Espai Col·legial
Espai Pacient
Lloguer d'espais
Formació
Destacades
Totes les notícies
Notícies
Totes les notícies
Propers esdeveniments
Calendari complert
maig
8
dc.
2019
WEBTV: Organització de l’à rea de periodòncia dins d’una consulta d’odontologia general @ ONLINE: WEB TV COEC (ESPAI PERSONAL)
maig 8 – juny 8 tot el dia

Ponència: Organització de l’à rea de periodòncia dins d’una consulta d’odontologia generalÂ

Dictant: Dr. Jordi Cambra
(COEC 950 – COMB 13422)

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia (Universitat de Barcelona 1977).
  • Especialitat d’Odonto-estomatologia (Universitat de Barcelona 1979).
  • Post-graduate Certificate in Periodontics (University of Southern Califòrnia, 1982).
  • Mà ster en Medical Education (University of Southern Califòrnia, 1982).
  • Prà ctica exclusiva en Periodòncia i Implants i director mèdic de Cambra Clínic des de fa més de 30 anys.
  • Autor del llibre Atles de Cirurgia Periodontal i d’Implants (1995).
  • Autor de l’Atles de Periodòncia i Implants (4 edicions en els anys 1993, 1997, 2002, 2007).
  • President de la Societat Espanyola de Periodòncia i Osteointegració (1989-1992).

 

INSTRUCCIONS DEL WEB TV:
 • L’accés al Web TV és mitjançant l’Espai Personaldel COEC. Si encara no disposeu de l’accés habilitat al vostre Espai Personal,cliqueu aquí per a sol·licitar-lo.
 • Per accedir a la ponència:un cop dins de l’Espai Personal, heu de seleccionar-la del llistat que trobareu en el menú Web TV, i clicar al botó ANAR.
 • En finalitzar el vídeo, trobareu untestper validar els vostres coneixements. L’aprovat s’obtè si responeu correctament al 50% o més de les preguntes.
 • El certificat s’obtindra al final del curs acadèmic, si aproveu un 70% o més del total de ponències online que es penjaran al Web TV al llarg del curs acadèmic 2018-2019.
 • Cada conferència estara disponible durant un mes des del primer dia d’emissió, les 24h del dia.

maig
24
dv.
2019
SEMINARI: HABILITATS DE COMUNICACIÓ: EFECTIVITAT TERAPÈUTICA I SALUT PROFESSIONAL
maig 24 @ 16:00 – 20:00

Formulari d’Inscripció

DURADA I DATESÂ
El seminari s’estructura en tres mòduls de quatre hores. S’impartirà els divendres 24 de maig, 31 de maig i 7 de juny, de 16 a 20 hores.

INTRODUCCIÓ

La tasca dels professionals de la salut es realitza sempre en escenaris interpersonals als quals les habilitats de comunicació esdevenen un ingredient essencial de la competència dels professionals. La competència per la comunicació interpersonal inclou la dimensió del “saber” (coneixements), el “saber fer” (habilitats), el “poder fer” (recursos), el “voler fer” (motivacions) i el “saber estar” (actituds). Els comportaments que es deriven d’aquesta competència es relacionen amb l’eficà cia terapèutica, la capacitat de desenvolupament i la salut dels professionals.

Així, aquest tipus d’habilitats són necessà ries per millorar la qualitat assistencial i l’efectivitat terapèutica, però també són bà siques per l’exercici saludable de la professió i el bon funcionament dels equips de treball. L’alta demanda emocional de la tasca i la complexitat de l’escenari de treball, on sovint les necessitats, els desitjos, els objectius o els comportaments d’uns protagonistes no coincideixen i poden obstaculitzar la realització de les expectatives d’altres, són realitats consubstancials a l’aparició de conflictes interpersonals. Quan els conflictes no es poden gestionar de forma positiva, produeixen un important desgast dels professionals i dificulten la qualitat assistencial.

OBJECTIUS

 • Conèixer la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional.
 • Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal.
 • Millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional.
 • Augmentar la competència per afrontar situacions difícils presents en l’exercici professional.
 • Augmentar la competència per a la gestió positiva dels conflictes.

METODOLOGIA

Metodologia activa i participativa. Es busca l’aprenentatge mitjançant l’acció i la posterior reflexió i conceptualització.
La metodologia combina exposicions conceptuals, entrenament prà ctic d’habilitats, anà lisi, reflexió, debat i disseny d’actuacions en relació amb casos reals. Es promou l’intercanvi de coneixements, experiències i feedback entre els participants, així com la reflexió individual i de grup.
S’incorporen pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.desenvolupamentillora de l’de treball, inclou taormacióS. rofessionals com a e

DOCENTS

Dolors Líria Zamora. Psicòloga general sanità ria i especialista en Psicoterà pia. Experta en Psicologia de les organitzacions i del treball. Experta en Psicologia Coaching por el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

I l’equip docent de la Fundació Galatea

OBJECTIUS PER MÒDULS

Mòdul I: Conceptes i habilitats bà siques

Conèixer la naturalesa de la relació entre les habilitats de comunicació, la salut i el benestar professional.

Identificar els principals factors relacionats amb l’efectivitat en la comunicació interpersonal.

Analitzar el paper de la percepció i les emocions en relació amb la competència per a la comunicació interpersonal eficaç.

Analitzar el propi estil de comunicació.

Entrenar les habilitats bà siques de comunicació, de forma prà ctica, per afrontar les situacions de relació interpersonal potencialment generadores d’estrès, presents en el desenvolupament de la tasca professional.

Mòdul II: Comunicar, connectar, ajudar, curar

Augmentar la competència i la satisfacció professional per l’assoliment d’objectius terapèutics.

Identificar els principals errors de comunicació del professional que dificulten la relació amb els pacients.

Identificar estratègies per millorar la comunicació amb els pacients i les famílies i augmentar l’adherència terapèutica.

Entrenar les habilitats de comunicació, de forma prà ctica, per millorar l’efectivitat terapèutica i augmentar la satisfacció i el benestar professional.

Mòdul III: Salut, treball i gestió de conflictes

Analitzar i comprendre el concepte de conflicte de forma operativa.

Identificar els elements implicats en les situacions conflictives que es troben en la prà ctica professional.

Identificar els factors implicats en la gestió positiva dels conflictes.

Identificar els diferents estils d’abordar els conflictes, les seves possibles conseqüències i les alternatives d’actuació.

Entrenar les habilitats per a la gestió positiva dels conflictes.

Al final dels tres mòduls es facilitarà un document amb pautes per l’elaboració d’un pla de desenvolupament personal i professional, d’acord amb els continguts presentats, la participació a la sessió i el procés de reflexió personal de cada participant.desenvolupamentillora de l’de treball, inclou .Â

CONTINGUTSÂ

Teoria de la comunicació: El procés de la comunicació.

Autoeficà cia i comunicació.

La comunicació no verbal.

Emocions i comunicació. L’empatia.

La importà ncia d’escoltar. Recursos per a l’escolta atenta i activa.

L’art de preguntar.

Els estils de comunicació. L’assertivitat.

La comunicació que compensa i motiva.

Enemics de la comunicació efectiva.

L’afrontament de les objeccions, les crítiques i l’hostilitat.

Comunicació i efectivitat terapèutica.

La gestió positiva del conflicte.

Comunicació i prevenció de la violència.

INFORMACIÓ PRÀCTICAÂ

DURADA

El seminari s’estructura en tres mòduls de quatre hores.

DATES I HORARIS
Divendres 24 maig de 16 a 20h

Divendres 31 maig de 16 a 20h
Divendres 07 juny de 16 a 20h

ADREÇAT A

Col·legiats/des del COEC

PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 150 Euros (import total seminari).

AFORAMENT
Places limitades (14 persones mà xim / mínim: 12 persones) En cas de no arribar el mínim d’inscripcions necessà ries, el COEC es reserva el dret de cancel·lar la formació.

LLOC

COEC

Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

Travessera de Grà cia, 93-95 | 08006 Barcelona

ORGANITZA

Comissió de Salut i Protecció Social del COEC

http://www.coec.cat/ca/espai-collegial/salut-i-proteccio-social

Veure programa

 

CURS PUNCIÓ VENOSA Places exhaurides
maig 24 @ 17:00 – 19:00

EQUIP DOCENT
Dr. STEVENS SALVA SUTHERLAND
• Metge anestesiòleg
• Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron
• Coordinador DBA sedacions

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.

PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i prà ctiques necessà ries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:

1ra PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat ∙ Anatomia i accessos venosos ∙ Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans ∙ Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.

2na PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part prà ctica es farà en dos grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 30 €
Col·legiats COEC (antiguitat inferior a 2 anys): 30€

AFORAMENT
Places limitades

LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya Travessera de Grà cia, 93-95 | 08006 Barcelona

Inscripició

maig
25
ds.
2019
Ácido Hialurónico
maig 25 tot el dia

290617-2

Los cursos son muy reducidos. Los pacientes se tratan de uno en uno mientras los demás doctores están alrededor.

No es obligatorio traer paciente, solo se permiten dos por doctor, también puede hacer el curso sin paciente y estar presente en todas las prácticas que se realicen.

Aconsejamos hacer el curso con paciente, persona allegada,  para que puedan tener una primera experiencia guiada por el ponente. Su paciente lo tratarán entre usted y el ponente. Él hará, por ejemplo,  una comisura oral explicándole el cómo y el porqué de cada paso y usted hará la otra comisura bajo su tutela para garantizar el resultado. Solo esta fórmula le permitirá ver las siguientes fases de evolución del paciente y durabilidad del tratamiento.

Este sistema solo permite poder realizar de 9 a 10 tratamientos de pacientes. Esto representa que en el curso solo habrá de 12 a 14 doctores.

Damos la facilidad de que en los casos que su auxiliar sea al mismo tiempo su paciente pueda realizar el curso a su lado durante toda la mañana y en el momento de su práctica ella sea su paciente. Esto no representa ningún tipo de cargo adicional. “Doctor con uno o dos pacientes-” . Pedimos nombre y apellidos para poderles entregar también el correspondiente diploma de haber realizado el curso como auxiliar.

En el caso de que su auxiliar no fuera su paciente consideramos que a todos los efectos está ocupando una plaza de “Doctor sin paciente-.” y en ese caso representa idéntico cargo.

para más información e imprimir plantilla de inscripción

URGÈNCIES MÈDIQUES EN CLÍNIQUES DENTALS
maig 25 @ 10:00 – 14:00

Formulari d’inscripció

INFORMACIÓ PRÀCTICA

PREU INSCRIPCIONS
Col•legiats COEC: 50€
Col•legiats COEC (antiguitat inferior a 2 anys): 50€

AFORAMENT
Plaçes limitades

INTRODUCCIÓ
Qualsevol odontòleg pot esperar estar involucrat en un episodi relacionat a una urgència mèdica durant el curs de la seva prà ctica clínica. Per això és important estar preparat per poder establir un adequat diagnòstic i proporcionar una adequada atenció bà sica inicial. Algunes d’aquestes urgències són poc freqüents, però impliquen un possible desenllaç fatal o dany important per al pacient. D’allí que sigui vital estar entrenat, refrescar coneixements periòdicament, així com disposar d’algorismes d’atenció, que facilitin la labor de l’odontòleg en atenció d’aquestes urgències.

PROGRAMA
L’objectiu principal d’aquest curs és proporcionar eines bà siques, refrescar i actualitzar coneixements en un entorn de simulació, per així arribat el cas d’un esdeveniment real, pugui estar capacitat per a la seva correcta atenció.

1ª PART: TEORIA
Temes a tractar:
• Reanimació cardiopulmonar bà sica.
• Urgències cardiològiques en el gabinet dental: síncope vasovagal, angina de pit/infart agut al miocardi, crisi hipertensiva, arítmies, efectes sistèmics de l’administració d’adrenalina.
• Urgències respiratòries en el gabinet dental: crisi asmà tica, disnea, síndrome de hiperventilació (crisi d’ansietat)
• Intoxicació per anestèsics locals, protocol d’actuació.
• Reaccions al•lèrgiques, al•lèrgia al là tex, xoc anafilà ctic.
• Altres urgències: convulsions, hipoglucèmia, ictus.
• Revisió del material de reanimació disponible en la clínica denta.
• Medicació de disposició obligatòria en gabinet dental.

2º PART: PRÀCTICA
Hi ha 15 temes generals: (RCP, síncope vasovagal, angina de pit, crisi hipertensiva, efectes sistèmics de l’administració d’adrenalina, crisi asmà tica, dispnea, síndrome de hiperventilació, intoxicació per anestèsics locals, reaccions al•lèrgiques, al•lèrgia al là tex, xoc anafilà ctic, convulsions, hipoglucèmia, ictus).

Es plantejaran 3 casos clínics que inclourà a l’atzar una o diverses situacions d’urgència. Aquests casos es faran en el box dental amb un “pacient”, el qual simularà una situació clínica. Els alumnes hauran de prestar l’atenció adequada per al seu nivell de responsabilitat, amb el material i medicació disponible. També es donarà entrenament sobre els límits d’atenció i la manera correcta d’utilitzar els serveis d’atenció mèdica (SEM) quan sigui necessari. La durada de cada cas serà de 30 minuts amb un període d’anà lisi de 10 minuts.

DESCARREGAR PROGRAMA + EQUIP DOCENT

maig
30
dj.
2019
CINEMA: “CREEMOS EN EL AMOR” – Cicle UN AMERICÀ A ROMA (II) @ COEC
maig 30 @ 17:00 – 19:30

La Comissió de Jubilats del COEC i l’Agrupació de Jubilats de MC et conviden a assistir a les sessions del 8è cicle de cinema que porta per títol Un americà a Roma (II), que tindrà lloc a la sala d’actes del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), Travessera de Grà cia, 93.

Com sempre, la presentació anirà a cà rrec de Gabriel Pou que, en aquesta ocasió, intentarà exercir de guia en aquest recorregut per la ciutat eterna i resoldre els dubtes turístics cinematogrà fics que puguin sorgir.

La pel·lícula que projectarem avui és:

CREEMOS EN EL AMOR
(Fox, 1954)

Dirigida per Jean Negulesco
Intèrprets: Dorothy Mc Guire, Louis Jourdan, Clifton Web, Jean Peters i Rossano Brazzi
Durada: 102 minuts
Sinopsi: Tres amigues americanes es troben a Roma i, seguint la tradició, llencen monedes a la Fontana de Trevi, demanant el mateix desig: trobar l’amor veritable


Cicle UN AMERICÀ A ROMA (II)

És de sobres coneguda l’atracció que el poble americà sent per Europa, i molt especialment per París i Roma. Presentem un cicle de pel·lícules produïdes als Estats Units, que reflecteixen les aventures i desventures de ciutadans americans a la ciutat de Roma. En aquest cas, es tracta de quatre comèdies intranscendents però que van marcar una època. No deixen de ser pel·lícules que, en part, semblen el fulletó d’una agència de viatges i, com a tal, farem un viatge a Roma. Buon viaggio!

maig
31
dv.
2019
MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA, TÉCNICA Y APLICACIONES CLÍNICAS
maig 31 @ 9:00 – juny 1 @ 18:00

MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA, TÉCNICA Y APLICACIONES CLÍNICAS
Dr. Carlos Aznar
3 y 4 de mayo
Viernes y sábado de 9h a 18h

Información e inscripciones:
DEAC BY PROCLINIC
https://www.deacbyproclinic.com/cursos/microcirugia-endodontica-tecnica-y-aplicaciones-clinicas/

Jornades ICS d’actualització clínica en odontologia i estomatologia d’atenció primà ria – 3ª sessió 2019 @ Auditori COEC
maig 31 @ 9:30 – 14:30

ORGANITZA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ADREÇAT A
Professionals d’odontologia i estomatologia d’atenció primà ria

DATES
Primera sessió: 22 FEBRER 2019 – “Prevenció i maneig de la cà ries a la primera infà ncia”. A cà rrec d’Yndira González Chópite, Miquel Hernández Jujol i Ruth Mayné Acién.

Segona sessió: 29 MARÇ 2019 – “Estandardització del registre de les revisions odontològiques a les escoles”. A cà rrec d’Elias Casals Peidró.

Tercera sessió: 31 MAIG 2019 – “Actualització sobre la disfunció a l’articulació temporomandibular“. A cà rrec d’Armando Badet de Mena.

Quarta sessió: 25 OCTUBRE 2019 – “Mesures terapèutiques necessà ries per atendre els pacients en situació aguda a la sala de consulta d’odontologia“. A cà rrec de Carmen Lisbona Roquer i Sònia Aguilera Pedrosa.

HORARIS
Les sessions es realitzaran de 9.30 a 14.30 hores amb una pausa de 20 minuts

LLOC
Sala d’actes del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

INSCRIPCIONS I CERTIFICAT D’APROFITAMENT
Informació sobre les inscripcions i normes del Curs:
http://10.80.217.110/intranet_ics/suport-activitat/sa_odontologia/formacio.html Professionals d’odontologia de l’Institut Català de la Salut (ICS) cal inscriure’s a l’enllaç Inscripció curs professionals ICS
Professionals d’odontologia no ICS (envieu un correu electrònic a jhierro@gencat.cat)

CRÈDITS
Activitat pendent d’acreditar pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanità ries

Descarregar PROGRAMA en pdf

juny
1
ds.
2019
Conferencia: la Alopecia y sus Tratamientos – Dr. Serkan Aygin / Dr. Nicolás Pérez @ COEC
juny 1 @ 15:00 – 21:00
juny
6
dj.
2019
CURS PUNCIÓ VENOSA Places exhaurides
juny 6 @ 17:00 – 19:00

EQUIP DOCENT
Dr. STEVENS SALVA SUTHERLAND
• Metge anestesiòleg
• Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron
• Coordinador DBA sedacions

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.

PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i prà ctiques necessà ries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:

1ra PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat ∙ Anatomia i accessos venosos ∙ Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans ∙ Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.

2na PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part prà ctica es farà en dos grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min.

INFORMACIÓ PRÀCTICA
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 30 €
Col·legiats COEC (antiguitat inferior a 2 anys): 30€

AFORAMENT
Places limitades

LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya Travessera de Grà cia, 93-95 | 08006 Barcelona

Inscripició