèixer el risc tromboembòlic del pacient i altres detalls de la seva història mèdica.

P. Un altre tema també cada vegada més problemàtic és el de l’ús dels antibiòtics.

R. Em fa la sensació que se’n segueix abusant, en ocasions. No sé si som del tot conscients que ja hi ha diferents organismes públics que adverteixen de la problemàtica de les infeccions per organismes superresistents, infeccions que seran una de les principals causes de mort en el futur. No és només per l’ús massiu en la pràctica mèdica, és clar. Se n’abusa moltíssim també en els animals de consum. Lamentablement, si no comencem a fer un ús més racional i lògic dels antibiòtics, tindrem un problema seriós.

P. Per on passa aquest ús més racional a la consulta del dentista?

R. Cal intentar sospesar en quins casos són veritablement necessaris i en quins no, i fer-los servir de forma racional. El dentista ha de ser conscient de quan són necessaris i saber quin ha d’utilitzar en concret. I quan finalment es prescriuen, també cal assegurar-se d’advertir al pacient que se’l prengui només durant el període de temps que està prescrit, que no l’abandoni al segon o tercer dia o faci servir pautes d’ús diferents de les prescrites.

P. Per descomptat, les osteonecrosis no podien faltar al programa.

R. En aquest camp en concret hi ha hagut uns quants canvis. Fa gairebé 15 anys o més que sabem què són les osteonecrosis associades als bifosfonats. El que potser no tothom sap és que aquest efecte secundari també el poden facilitar altres medicaments. Hi ha diversos fàrmacs que en més o menys grau poden produir efectes semblants als dels bifosfonats. Sabem que hi ha fàrmacs antiresortius, com el denosumab, o alguns antiangiogènics que poden facilitar també l’aparició d’osteonecrosi. Més recentment estan apareixent casos esporàdics associats a altres grups de medicaments sobre els quals encara no hi ha gaire evidència, però que sembla probable que també puguin facilitar l’aparició d’aquest efecte secundari. El fet de saber, per tant, la llista de tots els fàrmacs sospitosos quan hàgim de tractar un pacient és important. És veritat que pel que fa a alguns medicaments encara falten evidències del fet que siguin capaços de generar aquest efecte secundari, però mentre siguin sospitosos val més gestionar tots els pacients amb certa precaució.

P. Hi ha algun altre tema que també desperti interès en el curs?

R. El tema de les interaccions dels fàrmacs pot ser un altre tema molt important. Hi ha interaccions greus que jo crec que gairebé tothom les gestiona perfectament, les coneix i n’està al dia. Però n’hi ha d’altres de més petites que es poden presentar en el dia a dia de la consulta i que de vegades passen més desapercebudes perquè no són tan conegudes, i crec que aquest pot un altre dels punts clau del curs.

El COEC se suma a l’exigència del COMB sobre la creació d’un Observatori de les Agressions a Professionals Sanitaris

Divendres passat, el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, el Dr. Jaume Padrós, feia una crida al Parlament de Catalunya per a la creació de l’Observatori de les Agressions de Professionals Sanitaris. Ja a la resolució 590/XI que es va aprovar fa dos anys al Parlament s’instava el Govern a crear un registre de violència física o verbal cap a professionals sanitaris.

Aquesta nova eina serviria per poder disposar de dades objectives que quantifiquin i permetin entendre quina és la realitat quotidiana tant de metges com de professionals d’infermeria o administració que treballen en el sector de la salut. La petició que ara el Dr. Jaume Padrós fa a la consellera Alba Vergés no és nova, i ja amb anterioritat en va exposar la necessitat als seus antecessors, Boi Ruiz i Toni Comín.

Des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya no podem fer altra cosa que donar suport a aquesta petició. En el context actual hi ha la percepció entre molts professionals d’una gran indefensió davant delictes menors que han deixat de ser tipificats des de l’última reforma del Codi Penal de 2016.

Per això, a més de la creació d’aquest Observatori, també seria necessària, com exposa el president del COMB, l’aprovació d’una proposició de llei que creï una regulació sobre els drets i els deures ciutadans en l’atenció sanitària, la qual cosa ja existeix no només en altres estats, sinó en algunes comunitats autònomes d’Espanya, com és el cas de Navarra.

Aquestes dues mesures en conjunt servirien sens dubte per ajudar a protegir els professionals que es dediquen a la cura de la salut, i una de les preocupacions principals són precisament aquestes agressions i coaccions rebudes en el seu entorn laboral. Cal no oblidar que, durant el 2018, la Unitat Integral de Prevenció de la Violència contra el Metge va tramitar un total de 81 agressions a metges, 55 d’aquest mateix any i 26 d’anys anteriors.

Sens dubte, una de les tasques que els col·legis professionals han de dur a terme és vetllar per la seguretat i el benestar dels seus col·legiats. Per aquest motiu, des del COEC no podem fer altra cosa que sumar-nos a la petició feta des del COMB tant per a la posada en marxa de l’Observatori com per a la creació d’una regulació sobre els drets i els deures dels ciutadans que tipifiqui els comportaments que el Codi Penal no preveu però que atempten contra la dignitat o contra l’ús dels recursos tant físics com humans del sistema sanitari.

“El teu dentista et pot salvar la vida”, una campanya del COEC per promoure la detecció precoç del càncer oral

Cada any a Espanya es diagnostiquen 7.000 nous casos de càncer oral i aproximadament 1.500 persones moren per causa d’aquesta malaltia, de manera que supera els accidents de trànsit com a causa de mort.

Per això és important treballar en la sensibilització d’aquest tipus de càncer. Així ho entenem des del COEC, i per això hem volgut reforçar la campanya que ja vam iniciar l’any passat.
El 12 de juny, amb motiu del Dia Europeu Contra el Càncer Oral, el COEC va posar en marxa una campanya amb el lema ‘El teu dentista et pot salvar la vida’. A través d’aquesta iniciativa es va voler informar la població general de la importància d’acudir a l’odontòleg almenys un cop l’any. “Hem de traslladar a la població la idea que els odontòlegs som uns agents de salut clau. No s’hi ha d’anar només quan tenim un problema. Una visita al dentista pot ajudar a identificar no només una càries, sinó també altres malalties com la diabetis o el mateix càncer oral”, va explicar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

 

 

Retard en el diagnòstic

El càncer oral no és una de les malalties més prevalents, però sí que té un gran impacte. A Catalunya suposa entre un 3 i un 5% de tots els càncers que es detecten, però fins al 85% ho fan de forma tardana, cosa que incideix directament en el pronòstic de la malaltia. Fins a 1 de cada 4 persones diagnosticades d’aquest càncer acabarà morint a causa d’aquesta malaltia. El 2016 això va suposar gairebé 400 morts a Catalunya. La Societat Espanyola de Cirurgia Bucal (SECIB) considera que fins a un 90% dels càncers orals i orofaringis podrien tenir cura si són detectats de forma precoç, d’aquí ve la importància d’incidir en aquest aspecte de cara a la població general. Aquest retard en el diagnòstic és fàcilment solucionable.

Una visita a l’odontòleg pot servir per detectar a través d’una simple inspecció lesions que puguin fer sospitar d’un càncer oral. Una biòpsia posterior ajudarà a confirmar-ho.

A partir dels 40 anys és important fer una autoexploració cada 6 mesos, que en cap cas ha de substituir la visita al dentista. Si la persona detecta una petita ferida, úlcera, bony o placa vermella i/o blanca que no millora en dues setmanes, el més adequat és anar al dentista perquè ho valori.

Els principals factors de risc que influeixen en el desenvolupament del càncer oral són el tabac i l’alcohol, i també alguns virus, com el del papil· loma humà (VPH) en algunes de les seves soques. “Adherir-se a les campanyes de vacunació és important, i des del COEC volem destacar-ho”, comenta el Dr. Gómez, que també insisteix en la importància de conèixer altres factors de risc per poder-los evitar: “El consum d’alcohol i tabac, una mala higiene dental o una pròtesi mal ajustada que fregui la mucosa oral són alguns dels factors que poden incrementar el risc de patir un càncer oral. Per això és important una bona higiene oral a més d’una dieta sana i equilibrada, així com tractar adequadament les lesions bucals”. Per tot això, la visita al dentista almenys un cop l’any resulta fonamental.

Per ajudar en aquesta campanya es van instal·lar estands a cadascuna de les capitals catalanes on, a més de repartir informació sobre el càncer oral, també es van lliurar més de 9.000 llaços liles amb punts blancs, el símbol contra aquesta malaltia. Prèviament, es va fer arribar a tots els col·legiats informació sobre la campanya, així com el llaç, i es va animar tot el col·lectiu a participar i traslladar a la societat la importància de la prevenció i la detecció precoç d’aquesta malaltia. Alhora, a través de les xarxes socials es va convidar tothom a compartir fotografies amb el llaç i el hashtag #ContraElCàncerOral. D’aquesta manera, tant dentistes com polítics, periodistes i altres personalitats públiques, així com tots els ciutadans que s’hi van voler sumar, van compartir la seva preocupació per aquesta malaltia i van ajudar a fer-la una mica més visible.

 

Confirmada la data del 13 de juliol per a la presentació del PIC al COEC

 • El període de votació continua obert i és possible canviar el sentit del vot en qualsevol moment abans del tancament definitiu

 • Durant la jornada del proper 13 de juliol, a les instal·lacions del COEC es podran veure i provar els sis models d’escàner intraoral a valorar en la votació final

 

El Pla d’Innovació del COEC (PIC) segueix avançant. Ja està en marxa la segona fase, en la qual es duu a terme la votació de les ofertes i es farà una demostració al COEC de tots els escàners intraorals seleccionats pels col·legiats que han participat en aquesta primera iniciativa. A través de la plataforma del PIC és possible veure aquestes ofertes tan interessants.

El proper dissabte 13 de juliol, entre les 10.00 i les 11.30 h, es farà la presentació dels productes per part dels fabricants, i després d’un descans, a les 12.00 h començarà la demostració, que finalitzarà a les 14.00 h. Tot això tindrà lloc a la seu del COEC, a travessera de Gràcia, 93-95.

Per participar-hi cal registrar l’assistència clicant el botó HI ASSISTIRÉ de la plataforma PIC. A més, es pot consultar qualsevol dubte al xat de la mateixa plataforma, així com obrir debat amb altres companys.

Mentre arriba el dia, es pot votar el model que s’ajusta més a les necessitats de cada col·legiat. Si després de la demostració del 13 de juliol algun dels interessats vol canviar el vot, serà possible fer-ho. Hi haurà b una setmana de reflexió abans de tancar definitivament aquesta fase.

Mitjançant aquest programa, el COEC vol facilitar l’accés dels professionals a la tecnologia d’avantguarda. En aquesta primera edició s’ha aconseguit que fins a 280 col·legiats s’inscrivissin. Tot un èxit. Per a properes edicions s’espera superar aquesta xifra i fer encara molt més participatiu tot el procés, des de la selecció inicial de les necessitats a cobrir fins a l’adquisició del producte final.

La justícia paralitza la iniciativa del “dentista municipal” de Barcelona

 • La magistrada estima la petició del COEC i suspèn els acords de l’Ajuntament de Barcelona davant la possible falta de competència

 • El consistori té ara l’opció d’interposar un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió


  El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha adoptat com a mesura cautelar la suspensió de l’acord del Ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, ​​del 29 de març de 2019, dirigit al desenvolupament del projecte consistent en la prestació de serveis odontològics per mitjà de l’empresa pública Barcelona Serveis Municipals SA, tal com havia sol·licitat el COEC, en el que suposa una etapa més del conflicte entre les dues institucions.

  Quan l’Ajuntament de Barcelona va anunciar la seva intenció de crear un servei municipal odontològic, des del COEC es van enfrontar des del principi a aquesta iniciativa. I ho van fer basant-se en la concatenació d’irregularitats que aquest procés acumulava, considerant-ho, a més, com una mesura oportunista i populista que desconeixia del tot la realitat legislativa al nostre país i que suposava una infracció total i absoluta del procediment administratiu.

  “El COEC defensa que l’odontologia ha de tenir un finançament públic millor, però això s’ha de fer a través de les vies adequades que garanteixin una prestació dels serveis adequada. I això és competència de la Generalitat, que és qui ha de posar els mitjans econòmics i humans precisos per ampliar la cartera de serveis odontològics públics”, va assenyalar el Dr. Antoni Gómez, president del COEC.

  Entre altres coses, des del COEC es van oposar a aquesta creació del “dentista municipal” perquè l’Ajuntament de Barcelona no té competència per oferir aquest tipus de serveis, i a més, la utilització de l’empresa pública municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA (BSM), a través de la qual pretenien exercir aquesta activitat, suposava un frau de llei a causa de la inexistència de la forma jurídica corresponent per prestar els serveis odontològics en règim de lliure competència.

  Així mateix, aquest “dentista municipal” suposava la creació d’una cartera de serveis odontològics que ja estan inclosos al sistema sanitari públic, per la qual cosa es produiria una duplicitat dels serveis prestats. “El projecte que l’Ajuntament de Barcelona planteja té un objectiu teòric de donar servei a la població en risc d’exclusió social. Però amb els preus proposats, tampoc podran accedir als serveis, ja que les tarifes establertes no tenen un caràcter social ni són més econòmiques que les d’altres clíniques existents. No són preus més econòmics, sinó preus de mercat”, va afegir el Dr. Antoni Gómez.

  A més, es vulnerava el caràcter universal de la sanitat i es consolidava una desigualtat entre els diferents municipis de Catalunya respecte als serveis que es presten. La manca de competències municipals en aquest sentit, així com la inexistència d’un informe vinculant necessari de la Generalitat, se sumava a les infraccions comeses en el procediment administratiu.

  Tot això va ser el que va motivar el COEC a presentar tot un seguit d’al·legacions un cop que es va obrir el tràmit d’informació pública. El 29 de març, però, i després de desestimar totes les al·legacions presentades, l’Ajuntament de Barcelona prenia l’acord de crear el “dentista municipal”. Aquesta decisió va ser la que va acabar obligant el COEC a presentar un recurs contenciós administratiu i la sol·licitud de suspendre de manera cautelar l’acord, ja que es considerava el perjudici que causaria a futurs pacients que en sentència es declarés il·legal la creació d’aquest nou servei. Una sol·licitud que ara el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha estimat oportú.

  En tot aquest procés, el COEC ha tingut un suport del 100% per part del Consell General de Dentistes, a través del seu president, el Dr. Óscar Castro, que va considerar que la iniciativa de Barcelona no era autèntica solidaritat, ja que els pacients haurien de pagar pels tractaments, i que ara, després d’aquesta mesura cautelar, es mostra satisfet, igual que el Dr. Antoni Gómez.

  “Estem satisfets que s’hagi tingut en compte aquesta petició. Però encara no ha acabat i ara hem d’esperar la resolució del recurs presentat, que confiem que també ens doni la raó”, va explicar el Dr. Antoni Gómez, que a més va assenyalar com el COEC col·labora amb els sectors més desfavorits de la societat per millorar la seva salut bucodental, quan el sistema públic no els pot donar cobertura. “Només cal recordar la iniciativa i manteniment de la Clínica Odontològica Solidària del COEC, on les persones amb una situació econòmica desafavorida són ateses i tractades per dentistes voluntaris de forma gratuïta. Posar en marxa una clínica municipal gestionada per una empresa aliena al sector odontològic amb el reclam de ser un servei social per als més necessitats és un autèntic despropòsit”, ha conclòs.